Protyka (09.07.21)

Freitag, 09. Juli 2021 geschrieben von:

Pjatk 9.7. 18:00 Čitanje z Anju Golob, Lubinu Hajduk-Veljkovićowej, Jill-Francis Ketlicojc a Cvetku Lipuš w Choćebuskim Serbskim muzeju

  20:30 Předstajenje Budyskeho lětnjeho dźiwadła „Sherlock­ Holmes“ na dworje Budyskeho hrodu

Sobotu 10.7. 9:00 Poskitk swójbam w Stróžanskim (Wartha) biosferowym rezerwaće Hornjołužiska hola a haty

  10:00 Wiki powołanjow pod hołym njebjom „dokoławokoło towera“ při Kamjenskim lětanišću

  16:00 Koncert smyčkoweho kwarteta SLA „Štyri na raz“ na Hrodźišćanskim (Gröditz) hrodźe

  17:00 Gig-festiwal w Róžeńće

  17:00 Předstajenje Budyskeho lětnjeho dźiwadła „Sherlock­ Holmes“ na dworje Budyskeho hrodu

  21:00 Filmowe nocy w Čornochołmčanskim Krabatowym młynje: „Es ist zu deinem Besten“

Rozhłós (09.07.21)

Freitag, 09. Juli 2021 geschrieben von:

njedźelu hornjoserbsce

11:00 Łužica tutón tydźeń

11:30 Přewodźane WITAJ-dźěći – Dołhodobny projekt (11. dźěl)

12:00 Nabožne wusyłanje

(Tomaš Dawidowski)

po tym zbožopřeća

delnjoserbsce

12:30  Aktualny magacin, mjez druhim z přinoškom „Kukowskeju kokulow“ wo nowinkach z Hornjeje Łužicy

13:00 Tematiske wusyłanje: Wustajeńca „Serbstwo 1896 w Drježdźanach“

13:40 Nabožne wusyłanje

(Katarina Köhlerowa)

po tym zbožopřeća

Do kina (08.07.21)

Donnerstag, 08. Juli 2021 geschrieben von:

8.7.–14.7.2021 Budyski filmowy palast: Fast&Furious 9: srj 15:45, 16:45 a 20:00 Die Croods – Alles auf Anfang: wšědnje 14:30, 16:45 (nimo srj) a 20:15 | srj 17:00 Die Croods – Alles auf Anfang w 3 D: wšědnje 18:00 (nimo srj) Peter Hase 2 – Ein Hase macht sich vom Acker: wšědnje 15:15 a 17:15 Godzilla vs. Kong: wšědnje 14:45 a 17:00 Godzilla vs. Kong w 3 D: wšědnje 19:45 (nimo wu a srj) | wu a srj 19:30 100% Wolf: wšědnje 15:30 Catweazle: wšědnje 14:45, 17:45 a 19:45 A Quiet Place 2: wšědnje 19:30 (nimo wu a srj) | wu a srj 20:00 Nobody: wšědnje 19:30 Conjuring 3: Im Bann des Teufels: wšědnje 20:00 Yakari: wšědnje 17:00 Drachenreiter: wšědnje 14:45 (nimo srj) Monster Hunter: wšědnje 17:00 (nimo srj) Cats&Dogs 3: wšědnje 15:00 Malasana 32 – Haus des Bösen: wšědnje 20:00 (nimo wu a srj) | srj 19:30 Der Spion: wšědnje 19:30 (nimo srj) Mein Freund Poly: wšědnje 15:00 a 17:15 Die scharlachrote Kugel: wu 20:00

Wojerowski CineMotion: A Quiet Place 2: wšědnje 2015 (nimo srj) Black Widow: wšědnje 15:00 (nimo srj) a 16:45 | srj 14.10 Black Widow w 3 D: wšědnje 19:45 Catweazle: wšědnje 16:00 (nimo srj) a 18:15 Die Croods – Alles auf Anfang: wšědnje 15.15 a 17:30 Die Croods – Alles auf Anfang w 3 D: wšědnje 20:30 Fast&Furious 9: srj 15.15, 17:10 a 19:30 Godzilla vs. Kong: wšědnje 19:30 (nimo srj) | srj 20.15 Peter Hase 2 – Ein Hase macht sich vom Acker: wšědnje 14:45 a 18:00 (nimo srj)

