Do kina (06.10.21)

Mittwoch, 06. Oktober 2021 geschrieben von:

7.10.–13.10.2021 Budyski filmowy pa­last: Die Schule der magischen Tiere nj 14:30 Sneak Preview: pó 20:00 Es ist nur eine Phase, Hase: srj 19:45 Jamens Bond – Keine Zeit zu sterben w 3 D: wšědnje 15:30, 16:45 a 20:15 | pj a so 22:30 James Bond – Keine Zeit zu sterben: wšědnje 14:00 (nimo nimo srj), 15:00 16:00, 17:30, 18:30, 19.00, 19:30 a 21:00 (nimo srj) | srj 20:45 | pj a so 22:00 Die Pfefferkörner und der Schatz der Tiefsee: wšědnje 15:15 (nimo pó) a 17:15 | nj 13:00 | pó 14:30 Hilfe, ich hab meine Freunde geschrumpft: nj 12:30 | štw, so, pó a srj 14.45 Tom & Jerry: nj 12:30 | štw, pó a srj 14:30 Feuerwehrmann Sam – Helden fallen nicht vom Himmel: wšědnje 14:15 a 16:00 | nj 12:30 Helden der Wahrscheinlichkeit: pj, nj a wu 14:45 a 20:00 Wickie und die starken Männer – Das magische Schwert: wšědnje 14:00 | nj 12:00 Dune: wšědnje 17:30 (nimo srj) a 20:45 (nimo srj) | srj 16:00 Saw: Spiral: pj 23:00 Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings: pj a so 22:30 After Love: wšědnje 17:45 (nimo nj a srj) Beckenrand Sheriff: wšědnje 20:15 (nimo pó) Bekenntnisse des Hochstaplers Felix Krull: nj a srj 17:45 Paw Patrol: pj, so a wu 14:30 Bigfoot Junior: nj 12:00 | srj 14:00 Ostwind – Der große Orkan: nj 13:00 Kaiserschmarrndrama: nj 12:00 | štw, so, pó a srj 20:00 Don’t Breathe 2: so 23:00 The Forever Purge: pj a so 22:45

Wojerowski CineMotion:

Protyka (01.10.21)

Freitag, 01. Oktober 2021 geschrieben von:

Sobotu 2. a 3.10.   DSF-party w Konjecach

   Domchowanka w Čornochołmčanskim Krabatowym młynje (stajnje wot 11 hodź.)

Sobotu 2.10. 14:00 Hłowna zhromadźizna Maćicy Serbskeje w Budyskim Serbskim muzeju

  14:00 Dźeń wotewrjenych duri w Budyskej Smolerjec kniharni składnostnje 30lětneho wobstaća

  19:30 Předstajenje programa SLA „Za Marju – Wosrjedź nocy“ na hłownym jewišću Budyskeho NSLDź

Njedźelu 3.10. 10:00 Wubědźowanje wohnjowych woborow w Koćinje

  10:00 Dworowy swjedźeń na Jitkowskim Helmec Krabato­wym dworje

Póndźelu 4.10. 9:30 Předstajenje „Čmjeła Hana chce do dowola lećeć“ w Radworskej zakładnej šuli

  17:00 Wokrjesny sejmik Budyšin

Wutoru 5.10. 13:00 Zaměrowy zwjazk Łužiska jězorina

Pokiwy (01.10.21)

Freitag, 01. Oktober 2021 geschrieben von:

Na rybarski swjedźeń

Radwor. Kupowe towarstwo w Radworju zarjaduje jutře, sobotu, rybarski swjedźeń při kupowym haće. Wot 10 hač do 13 hodź. maja wopytowarjo składnosć, sej runje popadnjene karpy kupić. Nimo toho poskićuja sušenu rybu a dalše chłóšćenki. Štóž doma wari, je potajkim sam wina! Prěni raz přeprošuje předsydka towar­stwa Claudia Steglichowa k zhromadnemu pućowanju k bliskim hatam, kotrež so w 13 hodźin při mosće zahaji.

