Dlěje hač poł lětstotka w słužbje za serbski lud

Dienstag, 28. Januar 2020
Artikel bewerten
(0 Stimmen)
 Trudla Kuringowa Foto: archiw SN/ Maćij Bulank Trudla Kuringowa Foto: archiw SN/ Maćij Bulank

W Kanecach swjeći dźensa Trudla Kuringowa wosomdźesaćiny. Njeličomne lětdźesatki je 28. januara 1940 do serbskeje swójby narodźena hižo ze serbskim třěšnym zwjazkom Domowinu zwjazana.

Po šuli we Wotrowje a w susodnych Pančicach kaž tež po wopyće wyšeje šule w Budyšinje nawukny wona najprjedy powołanje tekstilneje chemikarki a wukonješe po wukubłanju swoje powołanje w Limbachu-Oberfrohnje. Žadosć, so z wučerku stać pak běše tak sylna, zo so po dwěmaj lětomaj do Łužicy wróći, zo by na Budyskim Pedagogiskim instituće serbšćinu a němčinu studowała. Wot 1968 do 1991 běše wona wučerka w Pančicach-Kukowje. W mjezyčasu złoži dalokostudij za chemiju.­ Dalši puć wjedźeše ju hač do lěta 2000 na Budyski Serbski gymnazij.

Veröffentlicht in Towarstwa
Bitte anmelden, um einen Kommentar zu posten

Anzeige

 • Serbski komponist, hudźbnik a spěwar Měrćin Weclich je minjenu sobotu a njedźelu w Budyskim Kamjentnym domje přewšo wuspěšnje koncertował. Přeprosył bě sej za to mnohimi hosći kaž tež młodych talentow, kotřiž z nim zhromadnje na jewišću publikum zaho
 • Měrćin Weclich a Serbski młodźinski oktet - Martin Wetzlich und das Sorbische Jugendoktett
 • Měrćin Weclich a dźěćaca spěwna skupina Šumlabrum - Martin Wetzlich und die sorbischer Kindergesangsgruppe Schumlabrumm
 • Šumlabrum - Schumlabrumm
 • Šumlabrum - Schumlabrumm
 • Měrćin Weclich a młody hudźbnik Chrystof Mikławšk (wotprawa) – Martin Wetzlich und Christoph Mikwauschk (von rechts)
 • Jamila Hórnikec - Jamila Hornig
 • Matteo Hórnik - Matteo Hornig
 • Rejwarki a rejwarjo Serbskeho folklorneho ansambla Wudwor – Tänzerinnen und Tänzer des Sorbischen Folkloreensembles Wudwor
 • Live-hudźba je najlěpša - Live-Musik ist die allerbeste
 • Walentin Bjedrich při pianje - Valentin Bedrich am Piano
 • Kapała pod nawodom Malty Rogackeho (2. wotprawa) je live hudźiła - Malte Rogacki (2. von rechts) und Band spielten live
 • Měrćin Weclich a Měrko Brankačk (wotlěwa) – Martin Wetzlich und Mirko Brankatschk (von links)
 • Poradźenej kocnertaj - Zwei wirklich gelungene Konzerte