Protyka (15.07.22)

Freitag, 15. Juli 2022 geschrieben von:

Pjatk 15. do 17.7.   Załoženje młodźinskeje wohnjoweje wobory w Radworju

   Wjesny swjedźeń w delnich Sulšecach

   Mjezynarodny spěwny a rejwanski swjedźeń Serbskeho folklorneho ansambla Wudwor na Hórčanskim Smolic statoku

Sobotu 16. a 17.7.   Gig-festiwal w Róžeńće

   Wuměłstwowe a rjemjeslniske wiki w Njeswačidle

Sobotu 16.7.   Swójbny swjedźeń w Poršicach

  15:00 Hry a zabawa za dźěći w Budyskej barje Sundowner

  19:30 Spěwne trio Trojozynk předstaja so w Budyskej barje Sundowner

Póndźelu 18.7. 17:30 Satkula-beachtura w Kulowje

Wutoru 19.7. 18:00 Impulsny přednošk Alexandera Nucka „Corporate Influencer“ w Budyskej barje Sundowner

Pokiwy (15.07.22)

Freitag, 15. Juli 2022 geschrieben von:

„Wobkuzłace hłosy“

Budyšin. Bara Sundowner pod Röhrscheidtowej baštu w Budyšinje je z hosćićelom koncerta skupiny Trojozynk. „Drje najbóle wobkuzłace hłosy sprjewineho města“, kaž na internetnej stronje zarjadowarja rěka, chcedźa jutře, sobotu, publikumej serbske a mjezynarodne spěwy mjez soulom a popom a capella prezentować. Baru wotewru we 18 hodź., koncert započnje so w 19.30 hodź. Zastup je darmotny.

Zahaja „lětnje hódančko“

Kamjenc. Muzej zapadneje Łužicy w Kamjencu poskići wot soboty, 16. julija, do kónca awgusta wšědnje w regularnych wotewrjenskich časach „Mirakulum w muzeju“. Dźěći wot sydom lět a swójby móža sej wustajenišćo na zabawne wašnje wotkryć, wuhódawši lětuše „lětnje hódančko“ kołowokoło „muzejoweho kocora“ Eddyja. Najlěpšim młodym wobdźělnikam kiwaja myta. Přidatny popłatk nimo zastupa sej nježadaja.

Wuměłstwowe rjemjeslnistwo

Rozhłós (15.07.22)

Freitag, 15. Juli 2022 geschrieben von:

njedźelu hornjoserbsce

11:00 Łužica tutón tydźeń z aktualnymi powěsćemi a pokiwami

11:20 Wusyłnje live ze swjedźenja SFAW w Hórklach

12:00 Nabožne wusyłanje

(fararka Jadwiga Malinkowa)

po tym zbožopřeća

delnjoserbsce

12:30 Aktualny magacin, mjez druhim z přinoškom wo 20. narodninach WITAJ-pěstowarnje „Villa Kunterbunt“

13:00 Tematiske wusyłanje: Ducy po Jakubowym puću

13:40 Nabožne wusyłanje

(Christina Kliemowa)

po tym zbožopřeća

Do kina (13.07.22)

Mittwoch, 13. Juli 2022 geschrieben von:
14.7.–20.7.2022 Budyski filmowy ­palast: Thor: Love and Thunder w 3 D: wšědnje 17:15 a 20:00 | pj a so 22:45 Thor: Love and Thunder: wšědnje 14.
4. lětnik Budyskeje serbskeje zakładneje šule je jedna z dobyćerskich rjadownjow wubědźowanja dźěćaceho časopisa Płomjo. Wčera pobychu woni z redaktorom Płomjenja Pětrom Šołtu na wjedźenju po Njepilic statoku a podachu so po tym na Reinertec ranch k wobjedu a na zabawu. Šulerki a šulerjo běchu ze swojim filmom k 70. narodninam serbskeho dźěćaceho časopisa cyło­dnjowski wulět dobyli. Dalša dobyćerska rjadownja poda so w septembru do srjedźneje Łužicy. Foto: Płomjo/Pětr Šołta

Protyka (08.07.22)

Freitag, 08. Juli 2022 geschrieben von:

Pjatk 8. do 10.7.   Wjesny swjedźeń w Koćinje

Pjatk 8.7. 20:00 Koncert dujerskeje kapały Horjany pod hołym njebjom při Hórčanskim hribje na tamnišim sportnišću

Sobotu 9.7. 9:00 Dźeń serbskeje rěče za serbsce wuknjacych dorosćenych Wojerowskeje župy na Horach we Wojerowskim Domowinskim domje

  10:00 Powołanske wiki pod hołym njebjom na Kamjenskim lětanišću

  13:30 Dźeń wotewrjenych duri w domje Měrćina Nowaka w Njechornju

Njedźelu 10.7. 10:00 14. serbski ewangelski domizniski dźeń Wojerowskeho regiona w Ćisku

  14:00 Běh wo Němske dumperowe mišterstwa w Baćonju

  14:00 Swójbna njedźela w Smochčanskim kubłanišću swj. Bena

Pokiwy (08.07.22)

Freitag, 08. Juli 2022 geschrieben von:

Dźeń wotewrjenych duri

Njechorń. Župa „Jan Arnošt Smoler“ a Domowinska skupina Worcyn-Běła Hora-Njechorń-Droždźij přeprošatej jutře, sobotu, na Dźeń wotewrjenych duri do Domu Měrćina Nowaka-Njechorń­skeho. Wot 14 hodź. poskića „wodźenja po twarjenju, zabawu za dźěći kaž tež ­kofej a tykanc“. Kulturny ramik chcetej „Cyžec mandźelskej z pisanym programom“ wutworić. Zastup je darmotny.

