Płastowka (22.10.21)

Freitag, 22. Oktober 2021 geschrieben von:

1 oktober, 2 ćišćerski wudźěłk,

3 nic Horjany, 4 zdrasćić,

5 naraz, 6 nic bliske,

7 jězor w Ruskej, 8 zamóžna,

9 jednotka pódy

Protyka (22.10.21)

Freitag, 22. Oktober 2021 geschrieben von:

Pjatk 22. do 24.10.   Ewangelski swójbny kónc tydźenja w Hainewaldźe

   Lan-party w Smječkečanskim młodźinskim klubje

Pjatk 22.10. 19:30 Předstajenje dźiwadła Teatr odnaleziony z Jelenjeje Góry „Malala – Holca z kulku we hłowje“ w pólskej rěči w Budyskim Dźiwadle na hrodźe

Sobotu 23.10. 9:00 Dźeń wotewrjenych knihownjow z poskitkami Budyskeje měšćanskeje biblioteki

  15:00 Zakónčacy koncert we wobłuku hudźbneho prózdninskeho lěhwa SLA „Prózdniny z twojim instrumentom“ w Budyskim Serbskim domje

  21:00 Halloweenparty w Njebjelčanskim młodźinskim klubje

Njedźelu 24.10. 14:00 Klankowa parada NSLDź po Budyšinje hač k Dźiwadłu na hrodźe

  15:00 Kermuša na Rownjanskim Njepilic statoku

Wutoru 26.10. 10:00 Prózdninski program „Sćinowe bajki“ w Budyskim Serbskim muzeju

  10:00 Prózdninski program „Fantastiske wobrazy z pisaneho drjewa a hozdźow“ w Muzeju Budyšin

Pokiwy (22.10.21)

Freitag, 22. Oktober 2021 geschrieben von:

Přesadźuja tworjace wuměłstwo

Ochranow. Wjace hač sto mólbow łužiskich a z Łužicu zwjazanych wuměłcow čaka na nowych wobsedźerjow. Awkciju Załožby za wuměłstwo a kulturu w Hornjej Łužicy wotměja jutře, 23. oktobra, w 14 hodź. na Zinzendorfskim hrodźe w Batromjecach (Berthelsdorf). Přesadźenje hodźi so tež online sćěhować, a to pod . Tam móža so zajimcy zdobom ­registrować a oferty sposrědkować.

Wuměłske spěwy w muzeju

Budyšin. Spěwar Roland Hein a pianist Hiroto Saigusa wuhotujetaj njedźelu, 24. oktobra, w 15 hodź. koncert na žurli Budyskeho Serbskeho muzeja. Nimo wuběra „najrjeńšich wuměłskich spěwow Johannesa Brahmsa a Huga Wolfa“ předstajitaj wonaj tež „Swjatojansku nóc“ z klawěrneho cyklusa „Ze serbskich honow“ Bjarnata Krawca. Zastup je darmotny, płaći prawidło 3G.

Roman Knižka čita

Rozhłós (22.10.21)

Freitag, 22. Oktober 2021 geschrieben von:

njedźelu hornjoserbsce

11:00 Łužica tutón tydźeń, mjez druhim z pokiwom „Nowa wustajeńca Muzeja zapadneje Łužicy“

11:20 Reportaža z Wochožanskeho parka błudźenkow

12:00 Nabožne wusyłanje

(Krystof Rummel)

po tym zbožopřeća

delnjoserbsce

12:30  Aktualny magacin, mjez druhim z přinoškom wo spožčenju Myta Ćišinskeho

13:00 Tematiske wusyłanje: Wurězki z koncerta SERBPOP 2.0 (2)

13:40 Nabožne wusyłanje

(Franc-Juro Deuse )

po tym zbožopřeća

Do kina (20.10.21)

Mittwoch, 20. Oktober 2021 geschrieben von:

