Połojca čłonstwa Maśicy Serbskeje nětko žony

Freitag, 27. April 2018
Artikel bewerten
(0 Stimmen)
Jako předsydstwo wjedu woni Maśicu Serbsku do druheho štwórćlětstotka jeje skutkowanja: předsyda dr. Pětš Šurman, dr. Christiana Piniekowa, městopřed sydka Antje Kellowa a dr. Hartmut Leipner (wotprawa)  Foto: Axel Arlt Jako předsydstwo wjedu woni Maśicu Serbsku do druheho štwórćlětstotka jeje skutkowanja: předsyda dr. Pětš Šurman, dr. Christiana Piniekowa, městopřed sydka Antje Kellowa a dr. Hartmut Leipner (wotprawa) Foto: Axel Arlt

Choćebuz (SN/at). Z čestnym zarjadowanjom su čłonojo Maśicy Serbskeje wčera w Choćebuskim Serbskim domje na 25. jubilej znowazałoženja delnjoserbskeho wotdźěla wědomostneho towarstwa Maćicy Serbskeje zhladowali. Z tym zwja­zane bě hłowna wólbna zhromadźizna, na kotrejž su wo tym rozsudźili, štó cyłk do noweho štwórćlětstotka powjedźe.

Z wulkim wjeselom přiwzachu přitomni, mjez nimi předsyda Maćicy Serbskeje Jurij Łušćanski, zo spožči Maśica připóznawanske myto Bogumiła Šwjele Marice Šöcojc z Choćebuza-Strobic za pojednanje wo wuwiću krajneho šulstwa w Pruskej. Te bě loni jako abiturientka Delnjoserbskeho gymnazija spisała. Nětko­ wona studuje a njemóžeše myto wčera­ bohužel wosobinsce přiwzać. Kaž ze stron předsydstwa podšmórnychu, chcedźa wosobinske zwiski runje tak do Ewangelskeho gymnazija w Choćebuzu rozšěrić, wšako wuknu tež tam šulerjo z dwurěčnych wsow Delnjeje Łužicy.

Veröffentlicht in Towarstwa
Bitte anmelden, um einen Kommentar zu posten

Anzeige