Za kulojtym blidom wo wožiwjenje serbskosće šło

Dienstag, 20. Februar 2018
Artikel bewerten
(0 Stimmen)
Přichod serbskeho žiwjenja bě tema schadźowanja zajimcow za kulojtym blidom w Röhrscheidtowej bašće SLA minjenu sobotu.  Foto: SN/Maćij Bulank Přichod serbskeho žiwjenja bě tema schadźowanja zajimcow za kulojtym blidom w Röhrscheidtowej bašće SLA minjenu sobotu. Foto: SN/Maćij Bulank

Budyšin (SN/bn). Minjenu sobotu zetka so skupina 15 ludźi w Röhrscheidtowej bašće Serbskeho ludoweha ansambla, zo by za kulojtym blidom informelnje wo tym wuradźowała, kak hodźało so serbske žiwjenje wosebje zwonka serbskorěčneho žra wobchować a šěrić. „Asimilacija razantnje postupuje, a druhdy so prašam, hač ma serbske dźěło scyła hišće zmysł“, rjekny sobuiniciator zetkanja Mato Krygaŕ. „A tola njesměmy nakromne kónčiny spušćić. Što pak móžemy či­nić?­­ To rozjimać je wotmysł našeho schadźowanja“, wón rozłoži. Sonja Hrjeho­rjowa, tohorunja sobuorganizatorka, doda: „Chcemy zwonka hižo wobstejacych strukturow a institucijow móžnosć skićić so prawidłownje zetkawać, mysle sej wuměnjeć a wo namjetach diskutować.“

Veröffentlicht in Towarstwa
Bitte anmelden, um einen Kommentar zu posten

Anzeige

  • 21. jolka-swjedźeń w Nuknicy je nimo. Štož zwostanje su dopomnjenki na rjany žortny a zabawny wječor w Nukničanskej Brězanec bróžni. Někotre impresije serbskeho wječora w Nuknicy, kotrež je naša fotografowka-wolontarka Hanka Šěnec zhotowiła, wam tule
  • Serbske Nowiny-LND-Tuchmacherstr. 27 02625 Bautzen: Jolka 12.01.2019
  • Serbske Nowiny-LND-Tuchmacherstr. 27 02625 Bautzen: Jolka 12.01.2019