Statnik: Smy krótko před cilom

Donnerstag, 22. März 2018
Artikel bewerten
(0 Stimmen)

Wojerecy (SN/JaW). Prezidij Zwjazkoweho předsydstwa Domowina je so wčera nadrobnje z aktualnym stawom woby­dlerskeje iniciatiwy Federalistiske unije europskich narodnych mjeńšin (FUEN) Minority SafePack zaběrał. „Wjeselimy so, zo je iniciatiwa mjeztym jedne žadanje spjelniła a w sydom krajach trěbnu ličbu podpismow docpěła. Přiwšěm pobra­chuje hišće něšto wjac hač 60 000 sig­numow, zo bychmy trěbny milion docpěli. Smy potajkim krótko před cilom“, rozłoži předsyda Domowiny Dawid Statnik­. Zdobom wón hišće raz wšitkich naležnje namołwja akciju podpěrać a skedźbnja zdobom na to, wšitke dotal zezběrane podpisma w přichodnych dnjach Domowinskemu zarjadej w Budyšinje přepodać. Domowina je wot lěta 1990 z čłonom FUEN a sylnje za woby­dlersku iniciatiwu wabi.

Veröffentlicht in Towarstwa
Bitte anmelden, um einen Kommentar zu posten

Anzeige