Najstarše towarstwo dale čiłe

Montag, 19. März 2018
Artikel bewerten
(0 Stimmen)

Budyšin (SN/bn). Na hłownej zhromadźiznje Maćicy Serbskeje sobotu na žurli Budyskeho Serbskeho muzeja je něhdźe 40 čłonow wědomostneho towarstwa rozprawje předsydy a pokładnika jednohłósnje schwaliło. Po mjeńšinje ćišiny za loni zemrěteju wjelelětneju sobustawow dr. Siegmunda Musiata a dr. Zbigniewa Gajewskeho wupraji so předsyda Jurij Łušćanski k dźěławosći towarstwa. „Jubilej ‚500 lět reformacija‘ je tež nas Serbow zaběrał. Na iniciatiwu serbskeho superintendenta Jana Malinka nasta kedźbyhódna kniha ‚Pjeć lětstotkow – Serbja a reformacija‘, ke kotrejž su nimo předsydki wuběrka za serbske pomniki Trudle Malinkoweje tež dalši čłonojo ze zajimawymi nastawkami přinošowali. Zawěsće njepřehnawam, hdyž mam wudaće za wusahowacy podawk lěta“, předsyda rjekny. Nimo toho wuzběhny wón prócowanja Maćicy wo wutworjenje pomnika za dekana Johanna Leisentritta w Budyšinje. Maćica Serbska ma „tuchwilu 106 sobustawow, mjez nimi dwanaće wukrajnych. Z towarstwa wustupiła je jedna wosoba, přistupili su tři.“

Veröffentlicht in Towarstwa
Bitte anmelden, um einen Kommentar zu posten

Anzeige

  • Sernjany su swoju róčnicu prěnjeho naspomnjenja wsy před 600 lětami z wosebitym wjesnym swjedźenjom wuspěšnje woswjećili. Tule nańdźeće někotre fotowe impresije wo tym:
Zerna feierte unlängst die Ersterwähnung des Ortes vor 600 Jahren mit einem beson