Pokiwy (04.03.16)

Freitag, 04. März 2016
Artikel bewerten
(0 Stimmen)

Rozmołwne koło w muzeju

Choćebuz. Serbski muzej w Choćebuzu přeproša zajimcow srjedu, 9. nalětnika, we 18 hodź. do noweho Choćebuskeho měšćanskeho muzeja na 57. serbske blido. Hesło rozmołwneho koła rěka: „Co som sobu dostała? Co dajom dalej?“ Hosćo budu Stefanie Krawcojc z Janšojc, Katrin­ Urbanskojc z Choćebuza a Karin Tšukowa z Dešna. Wone mjez druhim powědaja, kak bu serbska rěč w jich swójbje dale dawana.

Socialne poradźowanje

Budyšin. Štwórtk, 10. měrca, přeproša zapósłanc krajneho sejma a wokrjesneho sejmika Lěwicy a prawiznik Hajko Kozel na socialne poradźowanje w Budys­kim wobydlerskim běrowje. Zhromadnje z Gregorom Janikom, w socialnym prawje wosebje wobhonjenym prawiznikom, móže wón pomoc skićić nastupajo problemy, wosebje w socialnych prašenjach, zo hodźeli so rozrisać. To nastupa wosebje naležnosće Hartza IV. Poradźowanje započnje so w 14 hodź. w běrowje Lěwicy na Šulerskej 10 a hodźi so tež serbskorěčnje přewjesć. Wo přizjewjenje pod tel. čo. 03591-3189904 so prosy.

Serbske blido w stolicy

Veröffentlicht in Pokiwy
Bitte anmelden, um einen Kommentar zu posten

Anzeige