Serbska rada měła wujednać

Dienstag, 02. Februar 2021
Artikel bewerten
(0 Stimmen)

Budyšin (SN/JaW). Napjatosće mjez Domowinu a Serbskim sejmom prawdźepo­dobnje zaso přiběraja. Tónle zaćišć nasta na posedźenju Zwjazkoweho předsydstwa Domowiny minjeny pjatk w Budyšinje.

Zadźiwany bě čłon gremija Bjarnat Cyž z toho, što bě minjeny čas z medijow wo aktiwitach Serbskeho sejma zhonił. Tak je serbska rada Sakskeje nadawk wot Serbskeho sejma dóstała, koordinować dialog mjez Domowinu a sejmom. Naprašowanja SN wunjesechu, zo sejm njeje nadawk k tomu dał, ale mysl su serbscy čłonojo třoch demokratiskich stron zrodźili. Cyža zajimowaše, hač bě naležnosć w radźe tema, hač přewo­zmje jeje šef koordinaciju a za čo je wona scyła trěbna? Wšako je zwjazkowe předsydstwo ze sejmarjemi rěčało a „smy jim přistup k Domowinje kaž tež dalše móžne aktiwity poskićili“, wón argumentowaše.

Veröffentlicht in Towarstwa
Bitte anmelden, um einen Kommentar zu posten

Anzeige

  • Pnačičanski procesion - Die Panschwitzer Prozession.
  • Kulowscy křižerjo - Die Witticheunauer Kreuzreiter.
  • Njebjelčanscy křižerjo – Die Nebelschützer Verkündigungsprozession.
  • Chróšćanski křižerski procesion - Die Crostwitzer Osterreiter.
  • Baćonscy křižerjo - Osterreiter in Storcha
  • Ralbičanscy křižerjo - Die Ralbitzer Osterprozession.
  • Baćonscy křižerjo - Osterreiter in Storcha