Pokiwy (01.04.22)

Freitag, 01. April 2022 geschrieben von:

Z hudźbu a literaturu za měr

Budyšin. Rotary-klub Bautzen-Budyšin, Budyski ekumeniski tachantski wobchod a ewangelsko-lutherska wosada swj. Pětra wuhotuja jutře, sobotu, w 17 hodź. beneficne zarjadowanje w Budyskej Pětrowej cyrkwi. Pod nawodom cyrkwinskeho hudźbneho direktora Michaela Vettera předstaja wjacori akterojo, mjez druhim čłonki a čłonojo ewangelskeho kantorstwa swj. Pětra kaž tež intendant Němsko-Serbskeho ludoweho dźiwadła Lutz Hillmann, hudźbu a teksty, wotpowědowace hesłu zarjadowanja „Wo lu­bo­sći a měrje“. Zastup je darmotny, pje­nježny dary sposrědkuja Lwiwskej dobroćelskej załožbje St. Wolodymyr Fonds .

Folklora z labora

Budyšin. Załožba za serbski lud a Serbski ludowy ansambl přeprošatej njedźelu, 3. apryla, na zakónčace zarjadowanje folklorneje dźěłarnički „LAB 1 – Laboratorij za serbsku tradicionalnu hudźbu“ do Budyskeho Kamjentneho domu. Po prezentaciji wuslědkow wobdźělnikow koncertujetaj mentoraj projekta Maciej a Tadeusz Rychły. Zbytne zastupne lisćiki su při wječornej kasy na předań a płaća 12 eurow.

Rozhłós (01.04.22)

Freitag, 01. April 2022 geschrieben von:

njedźelu hornjoserbsce

11:00 Łužica tutón tydźeń

11:20 Pisany magacin: Fijałkojta barba­

12:00 Nabožne wusyłanje

(Krystof Rummel)

po tym zbožopřeća

delnjoserbsce

12:30  Aktualny magacin z powěsćemi a pokiwami, mjez druhim z přinoškom wo přihotach na europske koparske mišterstwa mjeńšin Europeada 2022

13:00 Tematiske wusyłanje: Hudźba po přećach připosłucharjow

13:40 Nabožne wusyłanje

(Madlena Norbergowa)

po tym zbožopřeća

Pomoc a solidarita

Freitag, 01. April 2022 geschrieben von:

„Pomoc za Ukrainu“ je centralna tema aprylskeho wudaća telewizijneho magacina Wuhladko. Mjez druhim rozprawja wo beneficnymaj koncertomaj, wuhotowanymaj wot Towaršnosće za spěchowanje Serbskeho ludoweho ansambla w Budyskej „Krónje“ a předstaja solidaritne akcije w Serbach.

Składnostnje jubileja 70. róčnicy za­łoženja „jeničkeho serbskeho dźěćaceho časopisa Płomjo/Płomje“ podadźa so telewiznicy „na časowu jězbu a wobswětla, kak je so wobličo periodikuma w běhu lětdźesatkow změniło a wuwiło“. Nimo toho wěnuja so nowej seriji MDR „Straight Outta Crostwitz“ a pokazaja ­reportažu wo „laborje na kolesach“ FABMobil, za kotruž běchu šulerki a šulerjow serbskeju zakładneju šulow w Chrósćicach a Ralbicach a jich wopyt mobila přewodźeli.

Telewizija MDR wusyła Wuhladko jutře, sobotu, w 11.45 hodź. Wospjeto­wanje na samsnym sćelaku slěduje póndźelu, 4. apryla, w , 6.45 hodź., telewizija RBB pokaza magacin sobotu, 9. apryla w 13.30 hodź. W mediatece ARD je Wuhladko wot jutřišeho cyłe lěto kóždy čas online přistupne.