Smolerjec kniharnja přeproša

Rozhłós (01.10.21)

Freitag, 01. Oktober 2021 geschrieben von:

njedźelu hornjoserbsce

11:00 Łužica tutón tydźeń z powěsćemi a pokiwami

11:20 Z korejtu po kraju – Pohonč powěda

12:00 Nabožne wusyłanje

(Měrćin Deleńk)

po tym zbožopřeća

delnjoserbsce

12:30  Aktualny magacin, mjez druhim z přinoškom wo dnju wote­wrjenych duri kulturneje akademije Łužyca KULa

13:00 Tematiske wusyłanje: Lubinski literarny a hudźbny swjedźeń

13:40 Nabožne wusyłanje

(Hartmut Leipner)

po tym zbožopřeća

Jubilej, wólby a opera

Freitag, 01. Oktober 2021 geschrieben von:

Oktoberske wusyłanje telewizijneho magacina Wuhladko wuswětla z hłownym přinoškom stawizny a skutkowanje Załožby za serbski lud, kotraž bu před 30 lětami załožena. Dalše ćežišćo je wobšěrna rozprawa wo prapremjerje serbskeje pop-opery „Carpe noctem – Njeskónčna nóc“ w Chrósćicach. Nimo toho wěnuja so lětušemu wubědźowanju towarstwa Pawk „PowerSerb“. W studiju z hosćom budźe Elias Bětka, kiž wo swojej mjeztym zakónčenej ekspediciji do wjelhorinow Pamira a Tienšana powěda. A wězo su tež njedawno wotměte wólby do zwjazkoweho sejma tema aktualneho wusyłanja. Wuhladko zjima wuslědki z łužiskeho wida a sposrědkuje reakcije wosobinow serbskeho zjawneho žiwjenja.

Telewizija MDR wusyła Wuhladko sobotu, 2. oktobra, w 11.45 hodź. Wospje­towanje na samsnym sćelaku slěduje póndźelu, 4. oktobra, w 6.10 hodź. Telewizija RBB pokaza oktoberske wudaće sobotu, 9. oktobra, w 13.30 hodź.

Pokiw (29.09.21)

Mittwoch, 29. September 2021 geschrieben von:

Smolerjec kniharnja přeproša

Budyšin (SN). Składnostnje 30. róčnicy załoženja Smolerjec kniharnje w Budy­šinje wuhotuje předawanišćo sobotu, 2. oktobra, dźeń wotewrjenych duri. W 14.15 hodź. předstajitaj Wolfgang Eg­gerth­ a Handrij Bjeńš knihu „Gast­stätten der Stadt Bautzen im Wandel der Zeiten 1890–1990“ w němskej rěči. W 15.30 hodź. slěduje čitanje za dźěći. Lubina a Branko Hajduk-Veljković prezentujetaj swoju nowostku „Dolina při rěce – Mali přećeljo“, a to dwurěčnje serbsce a němsce. Hodźinu pozdźišo chcedźa Dorothea Šołćina, Lubina Hajduk-Veljkovićowa a Ingrid Juršikowa wopytowarjow z wurězkami z antologije „Susodźa“ zabawjeć a zawjeselić. Smolerjec kniharnja na to skedźbnja, zo płaća 3G-prawidła. Hosćo njeměli na dopokaz šćěpjenja, wustrowjenja abo maksimalnje 24 hodźin sta­reho negatiwneho koronatesta zabyć.

Do kina (29.09.21)

Mittwoch, 29. September 2021 geschrieben von:

