Zajimawa přehladka wo Maśicy Serbskej

Donnerstag, 03. Mai 2018
Artikel bewerten
(0 Stimmen)
Dr. Alfred Roggan (nalěwo) je ze swojej lawdaciju wopytowarjow wotewrjenskeho zarjadowanja minjeny štwórtk w Choćebuskim Serbskim domje do wustajeńcy „Maśica Serbska mjez tradiciju a modernu“ zawjedł.  Foto: Werner Brummack Dr. Alfred Roggan (nalěwo) je ze swojej lawdaciju wopytowarjow wotewrjenskeho zarjadowanja minjeny štwórtk w Choćebuskim Serbskim domje do wustajeńcy „Maśica Serbska mjez tradiciju a modernu“ zawjedł. Foto: Werner Brummack

Choćebuz (SN/at). Maśica Serbska wo­bohaća 25. róčnicu swojeho nowozało­ženja z přehladku „Maśica Serbska mjez tra­diciju a modernu“. Zajimowany wopytowar zhoni wo załoženju delnjoserbskeho wotrjada Maćicy Serbskeje w lěće 1880 runje tak kaž wo jeje skutkowanju w štwórćlětstotku 1993–2018. Třinaće taflow­ je tematisce rozrjadowane. Mjez druhim su wšitcy předsydźa Maśicy naličeni a wu­znam towarstwa za kubłanje wjesneje ludnosće derje předstajeny. Teksty­ su hłownje w němskej rěči, dokelž chcedźa z njej tež mnohich němskich zajim­cow docpěć, kaž předsyda Maśicy Serbskeje dr. Pětš Šurman rjekny.

Veröffentlicht in Towarstwa
Bitte anmelden, um einen Kommentar zu posten

Anzeige