Do kina (30.03.22)

Mittwoch, 30. März 2022 geschrieben von:
31.3.–6.4.2022 Budyski filmowy palast: Phantastische Tierwesen: Dumbledores Geheimnisse: srj 14:15, 16:30 a 19:30 Morbius: wšědnje 14:30 (nimo pó), 16:45 a 20:00 (nimo pó a srj) | pó 19:30 | srj 20:15 | pj a so 22:30 Sonic­ the Hedgehog 2: wšědnje 14:30 (nimo pó), 16:45 (nimo srj) a 19:30 | nj 12:00 | srj 17:00 | pj a so 22:30 Peter­chens Mondfahrt: wšědnje 15:00 (nimo pó) a 17:15 Grüne Tomaten: wu 19:45 Sneak Preview: pó 20:00 JGA: Jasmin, Gina, Anna: wšědnje 17:00 (nimo srj) | štw a wu 19:30 | so a pó 19:45 | pj a so 22:20 Die Gangster Gang: wšědnje 15:00 (nimo pó a srj) | nj 12:15 | srj 14:45 a 17:00 Die Gangster Gang w 3 D: wšědnje 17:30 (nimo srj) Der Wolf und der Löwe: wšědnje 14:45 (nimo pó) a 17:00 | nj 12:15 Die Häschenschule – Der große Eierklau: wšědnje 14.30 (nimo pó) a 17:15 | nj 12:45 Clifford der große rote Hund: wšědnje 14:30 (nimo pó) Die Schule der magischen Tiere: wšědnje 14:45 (nimo pó a srj) | nj 12:30 ­Encanto: nj 12:15 In 80 Tagen um die Welt: nj 12:30 Sing – Die Show deinses Lebens: nj 12:30 Wunderschön: wšědnje 19:30 Uncharted: wšědnje 17:00 (nimo srj) a 19:45 | pj a so 22:30 The Batman: wšědnje 19:15 Spider-Man: No Way Home: pj, so a nj 19:30 | pj a so 22:00 Ambulance: wšědnje 19:30 (nimo wu) | wu 19:45 | pj a so 22:20 Jackas For­ever: štw, pj, nj a srj 19:45 | pj a so 22:45 Moonfall: pj 22:15 Tod auf dem Nil: so 22:15

Protyka (25.03.22)

Freitag, 25. März 2022 geschrieben von:

Sobotu 26. a 27.3. 9:00  Dźěłarnička k 1. serbskemu poetry-slamej LND a SLA w Budyšinje

  9:00 4. tradicionalne rjemjeslniske wiki w Grodku

Sobotu 26.3. 13:00 Dźěłarnička „Debjenje jutrownych jejkow“ w Budy­skim Serbskim muzeju

  14:00 Debjenje jutrownych jejkow w Čornochołmčanskim Krabatowym młynje

  15:00 Dźěłarnička „Debjenje jutrownych jejkow“ w Budy­skim Serbskim muzeju

  19:30 Předstajenje krucha „Šěrcec Hanka“ na hłownym jewišću Budyskeho NSLDź

Njedźelu 27.3. 13:00 Dźěłarnička „Debjenje jutrownych jejkow“ w Budy­skim Serbskim muzeju

Pokiwy (25.03.22)

Freitag, 25. März 2022 geschrieben von:

Hudźbne znamjo pře wójnu

Zhorjelc. Sinfonietta Drježdźany chce jutře, sobotu, z koncertom rjadu „Beethoven | Schnittpunkte“ zhromadnje z towarstwom Meetingpoint Memory Messiaen a Drježdźanskej wysokej šulu Carl Maria von Weber „hudźbne znamjo přećiwo­ wójnje w Ukrainje sadźić“. Wot 19 hodź. předstaja w kulturnym forumje Zhorjelska synagoga wubrane kompo­zicije mištra Wienskeje klasiki kaž tež prapremjernje twórby na přikład Wasi­lija Ratmanskeho a Lucie Vítkoveje. Za Ukrainjanki a Ukrainjanow je zastup darmot­ny, regularnje płaća zajimcy při wječornej kasy 15 eurow.

Što stawa so pod jamami?

Hórnikecy. Předsyda wuchodosak­­skeho wobwoda Towaršnosće přećelow mineralogije a geologije Frank Sauer rozłoži zajimcam we wobłuku wosebiteho wodźenja po Hórnikečanskej Energijowej fabrice, čehodla tež w brunicowych jamach dźěła w podzemskich podkopkach wukonjeja. Wopytowarjo měli so za zarjadowanje njedźelu, 27. měrca, w 11 hodź. přizjewić. Knihowanje je pak tele­fonisce pod čo. 03571 6070340 pak z mejlku na móžne.