Zahaja swjedźenski tydźeń

Poršicy. Składnostnje 800. róčnicy ­prěnjeho naspomnjenja wsy Poršicy a 130. narodnin tamnišeje dobrowólneje wohnjoweje wobory zahaja zajutřišim, 10. julija, swje­dźenski tydźeń. Mjez druhim wuhotuja njedźelu wot 17 hodź. „Reje do lěća“, póndźelu w 19.30 hodź. „Serbski hudźbny wječor“ a wutoru w 19.30 hodź. přednošk wo stawiznach Poršic z Janom Malinkom. Wšitke zarjadowanja – dospołny program podawaja pod – su darmotnje přistupne.

Šulerjo předstaja swoje teksty

Rozhłós (08.07.22)

Freitag, 08. Juli 2022 geschrieben von:

njedźelu hornjoserbsce

11:00 Łužica tutón tydźeń z aktualnymi powěsćemi a pokiwami

11:20 Tematiske wusyłanje: „Katolska cyrkej a pjenjezy“

12:00 Nabožne wusyłanje

(Beno Jakubaš)

po tym zbožopřeća

delnjoserbsce

12:30 Aktualny magacin, mjez druhim z přinoškom wo nowowutworjenym dźěłowym kole serbskich muzejow

13:00 Tematiske wusyłanje: Petra Tietzowa w hudźbnym portreće

13:40 Nabožne wusyłanje

(Bernd Pittkunings)

po tym zbožopřeća

Koparjo a koparka

Freitag, 08. Juli 2022 geschrieben von:

Julijske wudaće telewizijneho magacina Wuhladko wěnuje so jeničkej temje, kotruž njemało ludźi „najrjeńšu pódlansku wěc“ mjenuja, mjenujcy kopańcy. Přičina je za serbske mustwo „dotal najwuspěšniša europeada. Hišće ženje njeběchu Serbja při koparskich europskich mišterstwach narodnych mjeńšin połfinale docpěli. Njeporaženi zakónčichu předkoło a startowachu jako dobyćerjo skupiny do finalneho koła. Po dobyću štwórćfinala přećiwo Južnym Serbam z Chorwatskeje zdaše so wšitko móžne być. Tola hru přećiwo hosćićelam, Korutanskim Słowjencam, su přěhrali. Na kóncu docpěchu serbscy koparjo 3. městno. Z tym drje bě we Łužicy lědma štó ličił“, kaž MDR informuje. Filmowcy a reporterojo magacina su sportowcow na swojim puću do połfinala přewodźeli, za kulisy pokuknyli a euforiju w Korutanskej runje tak kaž we Łužicy zapopadnyli.

Do kina (06.07.22)

Mittwoch, 06. Juli 2022 geschrieben von:
7.7.–13.7.2022 Budyski filmowy ­palast: Thor: Love and Thunder w 3 D: wšědnje 14:30, 17:17 a 20:00 | pj a so 22:45 Thor: Love and Thunder: wšědnje 16:45 a 19:30 | pj a so 22:20 ­Liebesdings: wšědnje 14:40, 17:10 a 19:40 | pj a so 22:00 The Gray Man: srj 20:00 Alfons Zitterbacke – Endlich Klassenfahrt: wšědnje 14:40 a 17:00 (nimo pj) | pj 16:20 Karlchen – Das große Geburtstagsabenteuer: wšědnje 14:20 | nj 12:30 Minions – Auf der Suche nach dem Mini-Boss w 3 D: wšědnje 15:00, 17:15 a 19:20 (nimo srj) | pj a so 21:45 Minions – Auf der Suche ­nach dem Mini-Boss: wšědnje 14:30 a 16:50 | nj 12:45 | pj 19:20 Licorice Pizza: pj 17:00 | pó 20:00 Sneak Preview: pó 20:00 Elvis: štw, so, pó a srj 19:20 Dog: pj, nj a wu 19:20 Jurassic World: Ein neues Zeitalter: wšědnje 14:00 a 17:00 | pj, so a pó 20:00 Jurassic World: Ein neues Zeitalter w 3 D: wšědnje 19:20 (nimo pó) Die Geschichte der Menschheit – leicht gekürzt: wšědnje 20:00 (nimo pó) | so, pó a srj 16:20 | pj a so 22:30 Top Gun Maverick: wšědnje 19:40 (nimo pó a srj) Lightyear: wšědnje 14:30 | nj 12:10 Immenhof – Das große Versprechen: nj 12:00 Biene Maja – Das ge­heime Königreich: nj 12:00 Mia and Me – Das geheimnis von Centopia: nj 12:30 Der kleine Nick auf Schatzsuche: nj 12:15 Der Wolf und der Löwe: nj 12:00 Phantastische Tierwesen: Dumbledores Geheimnisse: štw, nj a wu 16:20 The Black Phone: pj a so 22:30 Massive Talent: pj a so 22:20

Anzeige