Do kina (02.03.22)

Mittwoch, 02. März 2022 geschrieben von:
3.3.–9.3.2022 Budyski filmowy palast: The Batman: wšědnje 14:00, 16:00, 17:45 a 19:45 | pj a so 21:30 Sneak Preview: pó 20:00 Uncharted: wšědnje 14:30 (nimo pó a srj), 17:15 (nimo nj) a 19:45 | nj 17:00 | pj a so 22:30 Wunderschön: wšědnje 16:45 a 19:45 (nimo so a pó) | so a pó 19:30 | pj a so 22:15 Spider-Man: No Way ­Home: wšědnje 16:30 a 19:30 | pj a so 22:15 Moonfall: wšědnje 19:30 (nimo pó) | pj 22:30 | so 22:15 Tod auf dem Nil: wšědnje 20:00 | pj 22:15 Clifford der große rote Hund: wšědnje 14:00 (nimo pó a srj) a 17:15 | nj 11:45 Sing – Die Show deines Lebens: wšědnje 14:45 (nimo nj, pó a srj) a 17:00 (nimo nj) | nj 12:00 a 14:30 In 80 Tagen um die Welt: wšědnje 14:00 (nimo pó a srj) a 17:00 (nimo so) | nj 11:45 Die Schule der magischen Tiere: wšědnje 14:30 (nimo pó a srj) | nj 11:45 Encanto: wšědnje 14:15 (nimo pó a srj) | nj 12:00 Träume sind wie wilde Tiger: wšědnje 14:45 (nimo nj, pó a srj) | nj 11:30 a 13:45 Marry Me – Verheiratet auf den ersten Blick: pj, pó a srj 19:30 ­Lauras Stern: nj 12:15 House of Gucci: štw, nj a wu 19:30 Contra: nj 12:15 The Sadness: pj a so 22:30 Double Feature: Der Pate I & II: so 16:30 Bolshoi Ballet: Schwanensee: nj 16:00

Pokiwy (25.02.22)

Freitag, 25. Februar 2022 geschrieben von:

Na dobro žabow a krokawow

Mikow. Wobswětoškitna stacija Hornja Łužica namołwja wšitkich angažo­wanych zajimcow so jutře, 26. februara, na „wulkej, decentralnej akciji zběranja wotpadkow“ wobdźělić. Zaměr je, „wotstronić haćenja za kóždolětnje po hatach a dróhach pućowace amfibije a pomjeńšić strach, zo so wone zranja, na přikład přez črjopy abo plastikowe tity a nopachi. „Decentralnje“ w tym zwisku woznamjenja, zo móže sej kóžda/kóždy městnosć sam/sama wuzwolić, kotruž chce zrumować. Mjez digitalnje pod přizjewjenymi wobdźělnikami wulosuja zarjadowarjo cyłkownje tři myta.

Lorenc z dalšej zajimawostku

Mišnjanski pórclinowy muzej wuhotuje tuchwilu wosebity prózdninski „kurs Kniggeho“ za dźěći w starobje šěsć do dwanaće lět. Na zabawne wašnje a z pomocu woprawdźitych pórclinowych sudobjow posrědkuja jim bytostne maněry za blidom. Za ­jutřiše, zakónčace zarjadowanje su pod hišće přizjewjenja móžne. Foto: Jürgen Männel

Protyka (25.02.22)

Freitag, 25. Februar 2022 geschrieben von:

Pjatk 25.2. 18:00 Ekumeniske modlenje wo měr w Budyskej tachantskej cyrkwi

  18:30 Hłowna zhromadźizna towarstwa Njepilic dwór na Rownjanskim Njepilic statoku

  19:00 Swjedźenska Boža słužba składnostnje 800. jubileja wosadow cyrkwinskeho wobwoda Budyšin-Kamjenc, mj. dr. Bukecy, Klukš a Poršicy; w Budyskej tachantskej cyrkwi

Sobotu 26.2. 19:30 Předstajenje hry „Šěrcec Hanka“ na hłownym jewišću Budyskeho NSLDź

Njedźelu 27.2. 16:00 Wodźenje po wosebitej wustajeńcy „5 x Němska po wšěm swěće“ w serbskej rěči; w Budyskim Serbskim muzeju

Rozhłós (25.02.22)

Freitag, 25. Februar 2022 geschrieben von:

njedźelu hornjoserbsce

11:00 Łužica tutón tydźeń

11:20 Ćežišćowe wusyłanje: Wójna na Ukrainje

12:00 Nabožne wusyłanje

(Pětr Mróz)

po tym zbožopřeća

delnjoserbsce

12:30  Aktualny magacin, mjez druhim z přinoškom wo 20lětnym wobstaću serwisa za serbsku drastu Antje Lehnitz a z kolumnu „Sorbus domestica“

13:00 Martina Golašojc – portret serbskeje žurnalistki

13:40 Nabožne wusyłanje

(Katharina Köhlerowa)

po tym zbožopřeća

Do kina (23.02.22)