30.9.–6.10.2021 Budyski filmowy pa­last: Sneak Preview: pó 20:00 James Bond 007: Keine Zeit zu sterben: nj 13:00 | wšědnje 14:00, 15:00, 16:00, 17:30, 18:30, 19:00, 19:30 a 21:00 | štw, pj a so tež 22:00 James Bond 007: Keine­ Zeit zu sterben w 3 D: wšědnje 15:30, 16:45 a 20:15 | štw, pj a so tež 22:30 Die Pfefferkörner und der Schatz der Tiefsee: nj 13:00 | pó 14:30 | wšědnje 15:15 (nimo pó) a 17:15 Feuerwehrmann Sam – Helden fallen nicht vom Himmel: nj 12:30 | wšědnje 14:15 a 16:00 Dune w 3 D: wšědnje 19:30 Helden der Wahrscheinlichkeit: pj, nj a wu 14:45 | štw, so, pó a srj 20:00 Wickie & die starken Männer – Das magische Schwert: nj 12:00 | wšědnje 14:00 Hilfe, ich hab meine Freunde geschrumpft: nj 12:30 | štw, so, pó a srj 14:45 Tom & Jerry: nj 12:30 | štw, pó a srj 14:30 Dune: wšědnje 17:30 a 20:45 (nimo pó a srj) | pó 16:45 a 20:45 | srj 20:45 Saw: Spiral: pj 23:00 Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings: pj a so 22:30 After Love: wšědnje 17:45 (nimo nj a srj) Beckenrand Sheriff: wšědnje 20:15 (nimo srj) Bekenntnisse des Hoch­staplers Felix Krull: nj a srj 17:45 Paw Pa­trol: Der Kinofilm: pj, so a wu 14:30 Bigfoot Junior – Ein tierisch verrück­ter Familientrip: nj 12:00 Ostwind – Der gro­ße Orkan: nj 13:00 Kaiserschmarrndrama: pj, nj a wu 20:00 Don’t Breathe 2: so 23:00 The Forever Purge: pj a so 22:45

Wojerowski CineMotion:

Pokiwy (24.09.21)

Freitag, 24. September 2021 geschrieben von:

Ansamblowcy koncertuja

Budyšin. Serbski ludowy ansambl pokazuje kónc tydźenja dohromady štyri rozdźělne programy w Hornjej Łužicy. Dźensa w 19.30 hodź. předstaji jeho smyčkowy kwartet na cyrkwinskej žurli Ochranowskeje bratrowskeje wosady pod hesłom „Štyri na raz“ twórby mjez druhim Leopolda Schefera a Helmuta Fryče. Jutře, sobotu, w 10.45 a 12 hodź. rěka na Rěčičanskim Erlichtec dworje „Dudy a přećeljo“. Handrij Henčl a wjacori kolegojo-instrumentalisća prezentuja njewšědne kompozicije za drje najtradicionalniši serbski hudźbny nastroj kaž tež za fujaru, fujawu (Alphorn), huslički a gitaru. Njedźelu w 17 hodź. wuhotuje SLA nazymski chórowy koncert „Ha, lisćička, łopjenka padaja“ w Chwačanskej cyrkwi. Spěwarki a spěwarjo zanjesu pod nawodom Tvrtka Karlovića twórby na přikład Jurja Winarja, Johannesa Brahmsa a Feliksa Brojerja. Zastupne lisćiki ­skazać móžeće pod ­knihować abo móžeće sej je při wje­čornej kasy kupić.

Na oktoberski swjedźeń

Čitajće w nowym rozhledźe (24.09.21)

Freitag, 24. September 2021 geschrieben von:

„Wažny je sylny diskurs wo identiće“, namołwja prof. Christian Voß w interviewje, kotryž je Julian Nyča z nim za nowy Rozhlad wjedł. Voß je profesor za južnosłowjanske rěče na Humboldtowej uniwersiće w Berlinje a zaběra so wosebje ze słowjanskimi mjeńšinami w sewjernej Grjekskej, kotrež ze stron grjekskeho stata připóznate njejsu. Ze studentami slawistiki je nimo toho wjackróć w serbskej Łu­žicy był a naprašowanja a slědźenja přewjedł.

Kak móža zastupnicy mjeńšin a małych narodow sebjewědomje wustupować, rysuje Justyna Michniuk na přikładźe Shiny Novalinga z naroda Inuit, kotraž pěstuje na platformomaj Tik Tok a Instagram tradicionelne nadkyrkowe spěwanje (Kehlkopfgesang), z čimž po wšěm swěće wulki wothłós žněje. Zdobom skedźbnja wona na aktualne połoženje Inuit a wopisuje, kak je swoju identitu zaso namakała.

Fanojo oldtimerow, kaž na přikład tohole Robura, hotuja so na 4. zetkanje historiskich jězdźidłow 2. a 3. oktobra w Čornej Pumpje. Wobrubjacy program wopřijima mjez druhim tež hišće wustajeńcu rasowych nukli, „wiki dźělčkow“ a hudźbne přinoški, kaž na přikład spěwneho duwa Two Pieces a Grodkowskeho měšćanskeho chóra. Zastup je darmotny. Foto: Jost Schmidtchen

Neuheiten LND