Šotiske zynki w muzeju

Rozhłós (25.03.22)

Freitag, 25. März 2022 geschrieben von:

njedźelu hornjoserbsce

11:00 Łužica tutón tydźeń

11:20 „Moja hudźba“ ze zastupjerku intendanta NSLDź za serbske dźiwadło Madleńku Šołćic

12:00 Nabožne wusyłanje

(Gabriš Nawka)

po tym zbožopřeća

delnjoserbsce

12:30  Aktualny magacin z powěsćemi a pokiwami, mjez druhim z přinoškom „Nowe wučbne metody k wožiwjenju rěče“

13:00 Tematiske wusyłanje: Mjez přiswojenjom a eksotizmom (7)

13:40 Nabožne wusyłanje

(Hartmut Leipner)

po tym zbožopřeća

Do kina (23.03.22)

Mittwoch, 23. März 2022 geschrieben von:
24.3.–30.3.2022 Budyski filmowy palast: JGA: Jasmin, Gina, Ana: wšědnje 14:00 (nimo pó a srj), 17:00 a 20:00 (nimo pó a wu) | pó a wu 19:45 | pj a so 22:30 Ambulance: wšědnje 16:40 (nimo srj) a 19:30 | srj 16:30 | pj a so 22:20 Jujutsu Kaisen 0: wu 20:00 Gekijouban Jujutsu Kaisen 0: wu 20:15 Peterchens Mondfahrt: nj 14:30 Sneak Preview: pó 20:00 Die Häschenschule – Der große Eierklau: wšědnje 17:30 | nj 12:30 a 15:00 | štw, pj, so a wu 14:00 Der Wolf und der Löwe: wšědnje 17:15 | nj 12:30 a 14:45 | štw, pj, so a wu 15:00 Die Gangster Gang: wšědnje 14:45 (nimo pó a srj) a 19:45 | nj 12:15 | pó a srj 17:30 Die Gangster Gang w 3 D: wšě­dnje 17:30 (nimo pó a srj) Clifford der große rote Hund: wšědnje 14:45 (nimo pó a srj) | nj 12:00 Die Schule der magischen Tiere: wšědnje 14:15 (nimo pó a srj) | nj 11:45 Encanto: štw, pj, so a wu 14:30 Sing – Die Show deines Lebens: nj 11:45 In 80 Tagen um die Welt: nj 12:00 Träume sind wie wilde Tiger: nj 12:15 The Batman: wšědnje 14:00 (nimo pó a srj), 16:00 a 19:30 (nimo nj) | nj 20:00 Jackas Forever: wšědnje 19:45 | pj a so 22:30 Uncharted: wšědnje 17:00 a 19:45 (nimo pó a wu) | pj a so 22:15 Wunderschön: wšědnje 19:30 | štw, so a pó 16:30 | pj a so 22:30 Spider-Man: No Way Home: wšědnje 19:30 (nimo wu) | pj, nj a wu 16:30 | pj a so 22:00 Tod auf dem Nil: so 22:15 Moonfall: pj 22:15

Pokazkowa manufaktura „Deutsche Kunstblume“ w Sebnicy je (kumštne) kćenjowe aranžementy zhotowiła, kotrež tworja ­zakład tuchwilu w Drježdźanskej centralnej bibliotece přistupneje wosebiteje wustajeńcy „Blütenträume wie gemalt“. Tule ­pruwuje nawodnica Sebničanskeju manufaktury a muzeja Lisa Schmidt, hač kóždy detail trjechi. Foto: Steffen Unger

Schód (18.03.22)

Freitag, 18. März 2022 geschrieben von:

Sće-li pytane słowa 1–6 prawje

zapisali, wučitaće z wuzběhnjenych kašćikow słowo njewotwisnosće.

1 rěčka přez Horjany

2 njewušikny, so kopolacy

3 figura

4 jězor w Madźarskej

5 ratarski wědomostnik

6 nic małosć

Anzeige