Pokiwy (20.11.20)

Freitag, 20. November 2020 geschrieben von:

Digitalnje po muzeju

Wojerecy. Zusowy muzej je tuchwilu jenož wirtuelnje přistupny. Njedźelu, 22. nowembra, w 15 hodź. poskića digitalne wodźenje po wustajenišću, a to w 3D na internetnej stronje zuse-computer-museum.com. Nimo toho wuhotuje muzej zhromadnje z Wojerowskej poradźowarnju za přetrjebarjow 26. nowembra a 9. decembra webinaraj kołowokoło wěstoty w digitalnym swěće. W srjedźišću steja schowane kóšty za wužiwarjow online-hrow.

Nutrnosće z hudźbu

Budyšin. Ewangelska wosada swj. Pětra přeprošuje zajutřišim na hudźbne nutrnosće k wopominanju lětsa zemrětych do Budyšina. W 14 a 15.30 hodź. porěči liturg Christian Tiede w Tuchorskej cyrkwi, wo muzikaliski přewod postara so smyčkowy kwartet Chordophone. Składnostnje njedźele wěčnosće wuhotuje w 17 hodź. organist a tachantski kantor Michael Vetter nutrnosć w Marje-Marćinej cyrkwi. Zaklinča pišćelowe twórby Johannesa Brahmsa.

Tworjace wuměłstwo w galeriji

We Wojerecach hotuja so na adwent. Wutoru stajichu tam hnydom dwaj hodownej štomaj – jedyn před starej radnicu na Torhošću historiskeho centruma (na foće), tamny na nowoměšćanskim Łužiskim naměsće. Jehlinowcaj běchu městu priwatnicy resp. Wojerowska bydlenjotwarska towaršnosć přewostajili. Foto: Uwe Schulz

Krótkodobnje na schadźowanku 2.0

Freitag, 20. November 2020 geschrieben von:

Budyšin (SN/bn). Za lětsa ryzy digitalnje přistupnu schadźowanku su hišće přizjewjenja móžne. Pod linkom www.schadźowanka.de „namaka so kóždy jeno z jednym klikom na našu lětušu žurlu. Přihladowarjo su wutrobnje přeprošeni so tam hižo do toho přizjewić a rum­nosće zeznać“, kaž za režiju zamołwitaj Katka Pöpelec a Syman Hejduška w zdźělence pisataj.

146. schadźowanka njewotměje so po zwučenym wašnju na předwječoru 1. adwenta, ale hižo jutře, 21. nowembra.

Wot 19 hodź. je zastup do wirtuelneje žurle móžny, w 19.30 hodź. je tak mjenowany warmup planowany, w kotrymž platformu pod profesionelnym nawodom přepruwuja. Program započnje so w 20 hodź. Po tym wotewru wjacore di­gitalne rumnosće swoje wrota, hdźež móža so zajimcy z pomocu widejochata za schadźowanku typiskej zabawje wěnować – na přikład při „barje“ abo z někotrejžkuli lóštnej štučku. Samo za lubkowanje su organizatorojo rozrisanje ­našli, a to pod hesłom „tokanje“.

Křižowka (20.11.20)

Freitag, 20. November 2020 geschrieben von:

Wodorunje: 3 kwětka, 5 měješe bamž na hłowje, 6 nic drohi, 7 přirjadowanje w sporće, 10 zmjerznjene kapki, 13 čěske město nad Łobjom, 14 něhdyši jendźelski premier, 15 nic muž

Padorunje: 1 lětace zwěrjo, 2 dobry pokiw, 3 wjesne powołanje, 4 Senf serbsce, 8 łopjena štoma, 9 wot pokruty wotkraty dźěl, 11 horiny mjez Europu a Aziju, 12 jendźelska měra zdalenosće

Protyka (20.11.20)

Freitag, 20. November 2020 geschrieben von:

Sobotu 21.11. 14:00 Wobkedźbowanje wódnych ptakow při Budyskim spjatym jězoru

  19:30 Schadźowanka w Budyskej „Krónje“ – online

Njedźelu 22.11. 9:30 Kemše z Božim wotkazanjom smjertnu njedźelu z fararku na wuměnku Sylviju Herche w Slepjanskej cyrkwi

Póndźelu 23. do 26.11.   Smjerdźečanske towarstwo swj. Filomeny zběra w tamnišim kulturnym domje hodowne pakćiki za dźěći a swójby w maćerno-dźěćacym domje w čěskim Dolnim Podluží a w bołharskim Razgradźe (wšědnje wot 17 do 18 hodź.)

Srjedu 25.11. 14:00 Měšćanska rada Choćebuz

Štwórtk 26.11. 18:30 Gmejnska rada Ralbicy-Róžant w sydarni Ralbičanskeje šule

Njedźelu 29.11. 9:30 Kemše z wužohnowanjom dźěćetka 1. adwentnu njedźelu z generalnej superintendentku Theresu Rinecker w Slepjanskej cyrkwi

Rozhłós (20.11.20)

Freitag, 20. November 2020 geschrieben von:

njedźelu, hornjoserbsce

11:00 Łužica tutón tydźeń

11:20 Za kulisami lajskeho dźiwadła – suflezy

11:45 Digitalna schadźowanka

12:00 Nabožne wusyłanje

 (dr. Jens Buliš)

po tym zbožopřeća 

delnjoserbsce

12:30 Aktualny magacin, mjez druhim wo nowych serbskich digitalnych wučbnych srědkach

13:00 Tematiske wusyłanje: Pohrjebne tradicije na kěrchowach

13:40 Nabožne wusyłanje

 (Bernd Pittkunings)

po tym zbožopřeća

Serbja do kina!

