W šulskim muzeju wučbu kaž před sto lětami dožiwili

Dienstag, 03. Juli 2018
Artikel bewerten
(0 Stimmen)
Budyscy Domowinjenjo wopytachu zawčerawšim Stróžanski šulski muzej, hdźež wot Siegharda Kozela (nalěwo) wjele zajimaweho zhonichu.  Foto: Jurij Helgest Budyscy Domowinjenjo wopytachu zawčerawšim Stróžanski šulski muzej, hdźež wot Siegharda Kozela (nalěwo) wjele zajimaweho zhonichu. Foto: Jurij Helgest

Stróžanski šulski muzej „Korla Awgust Kocor“ w Malešanskej gmejnje bě mi­njenu sobotu na dnju wotewrjenych duri na wosebite wašnje přistupny. Čłonki a čłonojo nošerskeho towarstwa Radiška wuhotowachu před 120lětnym šulskim twarjenjom mału hosćinu z kofejom a ty­kancom. Přičina bě 20lětne wobstaće towarstwa Radiška a šulskeho muzeja. Hosćo zbliska a zdaloka, samo z Hamburga a Berlina, wužichu składnosć muzej wopytać a so wo šulskich a serbskich stawiznach małeje wsy w bio­sfe­rowym rezerwaće rozmołwjeć.

Wopytowarjo mějachu móžnosć, z erta­ něhdyšeho šulerja šule, publicista Siegharda Kozela, zajimawostki ze serbskich a šulskich stawiznow zhonić. Dźěći pak dožiwichu šulsku wučbu kaž před sto lětami. Złožujo so na originalnu kni­hu­ zapiskow šulerjow wot lěta 1868 hač do­ 1921 jim rozłožichu, zo bě Stróža tehdy ryzy serbska wjes. Z wjace hač sto hriw­nami so wopy­towarjo hosćićelam za šulsku hodźinu hinašeho razu dźakowachu.

Veröffentlicht in Towarstwa
Bitte anmelden, um einen Kommentar zu posten

Anzeige

  • Sernjany su swoju róčnicu prěnjeho naspomnjenja wsy před 600 lětami z wosebitym wjesnym swjedźenjom wuspěšnje woswjećili. Tule nańdźeće někotre fotowe impresije wo tym:
Zerna feierte unlängst die Ersterwähnung des Ortes vor 600 Jahren mit einem beson