21.10.–27.10.2021 Budyski filmowy pa­last: Digimon Adventure: Last Evolution Kizuna štw 20:00 | nj 17:00 Sneak Preview: pó 20:00 Halloween Kills: wšědnje 17:30 a 20:15 | pj a so 22:45 Venom: Let There Be Carnage: wšědnje 14:00 a 17:15 | pj a so 22:15 Venom: Let There Be Carnage w 3 D: wšědnje 19:45 Anime Night – Lupin III: The First: wu 20:00 Boss Baby – Schluss mit Kindergarten: wšědnje 14:15 | wu a srj 9:30 | nj 12:00 a 16:15 Boss Baby – Schluss mit Kindergarten w 3 D: wšědnje 16:45 (nimo nj) Die Schule der magischen Tiere: wšědnje 14:45 a 17:00 | nj 17:00 | wu a srj 10:15 Es ist nur eine Phase, Hase: wšědnje 15:00 a 19:30 | pj a so 23:00 | wu 16:15 Hilfe, ich hab meine Freunde geschrumpft: nj 12:45 | wu 10:00 | srj 9:30, 9:45 a 10:00 The Last Duel: wšědnje 19:30 (nimo štw a wu) | štw 19:15 | pj a so 21:45 James Bond – Keine Zeit zu sterben: wšědnje 15:00, 16:30, 18:30 a 19:45 | pj a so 22:00 James Bond – Keine Zeit zu sterben w 3 D: wšědnje 16:15 a 20:00 (nimo pó) Die Pfefferkörner und der Schatz der Tiefsee: wšědnje 16.15 | wu a srj 10:15 Dune: wšědnje 19:15 (nimo štw a wu) | pj a so 22:20 Paw Patrol: štw, so, pó a srj 15:00 | nj 12:45 Feuerwehrmann Sam – Helden fallen nicht vom Himmel: wšědnje 14:45 | wu 10:30 Tom & Jerry: nj 12:00 | wu a srj 10:30 Bigfoot Junior: nj 12:00 Wickie und die starken Männer – Das magische Schwert: pj, nj a wu 14:45 | nj 13:00 After Love: wu 19:15 Ostwind – Der große Orkan: wu a srj 10:30 | nj 12:00 | štw, so, pó a srj 14:00 Saw: Spiral: pj 22:30 The Forever Purge: so 22:30

We wobłuku Streetfood-festiwala 2021 poskićeja tónle kónc tydźenja kulinariske speciality z cyłeho swěta na swjedźenskim namě­sće při gondlowym haće we Wojerecach. K tomu sydaja dobre kapki regionalnych piwarcow kaž tež eksotiske napoje z pjeć kontinen­tow. Foto: Carl Pinkert

Protyka (15.10.21)

Freitag, 15. Oktober 2021 geschrieben von:

Pjatk 15. do 23.11.   47. Choćebuska hudźbna nazyma

Pjatk 15.10. 19:00 Nakupowanska nóc w kuzłapołnym swětle w Kulowj­e

Sobotu 16.10. 9:00 Wułójenje rybow z Wulkeho Ballackec hata w Złyčinj­e

  10:00 Fachowa konferenca „Zhromadnje žiwi być w Budyšin­je“ w Budyskim Dźiwadle na hrodźe

  19:30 Poslednje předstajenje dźiwadłoweje hry „Dołhož­ fenki běža­“ na hłownym jewišću Budyskeho NSLDź

Njedźelu 17.10. 11:00 Zmijowy swjedźeń a swinjorězanje w Čornochołmčanskim Krabatowym młynje

  15:00 Wernisaža fotoweje wustajeńcy wo němskich mjeńšinach na pjeć kontinentach swěta „5 x Němska“ w Budyskim Serbskim muzeju

  17:00 Předstajenje oratorija „Stwórba“ w Budyskej tachant­skej cyrkwio

Póndźelu 18. do 21.10.   Dźěłarnička AG Robotika na Budyskej studijnej akademiji (započatk stajnje w 9 hodź.)

