Přestajmy časniki! Njedźelu je zaso tak daloko: srjedźoeuropski lětni čas so skónči. Nóc na lětuši reformaciski dźeń budźe ­potajkim trochu dlěša a chowa w sebi fenomen, kotryž móžemy jenož jónu wob lěto dožiwić: W 3 hodź. bije druhi raz k druhej hodźinje. Hinak prajene: wotbiwanje zwonow wotměje so dwójce dwójce a hakle potom trójce atd. Foto: SN/Hanka Šěnec

Křižowka (29.10.21)

Freitag, 29. Oktober 2021 geschrieben von:

Wodorunje: 3 wjeska w Delanach, 5 horni kónc ruki, 6 swójbne mjeno Ćišinskeho, 7 europska rěka, 10 dlěše powědančko, 13 južny płód, 14 nutřkowny organ, 15 hłuboka dźěra

Padorunje: 1 Furt serbsce, 2 kónc modlitwy, 3 rěka přez Drježdźany, 4 rańše słónčne pruhi, 8 zjednoćenstwo, 9 spěw w operje, 11 wu­znamjenjenje, připóznaće, 12 přitok Dunaja

Protyka (29.10.21)

Freitag, 29. Oktober 2021 geschrieben von:

Pjatk 29.10. 17:30 Wotewrjenje wustajeńcy rězbarstwa Alojsa Šołty w Budyskej Serbskej kulturnej informaciji

Njedźelu 31.10. 14:00 Hłowna zhromadźizna Serbskeho ewangelskeho towarstwa w Ketlicach

  14:00 Zhromadne pušćenje zmijow a paslenske blido za dźěći na Pančičansko-Kukowskim sportnišću

  16:00 Beneficny koncert „Hudźba mjez njebjesami a zemju“ za nowotwar pišćelow w Slepjanskej cyrkwi

Póndźelu 1.11. 19:00 Roman Knižka čita w Budyskim wopomnišću z tekstow židowskich awtorow

Pokiwy (29.10.21)

Freitag, 29. Oktober 2021 geschrieben von:

Přesadźuja namakanki

Kamjenc. Měšćanske zarjadnistwo Kamjenc­ wuhotuje jutře, sobotu, wot 9 hodź. zjawne přesadźowanje kolesow w bywšich busowych halach na Jahnowej. Nimo jězdźidłow móža zajimcy oferty­ tež za dalše objekty z namakarnje města­ podawać. Awkciske wuměnjenja wozjewja na městnje, płaća prawidła 3G.

Wólby noweho předsydstwa

Ketlicy. Serbske ewangelske towarstwo wuzwoli we wobłuku lětušeje sobustawskeje zhromadźizny na reformaciskim dnju, 31. oktobra, nowe předsydstwo. Zeńdźenje zahaji so w 14 hodź. při rowje fararja Michała Domaški na Ketličanskim kěrchowje. Zhromadźizna slěduje w 14.30 hodź. na tamnišim hrodźe.

Židowske teksty a kompozicije

Budyšin. We wobłuku swjedźenskeho lěta „1 700 lět židowske žiwjenje w Němskej“ čita dźiwadźelnik Roman Knižka póndźelu, 1. nowembra, wubrane teksty mjez druhim Anity Lasker-Walfisch, Mosesa Mendelssohna a Heinricha Heiny w Budyskim wopomnišću. Wo hudźbne wobrubjenje postara so kwintet Opus 45. Zarjadowanje započnje so w 19 hodź., zastup­ je darmotny.

„Serbska runda“ w Delnjej Łužicy

Rozhłós (29.10.21)

Freitag, 29. Oktober 2021 geschrieben von:

njedźelu hornjoserbsce

11:00 Łužica tutón tydźeń z powěsćemi a pokiwami

11:20 Slepjanska burska drasta

12:00 Nabožne wusyłanje

(Jan Malink)

po tym zbožopřeća

delnjoserbsce

12:30  Aktualny magacin, mjez druhim ze spominanjom na Mat­thiasa Kießlinga a komentarom „Reformacija – reforma – trajnosć“

13:00 Tematiske wusyłanje: Pohlad do Pratyje 2022

13:40 Nabožne wusyłanje

(Christina Kliemowa)

po tym zbožopřeća

Do kina (27.10.21)

Mittwoch, 27. Oktober 2021 geschrieben von:

28.10.–3.11.2021 Budyski filmowy pa­last: Contra wšědnje 15:00, 17:30 a 19:30 | pj a so 22:15 Antlers: wšědnje 20:15 (nimo wu a srj) | wu 20:00 | pj a so 22:30 Ron läuft schief: wšědnje 14:30 (nimo srj) | srj 14:00 Ron läuft schief w 3 D: wšědnje 17:00 (nimo srj) Idefix und die Unbeugsamen: so 14:00 | nj 12:00 a 14:00 Happy Family 2: nj 14:30 Anime Night – Millennium Actress: wu 20:00 The Outsiders: wu 19:45 Hilfe, ich hab meine Freunde ­geschrumpft: nj 12:45 Sneak Preview: pó 20:00 Halloween Kills: wšědnje 20:15 | pj a so 22:45 Es ist nur eine Phase, Hase: wšědnje 19:45 (nimo wu) | pj, nj a wu 17:15 | pj a so 23:00 James Bond – Keine Zeit zu sterben: wšědnje 15:00, 18:30, 19:45 (nimo wu) a 20:00 (nimo pó) | pj a so 21:45 James Bond – Keine Zeit zu sterben w 3 D: wšědnje 16:16 (nimo nj) | nj 16:45 The Last Duel: pj a so 21:45 Boss Baby – Schluß mit Kindergarten: wšědnje 14:15 (nimo nj) | nj 12:00 Boss Baby – Schluß mit Kindergarten w 3 D: wšědnje 16:45 Wicki und die starken Männer – Das magische Schwert: nj 13:00 Die Schule der magischen Tiere: wšědnje 14:45 a 17:00 | nj 12:30 After Love: pj a pó 15:00 Ostwind – Der große ­Or­kan: nj 12:00 | štw, so, pó a srj 15:45 Paw Patrol: štw, so, nj a wu 15:20 Die Pfefferkörner und der Schatz der Tiefsee: štw, so, pó a srj 17:15 Eternals­ w 3 D: srj 19:30 Eternals: srj 14:15 a 16:30 Bigfoor Junior: nj 12:00 Venom: Let There Be Carnage: wšědnje 14:00 (nimo nj) a 17:30 | nj 14:15 | srj 20:00 | pj a so 22.

Němsko-Serbske ludowe dźiwadło hotuje so na přichodnu premjeru. Njedźelu popołdnju pokazaja inscenaciju „Räuber Hotzenplotz und die Mondrakete“ z Marianom Bulankom w titulnej róli prěni raz na hłownym jewišću. Składnostnje 60. narodnin klankodźiwadła wotměja do toho paradu wulkoklankow ze sceniskimi stacijemi po Budyšinje. Foto: Uwe Soeder

Płastowka (22.10.21)

Freitag, 22. Oktober 2021 geschrieben von:

1 oktober, 2 ćišćerski wudźěłk,

3 nic Horjany, 4 zdrasćić,

5 naraz, 6 nic bliske,

7 jězor w Ruskej, 8 zamóžna,

9 jednotka pódy

Protyka (22.10.21)

Freitag, 22. Oktober 2021 geschrieben von:

Pjatk 22. do 24.10.   Ewangelski swójbny kónc tydźenja w Hainewaldźe

   Lan-party w Smječkečanskim młodźinskim klubje

Pjatk 22.10. 19:30 Předstajenje dźiwadła Teatr odnaleziony z Jelenjeje Góry „Malala – Holca z kulku we hłowje“ w pólskej rěči w Budyskim Dźiwadle na hrodźe

Sobotu 23.10. 9:00 Dźeń wotewrjenych knihownjow z poskitkami Budyskeje měšćanskeje biblioteki

  15:00 Zakónčacy koncert we wobłuku hudźbneho prózdninskeho lěhwa SLA „Prózdniny z twojim instrumentom“ w Budyskim Serbskim domje

  21:00 Halloweenparty w Njebjelčanskim młodźinskim klubje

Njedźelu 24.10. 14:00 Klankowa parada NSLDź po Budyšinje hač k Dźiwadłu na hrodźe

  15:00 Kermuša na Rownjanskim Njepilic statoku

Wutoru 26.10. 10:00 Prózdninski program „Sćinowe bajki“ w Budyskim Serbskim muzeju

  10:00 Prózdninski program „Fantastiske wobrazy z pisaneho drjewa a hozdźow“ w Muzeju Budyšin

Pokiwy (22.10.21)

Freitag, 22. Oktober 2021 geschrieben von:

Přesadźuja tworjace wuměłstwo

Ochranow. Wjace hač sto mólbow łužiskich a z Łužicu zwjazanych wuměłcow čaka na nowych wobsedźerjow. Awkciju Załožby za wuměłstwo a kulturu w Hornjej Łužicy wotměja jutře, 23. oktobra, w 14 hodź. na Zinzendorfskim hrodźe w Batromjecach (Berthelsdorf). Přesadźenje hodźi so tež online sćěhować, a to pod . Tam móža so zajimcy zdobom ­registrować a oferty sposrědkować.

Wuměłske spěwy w muzeju

Budyšin. Spěwar Roland Hein a pianist Hiroto Saigusa wuhotujetaj njedźelu, 24. oktobra, w 15 hodź. koncert na žurli Budyskeho Serbskeho muzeja. Nimo wuběra „najrjeńšich wuměłskich spěwow Johannesa Brahmsa a Huga Wolfa“ předstajitaj wonaj tež „Swjatojansku nóc“ z klawěrneho cyklusa „Ze serbskich honow“ Bjarnata Krawca. Zastup je darmotny, płaći prawidło 3G.

Roman Knižka čita

Anzeige