Freitag, 20. November 2020 geschrieben von:

Choćebuz (SN). Tema přichodneho wusyłanja magacina Łužyca telewizijneho sćelaka RBB rěka „Pytanje za serbskimi filmami“. Pod tymle hesłom rozestaja so Knut Elstermann z prašenjom, što „serbski film“ poprawom je. Za tym njeje so jenož filmowcow woprašał, ale je tež někotryžkuli archiw přeslědźił. Ze spočatkom filmowanja dźě su kamerownicy Serbow přewodźeli. Tak dokumentowachu jich rěč a tradicije kaž tež towaršnostne a politiske podawki. Wulki serbski hrajny film dotal přiwšěm hišće žadyn njeek­sistuje – čehodla pak nic?

Přepytujemy cineastiske wopyty zańdźenosće, sćěhujemy aktiwity syće němsko-serbskich łužiskich filmowcow, kotřiž paruja zajim zjawnosće na serbskich produkcijach, a rěčimy z filmowcami wo špatnych wuměnjenjach za zwoprawdźenje projektow.

Łužycu wusyła RBB jutře, 21. nowembra, w 13.40 hodź. Wospjetowanje budźe 25. nowembra w 3.20 hodź. Magacin hodźi so nimo toho kóždy čas w mediatece RBB wobhladać.

Pokiwy (13.11.20)

Freitag, 13. November 2020 geschrieben von:

„Hłownu“ wotprajili

Ketlicy. Lětuša hłowna zhromadźi­zna Serbskeho ewangelskeho towarstwa (SET), kotraž bě na pokutnym dnju, 18. nowembra, w Ketlicach (Kittlitz) planowana, wupadnje. To je předsydstwo SET wobzamknyło. Přičina su aktualne wobmjezowanja škita před koronawi­rusom dla. Kaž SET dale zdźěli, je tež swjatočnosć, kotraž bě samsny dźeń při wobnowjenym rowje swójby fararja Michała Domaški na kěrchowje w Ketlicach planowana, wotprajiło.

Za schadźowanku so přizjewić

Budyšin. Štóž chce lětsa na schadźowance pódla być, móže so za nju online přizjewić. Dalše informacije kaž tež link za přizjewjenje namakaja zajimcy pod www.schadźowanka.de (internetnu adresu móžeće tež serbsce, potajkim z „dź“, zapodać). Hač budźe livestream po dotal zwučenym wašnju na Youtube widźeć, dotal jasne njeje.

Dźeń wotewrjenych duri klětu

Křižowka (13.11.20)

Freitag, 13. November 2020 geschrieben von:

Wodorunje: 3 koleso, 5 pada nazymu ­ze štomow, 6 ptak, 7 rosće mužej, 10 jednotka kajkosće bencina, 13 stólc, 14 muska kokoš, 15 sćelak

Padorunje: 1 krute připrajenje, 2 norwegska stolica, 3 hrib, 4 hornja rumnosć w domje, 8 dźěl helikoptera, 9 nic krótke, 11 nic drohi, 12 0,0

Protyka (13.11.20)

Freitag, 13. November 2020 geschrieben von:

Njedźelu 15.11. 8:30 Kemše z Božim wotkazanjom w Poršicach

  10:30 Spominaje na wopory wójnow a namocy we Wojerowskim wopomnišću na Bonhoefferowej

  14:00 Wopominanje woporow wójnow a namocy ­při wojerskich rowach w Narću

Srjedu 18.11. 9:30 Kemše z Božim wotkazanjom na pokutnym dnju z predikantom Manfredom Hermašom w Slepjanskej cyrkwi

Štwórtk 19.11. 17:00 Gmejnska rada Rakecy

Sobotu 21.11. 14:00 Wobkedźbowanje wódnych ptakow při Budyskim spjatym jězoru

  19:30 Schadźowanka w Budyskej „Krónje“ – online

Njedźelu 22.11. 9:30 Kemše z Božim wotkazanjom smjertnu njedźelu z fararku na wuměnku Sylviju Herche w Slepjanskej cyrkwi

Póndźelu 23. do 26.11.   Smjerdźečanske towarstwo swj. Filomeny zběra w tamnišim kulturnym domje hodowne pakćiki za dźěći a swójby w maćerno-dźěćacym domje w čěskim Dolní Podluží a w bołharskim Razgradźe (wšědnje wot 17 do 18 hodź.)

Srjedu 25.11. 14:00 Měšćanska rada Choćebuz

  19:30 Gmejnska rada Njebjelčicy

Njedźelu 29.11. 9:30 Kemše z wužohnowanjom dźěćetka 1. adwentnu njedźelu z generalnej superintendentku Theresu Rinecker w Slepjanskej cyrkwi

Srjedu 2.12. 14:30 Hrajne popołdnjo w Budyskim žónskim centrumje

Anzeige