Pokiwy (19.08.22)

Freitag, 19. August 2022 geschrieben von:

Z bajemi po groblach Błótow

Bórkowy. „Čołmikować ze serbskimi bajemi a powěsćemi“ móža zajimcy zaso jutře, sobotu, w Bórkowach. Něhdźe dwuhodźinska tura startuje w 17 hodź. z tamnišeho Sprjewineho přistawa. Na pasažěrow čaka nimo zajimawostkow na přikład kołowokoło lutkow, wódneho muža a připołdnicy tež kulinariski přikusk, mjez druhim „měšany kórkowy taler“ a twaroh z lanym wolijom. Wobdźělenje płaći 33,50 eurow na wosobu. Pod njech zajimcy jězbu knihuja. Přichodnej přiležnosći slědujetej 3. a 17. septembra.

Chowanje słónca a serbske spěwy

Budyšin. Bara „Sundowner“ pod Röhrscheidtowej baštu w Budyšinje přeproša jutře, sobotu, na „Serbski wječor“ ze skupinu Brankatschki. Mjez wosebitymi hosćemi serbske, němske a jendźelske ludowe a popowe spěwy w swojoraznych wobdźěłanjach prezentowaceho seksteta budźetaj mjez druhim spěwar István Kobjela a skupina Astronawt. Darmotne zastupne lisćiki su nimale rozebrane, z trochu zbožom pak měł so za někotrehožkuli krótkodobnje zajimowaneho tón abo tamny swobodny blečk nańć. Bara wotewri we 18 hodź., koncert ma so w 19 hodź. započeć.

Płastowka (19.08.22)

Freitag, 19. August 2022 geschrieben von:
1 nic w nocy, 2 jendźelska stolica, 3 španiske město, 4 drjewo wob­dźěłacy rjemjeslnik, 5 ćišćerski produkt, 6 wjes při hrodźišću, 7 „nócny ...“, 8 žónske předmjeno, 9 Kreislauf serbsce (krejny ...)

Protyka (19.08.22)

Freitag, 19. August 2022 geschrieben von:

Pjatk 19. a 20.8.   Nukstock w Nuknicy

Pjatk 19.8. 19:30 Dwurěčny literarno-hudźbny wječork Poršiskeje wosady w tamnišej farskej bróžni

  19:30 Zahajenje Kamjenskeje Boršće z koncertom mjez druhim ze serbskej dujerskej kapału Horjany na torhošću Lessingoweho města

Sobotu 20.8. 14:00 Łapanje kokota w Janšojcach (Jänschwalde)

  17:00 Wubědźowanje dobrowólnych wohnjowych woborow w hašenju w Pěskecach

  18:00 Serbski wječor w Budyskej barje „Sundowner“

Njedźelu 21.8. 13:30 Łapanje kokota w Dešnje (Dissen)

  14:00 Koncert chóra Budyšin na Čornoboze

  14:30 Zelowa njedźela z ekumeniskim nyšporom w Pančičansko-Kukowskim klóštrje Marijineje hwězdy

  15:00 Wotewrjenje „3. małeje galerije“ z mólbami Wětrowčanski Ingrid Konschak w Njeswačanskim hrodźe

  19:00 Zakónčacy koncert komornohudźbneje akademije w Bartskej cyrkwi

Póndźelu 22. do 26.8.   Prózdninske dny Serbskeho kubłanskeho srjedźišća LIPA w Smjerdźečanskim Kulturnym domje

Póndźelu 22.8. do 4.9.   16. mjezynarodna rězbarska dźěłarnička towarstwa Kamjenjak při Miłočanskej skale „Krabatowy kamjeń“

Póndźelu 22.8. 17:30 Finale Satkula-beachtury w Miłočanskej Bobkec jěchanskej hali

Rozhłós (19.08.22)

Freitag, 19. August 2022 geschrieben von:

njedźelu hornjoserbsce

11:00 Łužica tutón tydźeń z aktualnymi powěsćemi a pokiwami

11:20 live z hornjołužiskich zawodow – zjimanje akcije

12:00 Nabožne wusyłanje

(kapłan Florian Mróz)

po tym zbožopřeća

delnjoserbsce

12:30 Aktualny magacin, mjez druhim z přinoškom wo projekće „Serbski tranzit“ a reportažu „30 lět Zarjad Picnjo“