Wutoru 19. do 23.10.   Hudźbne prózdninske lěhwo SLA „Prózdniny z twojim instrumentom“ w Budyšinje

Wutoru 19.10. 9:00 Zhromadny dźeń za dźěći 1. a 2. lětnika we Worklečanskim Don Boskowym domje

  9:00 1. wobswětowy dźeń w Kulowje

Srjedu 20.10. 15:00 Swójbne popołdnjo w Stróžanskim (Wartha) Domje­ tysac hatow pod hesłom „Přiroda w knize“

Pokiwy (15.10.21)

Freitag, 15. Oktober 2021 geschrieben von:

Wustajeńca młodeho wuměłstwa

Choćebuz. Kolektiw Wakuum prezentuje wosebitu wustajeńcu twórbow Helle Stoletzki w Choćebuskej galeriji Fango. Přehladka „pokazuje wliw brunicowych jamow na serbske tradicije a wotbłyšćuje situaciju młodych Serbow*kow w tak mjenowanym urbanym rumje“, rěka we wopisanju galerije. Wernisaža budźe jutře,­ sobotu, w 20 hodź. Wo hudźbne wobru­bjenje postara so duwo Kat & Sly. Zarjadowarjo na to skedźbnjeja, zo płaći korony dla postajenja 2G.

„Juwelam hwězdnišća“ cyle blisko

Budyšin. Składnostnje dnja astro­nomije přeproša Budyska hwězdarnja so­botu, 16. oktobra, na zarjadowanje „Juwe­le hwězdnišća“. Wot 15 hodź. móža so zajimcy wo optiskich nastrojach pod kuplomaj domu wobhonić a sej z nimi po chowanju słónca planetaj Jupiter a Saturn­ wobhladać. W planetariju hodźa so firmamenty wšelakich dobow wobdźiwać. Za dźěći budźe zajimawa „paslenska čara“ spřihotowana. Zastup je darmotny.

Kompjuter jako kreatiwny grat

Rozhłós (15.10.21)

Freitag, 15. Oktober 2021 geschrieben von:

njedźelu hornjoserbsce

11:00 Łužica tutón tydźeń, mjez druhim z rozprawu wo spožčenju Myta Ćišinskeho

11:20 Jan Budar z hosćom w studiju – 30 lět Załožba za serbski lud

12:00 Nabožne wusyłanje

(dr. Jens Buliš)

po tym zbožopřeća

delnjoserbsce

12:30  Aktualny magacin, mjez druhim z hudźbnymi nowinkami z Hornjeje Łužicy

13:00 Tematiske wusyłanje: Portret Christiny Kliemoweje z Dešna

13:40 Nabožne wusyłanje

(Manfred Hermaš )

po tym zbožopřeća

„Domjace wopyty“

Freitag, 15. Oktober 2021 geschrieben von:

Mustwo delnjoserbskeho telewizijneho magacina Łužyca wokoło moderatora Christiana Matthéeja poda so z oktoberskim wudaćom na „Domjace wopyty“. Dohromady sydom hosćićelow, kotřiž we Łužicy bydla, abo wottam pochadźeja, wotewrje swoje durje a dowola přihladowarjam dohlad do swojeho wšědneho dnja. Mjez druhim portretuja telewiznicy Jensa Martina z Bórka, kiž předstaji swoje kubło scomter typiskej błótowskej chě­žu, kotruž chce na kóždy pad zachować.

Tworjaca wuměłča a spěwytwórča Ma­rion­ Kwicojc, kotraž je swoju domiznu před něhdźe 30 lětami wopušćiła, zo by w Lipsku na molerstwo studowała a so naposledk tam zadomiła, pokaza zajimcam zajimawostki twarjenja, do kotrehož je zaćahnyła a hdźež jeje wobrazy nastawaja. W Drježdźanach wita Juliana Kaulfürstowa publikum a powěda, kak so za wozrodźenje Slepjanskeje serbšćiny zasadźa. Dale wopytaja telewiznicy nic mjenje zajimawych a fascinowacych woby­dlerjow w Limbarku (Gołkojce), Lubnjowje, Choćebuzu a Podstupimje.

Anzeige