Staw přihotow na jolka-swjedźeń pola 150 procentow

Freitag, 05. Januar 2018
Artikel bewerten
(0 Stimmen)
W Nukničanskej barace zwučuje muski chór za 20. jolka-swjedźeń. Hišće dwě probje  wón změje, prjedy hač so publikumej předstaji. Foto: Feliks Haza W Nukničanskej barace zwučuje muski chór za 20. jolka-swjedźeń. Hišće dwě probje wón změje, prjedy hač so publikumej předstaji. Foto: Feliks Haza

Nuknica (SN/bn). Za přichodny kónc tydźenja, dokładnje sobotu, 13. januara, přeprošatej Nukničanski wjesny klub a wjesne zhromadźenstwo „NuPraKo“ zaso do Brězanec bróžnje na jolku. Lětsa swjeći­ „najwjetši ryzy serbski swjedźeń“, kaž jón zarjadowarjo mjenuja, 20. narodniny. Pod hesłom „Tajki cirkus“ smědźa so wopytowarjo na titulej wotpowědowacy pisany program wjeselić. A kaž je na tajkich narodninach – ćim bóle na kulojtych – z wašnjom, čaka tójšto překwapjenkow na publikum. Organizatorojo nochcedźa wuzamknyć, zo někotružkuli chłóšćenku minjenych lět na někajkežkuli wašnje znowa na jewišću pokazaja. Mjez druhim je skupina SG Sněhowka wosebity přinošk spřihoto­wała. Tež kabaretne sceny su z wobstatkom programa – přiwšěm zarjadowarjo po zwučenym wašnju ke konkretnym wobsaham wutrajnje mjelča.

Veröffentlicht in Towarstwa
Bitte anmelden, um einen Kommentar zu posten

Anzeige

  • Spěchowanski kruh za serbsku ludowu kulturu je 16. a 17. měrca mjeztym 28. serbske jutrowne wiki w Budyskim Serbskim domje wuhotował. Wiki běchu jara wuspěšne, tež nastupajo ličbu wopytowarstwa. Tule smy wam někotre fotowe impresije z wikow zestajeli