Wuměnu mjez Łužicomaj zesylnić

Donnerstag, 30. Januar 2020
Artikel bewerten
(0 Stimmen)

Choćebuz (SN/JaW). Třěšny zwjazk serbskich towarstwow Domowina chce wuměnu skupin a towarstwow z Delnjeje, srjedźneje a Hornjeje Łužicy zesylnić. To je jedyn z wuslědkow wčerawšeho zetkanja prezidija Zwjazkoweho předsydstwa Domowiny z předsydstwom župy Delnja Łužica w Choćebuskim Serbskim domje. Nimo zastupnikow wobeju gremijow wob­dźěli so na posedźenju nowa předsydka Rady za serbske naležnosće Braniborskeje Katrin Šwjelina. Pozadk prócowanjow wo wjetšu wuměnu je, kaž nowinski rěčnik Domowiny Marcel Brauman zdźěli, za klětu wuwołane lěto župow.

Veröffentlicht in Towarstwa
Bitte anmelden, um einen Kommentar zu posten

Anzeige

 • Serbski komponist, hudźbnik a spěwar Měrćin Weclich je minjenu sobotu a njedźelu w Budyskim Kamjentnym domje přewšo wuspěšnje koncertował. Přeprosył bě sej za to mnohimi hosći kaž tež młodych talentow, kotřiž z nim zhromadnje na jewišću publikum zaho
 • Měrćin Weclich a Serbski młodźinski oktet - Martin Wetzlich und das Sorbische Jugendoktett
 • Měrćin Weclich a dźěćaca spěwna skupina Šumlabrum - Martin Wetzlich und die sorbischer Kindergesangsgruppe Schumlabrumm
 • Šumlabrum - Schumlabrumm
 • Šumlabrum - Schumlabrumm
 • Měrćin Weclich a młody hudźbnik Chrystof Mikławšk (wotprawa) – Martin Wetzlich und Christoph Mikwauschk (von rechts)
 • Jamila Hórnikec - Jamila Hornig
 • Matteo Hórnik - Matteo Hornig
 • Rejwarki a rejwarjo Serbskeho folklorneho ansambla Wudwor – Tänzerinnen und Tänzer des Sorbischen Folkloreensembles Wudwor
 • Live-hudźba je najlěpša - Live-Musik ist die allerbeste
 • Walentin Bjedrich při pianje - Valentin Bedrich am Piano
 • Kapała pod nawodom Malty Rogackeho (2. wotprawa) je live hudźiła - Malte Rogacki (2. von rechts) und Band spielten live
 • Měrćin Weclich a Měrko Brankačk (wotlěwa) – Martin Wetzlich und Mirko Brankatschk (von links)
 • Poradźenej kocnertaj - Zwei wirklich gelungene Konzerte