Zhromadnje so dopominali

Mittwoch, 01. November 2017
Artikel bewerten
(0 Stimmen)
Mjez gratulantami k 20lětnemu wobstaću Ćišćanskeje rejwanskeje skupiny bě Brigita Šramina (nalěwo), kotraž přepoda Gabrieli Linakowej (srjedźa) wolijowu mólbu swojeho mandźelskeho Bena wo Ćišćanskim statoku.  Foto: Johann Tesche Mjez gratulantami k 20lětnemu wobstaću Ćišćanskeje rejwanskeje skupiny bě Brigita Šramina (nalěwo), kotraž přepoda Gabrieli Linakowej (srjedźa) wolijowu mólbu swojeho mandźelskeho Bena wo Ćišćanskim statoku. Foto: Johann Tesche

Ćišćanska rejwanska skupina 20. róčnicu załoženja swjećiła

Ćisk (JT/SN). Swoje 20lětne wobstaće woswjeći minjenu sobotu Serbska lu­dowa rejwanska skupina Ćisk na žurli tamnišeho hosćenca „K zelenemu wěncej“. Mjez 150 prošenymi ho­sćimi běchu­ wjelelětni fanojo a přewodźerjo, zastupjerjo města Wojerec, Domowiny a wjesnych towarstwow. Wo wosebje pisany wobraz postarachu so spřećelene rejwanske a drastowe cyłki z Wo­jerowskeho a Choćebuskeho regiona.

Veröffentlicht in Towarstwa
Bitte anmelden, um einen Kommentar zu posten

Anzeige

  • Spěchowanski kruh za serbsku ludowu kulturu je 16. a 17. měrca mjeztym 28. serbske jutrowne wiki w Budyskim Serbskim domje wuhotował. Wiki běchu jara wuspěšne, tež nastupajo ličbu wopytowarstwa. Tule smy wam někotre fotowe impresije z wikow zestajeli