Aktiwne a solidne dźěło bilancowali

Montag, 17. Februar 2020
Artikel bewerten
(0 Stimmen)

Wotrow (SN/MkWj). Towarstwo Cyrila a Metoda hotuje so hižo nětko na klětušej wjerškaj, kotrejž budźetej katolskim Serbam wosebje wažnej: na 100. róčnicu załoženja Drježdźansko-Mišnjanskeho bi­skopstwa a na 10. róčnicu zbóžnopra­jenja kapłana Alojsa Andrickeho. K tej składnosći chcedźa při Smochčanskim Domje biskopa Bena wopomnjensku taflu připrawić, kaž je předsyda towarstwa Jurij Špitank minjeny pjatk na hłownej zhromadźiznje TCM we Wotrowje při­powědźił. Wokomiknje dyrbja hišće wšela­ke prawniske naležnosće zrjadować. Wo móžnym pomniku za zbóžneho Alojsa Andrickeho chcedźa tohorunja dale wuradźować.

Hewak móžeše Jurij Špitank dosć wobšěrne dźěło towarstwa bilancować. Tak su loni wjacorych wótčincow wopomi­nali a so jako hosćo na Serbskim ewangelskim cyrkwinskim dnju w Budyšinje wobdźělili. Jedyn z wjerškow bě bjezdwěla wopyt čěskeho kardinala Dominika Duki w měrcu we Łužicy.

Veröffentlicht in Towarstwa
Bitte anmelden, um einen Kommentar zu posten

Anzeige

 • Serbski komponist, hudźbnik a spěwar Měrćin Weclich je minjenu sobotu a njedźelu w Budyskim Kamjentnym domje přewšo wuspěšnje koncertował. Přeprosył bě sej za to mnohimi hosći kaž tež młodych talentow, kotřiž z nim zhromadnje na jewišću publikum zaho
 • Měrćin Weclich a Serbski młodźinski oktet - Martin Wetzlich und das Sorbische Jugendoktett
 • Měrćin Weclich a dźěćaca spěwna skupina Šumlabrum - Martin Wetzlich und die sorbischer Kindergesangsgruppe Schumlabrumm
 • Šumlabrum - Schumlabrumm
 • Šumlabrum - Schumlabrumm
 • Měrćin Weclich a młody hudźbnik Chrystof Mikławšk (wotprawa) – Martin Wetzlich und Christoph Mikwauschk (von rechts)
 • Jamila Hórnikec - Jamila Hornig
 • Matteo Hórnik - Matteo Hornig
 • Rejwarki a rejwarjo Serbskeho folklorneho ansambla Wudwor – Tänzerinnen und Tänzer des Sorbischen Folkloreensembles Wudwor
 • Live-hudźba je najlěpša - Live-Musik ist die allerbeste
 • Walentin Bjedrich při pianje - Valentin Bedrich am Piano
 • Kapała pod nawodom Malty Rogackeho (2. wotprawa) je live hudźiła - Malte Rogacki (2. von rechts) und Band spielten live
 • Měrćin Weclich a Měrko Brankačk (wotlěwa) – Martin Wetzlich und Mirko Brankatschk (von links)
 • Poradźenej kocnertaj - Zwei wirklich gelungene Konzerte