13:00 1. dźěl: Muzikaliski wulět do klasiki, 2. dźěl: Skandinawiska

13:40 Nabožne wusyłanje

(Hartmut Leipner)

po tym zbožopřeća

Łužyca pola Frizow

Freitag, 19. August 2022 geschrieben von:

Třeći dźěl lětnjeje serije telewizijneho magacina Łužyca „Wulěty k narodnym mjeńšinam Němskeje“ wěnuje so Frizam. Moderator Christian Matthée zahaji swoju reportažu z wopytom Nordfriisk Instituuta (Sewjerofriziski institut) w Bredstedće, centralneje wědomostneje institucije za hajenje rěče a kultury mjeńšiny, hdźež podawaja jemu dohlad do stawiznow ludu wot 7. lětstotka. Nimo toho rozprawja Mathée z kupow Föhr a Hamburger Hallig, wo šulskim ­systemje a wuwučowanju frizišćiny w Schleswigsko-Holsteinskej a wo tamnišim radijowym programje w mjeńšinowej rěči. Wusyłanje wopřijima dale rozmołwy ze zastupnikami Rady Frizow.

Telewizija RBB wusyła magacin sobotu, 20. awgusta, w 13.30 hodź. Wospjetowanje w samsnym sćelaku slěduje srjedu, 24. awgusta, w 2.45 hodź. W mediatece RBB je Łužyca wot zajutřišeho cyłe lěto kóždy čas přistupne.

Marko Grojlich čita w Poršicach

Donnerstag, 18. August 2022 geschrieben von:
Poršicy (SN). Ewangelska wosada w Poršicach planuje jutře, pjatk, 19. awgusta, dwurěčny literarno-hudźbny wječork. Wo tym informuje Mato Krygaŕ. Kaž předsyda Serbskeho ewangelskeho towarstwa dale zdźěli chce w Poršiskej farskej bróžni bywši serbski rozhłosownik Marko Grojlich ze swojich knihow stawiznički kołowokoło Poršic čitać. Wo hudźbny dźěl wječorneho programa postara so Jonathan Witschas. W mjenje Poršiskeje wosady Susanne Tschipke tuž wšitkich zajimowanych wutrobnje přeproša być w 19.30 hodź. w farskej bróžni.

Pokiwaj (17.08.22)

Mittwoch, 17. August 2022 geschrieben von:

Chór Budyšin na Čornoboze

Čornobóh. We wobłuku lětušeho Dnja Hornjeje Łužicy, njedźelu, 21. awgusta, koncertuje chór Budyšin znowa při bawdźe na Čornoboze a postara so tak wo serbski podźěl na swjatku. Wšitcy zajimowani su wot 14 hodź. k hosćencej na horje přeprošeni, zdźěli předsyda spěwneho cyłka Benjamin Wirth.

Předstaji kuchinsku knihu

Kumwałd. We wobłuku rjadu „Žony na tym městnje“ wuhotuje Budyski žónski centrum pjatk, 26. awgusta, w 16 hodź. čitanje z tykancom a kofejom w Kumwałdskim hosćencu „Kleene Schänke“. Tam chce Carola Arnold swoju kuchinsku knihu „Carola kocht“ předstajić. Zajimcy njech přizjewja so hač do 20. awgusta pak telefonisce pod 03591 / 423 53 pak z mailku na , popłatk wučinja 5 eurow.

Do kina (17.08.22)

Mittwoch, 17. August 2022 geschrieben von:
18.8. – 24.8.
Anja a Karen Weise (wotlěwa) z Budyšina stej sej twórby Budyskeho grafikarja Ralfa Reimanna (srjedźa) w jeho aktualnej wustajeńcy ­„Budyšin + hory“ hižo wobhladowałoj. Hač do 19. awgusta maja zajimcy w galeriji Budissin hišće składnosć k tomu, jutře je samo ­móžno, so tam z wuměłcom rozmołwjeć. Foto: SN/Božena Šimanec

Protyka (12.08.22)

Freitag, 12. August 2022 geschrieben von:

Pjatk 12. do 14.8.   45. němsko-serbske swjedźenske hry w Brětni-Michałkach

   19. zetkanje wlečakow w Koblicach

Pjatk 12.8. 18:00 Serbski spěwny swjedźeń we wobłuku baroweho festiwala w Radworskim młodźinskim klubje

  20:00 Muska spěwna skupina Po štyrjoch a hudźna skupina Tutn und blasen koncertujetej w Budyskej barje „Sundowner“

Sobotu 13. a 14.8.   Hornčerske wiki w Hózku

Anzeige