Mittwoch, 23. Februar 2022 geschrieben von:
24.2.–2.3.2022 Budyski filmowy palast: The Batman: srj 19:30 Studio 666: štw, pj a wu 20:00 Sneak Preview: pó 20:00 Total Recall: wu 19:45 Uncharted: wšědnje 14:15 (nimo pó a srj), 17:15 a 19:45 (nimo srj) | srj 20:00 Wunderschön: wšědnje 16:45 a 20:00 Spider-Man: No Way Home: wšědnje 16:45 a 19:45 Moonfall: wšědnje 17:15 a 19:30 Tod auf dem Nil: wšědnje 20:00 | so a nj 17:00 Clifford der große rote Hund: wšědnje 14:45 (nimo pó a srj) a 17:00 | nj 12:30 Sing – Die Show deines Lebens: wšědnje 14:30 (nimo pó a srj) a 17:00 | nj 12:00 In 80 Tagen um die Welt: wšědnje 14:45 (nimo pó a srj) a 17:15 | nj 12:45 Die Schule der magischen Tiere: wšědnje 15:00 (nimo pó a srj) | nj 12:00 Encanto: wšědnje 14:30 (nimo pó a srj) | nj 12:15 Träume sind wie wilde Tiger: wšědnje 14:45 (nimo pó a srj) | nj 12:15 Marry Me – Verheiratet auf den ersten Blick: wšědnje 17:00 (nimo so a nj) a 19:30 (nimo wu) Lauras Stern: wšědnje 15:00 (nimo pó a srj) | nj 13:00 House of Gucci: so a nj 19:45 The King’s Man – The Beginning: štw, so, pó a srj 19:30 The Sadness: pj, nj a wu 19:30 Contra: nj 12:30

Spěwytwórc Dirk Zöllner a mjez druhim jako gitarist skupiny Pankow znaty André­ Drechsler prezentujetaj jutře za tydźeń, 26. februara, w 20 hodź. swój ­aktualny program „Herzkasper“ w Budyskim Kamjentnym domje. Zajimcy njech maja so do spěcha, mnóstwo wopytowarjow je wobmjezowane. Foto: PR

Protyka (18.02.22)

Freitag, 18. Februar 2022 geschrieben von:

Sobotu 19.2. 9:00 Dźěłarnička wo prawym wurězowanju sadowcow na Wojerowskej dźěćacej a młodźinskej farmje

  18:00 Palenje hodownych štomow z wubědźowanjom dalokomjetanja při Pěskečanskej wohnjowej woborje

  19:45 Čitanje „Ein neues Leben in 80 Tagen – Tagebuch eines Pilgers“ z Klausom Reinholdom w Chróšćanskej putniskej hospodźe

Póndźelu 21.2. 14:00 Prózdninski program „Šula anno 1900“ we Wojerowskim měšćanskim muzeju

  14:00 Darowanje kreje na Kulowskim Starym dwórnišću

Wutrou 22.2. 10:00 Prózdninski program „Fantastiske wobrazy z pisaneho drjewa a hozdźow“ w Muzeju Budyšin

  13:00 Prózdninski program „Barbojte swěty“ w Muzeju Budyšin

  14:00 Seniorski škot w Radworskej „Meji“

  14:00 Prózdninski program „Historiske metody konserwěrowanja“ we Wojerowskim měšćanskim muzeju

  14:00 Darowanje kreje na Kulowskim Starym dwórnišću

  16:00 Hornčerska dźěłarnička z Marion Sperlingowej w Smjerdźečanskim kubłanskim srjedźišću LIPA

  19:00 Informaciske zarjadowanje wo naslědnym zastaranju z energiju w Njebjelčicach

Pokiwy (18.02.22)

Freitag, 18. Februar 2022 geschrieben von:

„Gundijej“ k narodninam

Wojerecy. Kulturna fabrika we Woje­recach prezentuje we wobłuku swojeho poskitka programoweho kina „Blow up“ póndźelu, 21. februara, wosebity wječor wopominanja. W 19 hodź. pokazaja film Petera Rochi „Die Schmerzen der Lausitz – Žałosći nam Łužyca“. Předstajenju přizamknje so wječor ze spěwami a tekstami 21. februara 1955 rodźeneho Ger­harda „Gundija“ Gundermanna, kotrež Christian Völker-Kieschnick přednjese. Zastup za zhromadnje z towarstwom Gundermanns Seilschaft wuhotowane zarjadowanje płaći 6 eurow resp. 4 eura w potuńšenju.

Penploter jako grat kreatiwity

Wojerecy. Bywši docent Wuměłstwoweje wysokeje šule Burg Giebichenstein w Halle nad Solawu Tom Witschel spo­srědkuje zajimcam wospjet pozadki, zasady a rjemjesło wašnja tworjenja pen­plo­ter we Wojerowskim Zusowym kompjuterowym muzeju ZCOM. Tale technika wopisuje zdźěłanje ručneje grafiki a jeje mechanisku reprodukciju z ploterom. Dźěłarnička startuje štwórtk, 24. februara, w 15 hodź. Přizjewće so darmotnje pod .

Dołhi puć do njewotwisnosće

Rozhłós (18.02.22)

Freitag, 18. Februar 2022 geschrieben von:

njedźelu hornjoserbsce

11:00 Łužica tutón tydźeń

11:20 Parlički z rozhłosoweho archiwa – Dudak Hanzo Šuster

11:45 Interview z Helmutom Rychtarjom-wosomdźesatnikom

12:00 Nabožne wusyłanje

(Krystof Rummel)

po tym zbožopřeća

delnjoserbsce

12:30  Aktualny magacin, mjez druhim z přinoškom wo jubileju Strjažowskeho domizniskeho towarstwa

13:00 Tematiske wusyłanje: Werner Měškank w portreće

13:40 Nabožne wusyłanje

(Cyril Pjech)

po tym zbožopřeća

Anzeige