Pokiwy (02.07.21)

Freitag, 02. Juli 2021 geschrieben von:

Wodźenje po wustajeńcy

Budyšin. Wuměłča Ulrike Mětškowa a wuměłstwowa stawiznarka Ophelia Hrjehorjowa wodźitej jutře, 3. julija, w 11 hodź. po kabinetnej wustajeńcy „Rjana młynkowka“ w Muzeju Budyšin. Přehladka je pokročowanje wuměłskeho rjadu Mětškoweje, złožowacy so na sławny spěwny cyklus Franza Schuberta. Dokelž je aktualnych hygienowych postajenjow dla jenož pjeć wopytowarjow dowolene, měli so zajimcy do spěcha měć a so telefonisce pod čisłom 03591/534933 přizjewić.

Njebjeske pěsnje z Casapietru

Kumwałd. Po dołhej přestawce znatych přičin dla zahaji znaty spěwytwórc Björn Casapietra druhi dźěl swojeje turneje „Hallelujah“ we Łužicy. Prěni koncert je jutře, sobotu, w 19 hodź. w Kumwałdskej wjesnej cyrkwi. Slěduja dalše terminy mjez druhim w Saalfeldźe, Altenburgu a Gadebuschu. Casapietra chce publikum z měšeńcu „najrjeńšich njebjeskich pěsnjow“ zahorić. Zbytne zastupne lisćiki hodźa so na portalach, kaž na přikład abo , knihować. Nimo toho wobsteji šansa, sej kartku telefonisce (0358/7727431) skazać.

Bach, Dupré a Cyž w konkatedrali

Křižowka (02.07.21)

Freitag, 02. Juli 2021 geschrieben von:

Wodorunje: 3 młodźinske towarstwo, 5 jara ćopło, 6 minjene lěto, 7 wobšudźer, 10 nadobo, 13 dźěl mjezwoča, 14 kruty čas, 15 hłuboka dźěra

Padorunje: 1 postrow namórnikow, tež Čechow, 2 rosće w lěsu, 3 žona susodneho kraja, 4 nic nutřka, 8 načolna skupina, 9 pozitiwna elektroda, 11 dźělne wotpłaćenje, 12 počas

Protyka (02.07.21)

Freitag, 02. Juli 2021 geschrieben von:

Pjatk 2. a 3.7.   Kompozitoriska dźěłarnička Zwjazka serbskich wuměłcow z hudźbutwórcom Janom Cyžom w Budyskim Serbskim domje

  19:30 Swjedźenski koncert składnostnje 675. róčnicy wobstaća hornjołužiskeho zwjazka šesćiměstow a 800. róčnicy wobstaća Lubija w Kamjenskej hłownej cyrkwi swj. Marje – mjez druhim z twórbami z oratorija „Podlěćo“

  19:30 Filmowy wječor Kulowskeje młodźiny na dworje wustawa Jakubetz

  20:30 Komorno-hudźbny wječor z baletom SLA „Napoléon a agentka“ na arealu Smochčanskeho kubłanišća swj. Bena

Sobotu 3.7. 19:00 Swjedźenski koncert składnostnje 675lětneho wobstaća hornjołužiskeho zwajzka šěsćimětow a 800lětneho wobstaća Lubija w Žitawskej Janskej cyrkwi – mjez druhim z twórbami z oratorija „Podlěćo“

Rozhłós (02.07.21)

Freitag, 02. Juli 2021 geschrieben von:

njedźelu hornjoserbsce

11:00 Łužica tutón tydźeń

11:20 15 lět serbska Wikipedija

11:45 Z hudźbu do lěća

12:00 Nabožne wusyłanje

(Jadwiga Malinkowa)

po tym zbožopřeća

delnjoserbsce

12:30  Aktualny magacin, mjez druhim z přinoškom wo florje a fawnje wokoło Picnjanskich hatow

13:00 Tematiske wusyłanje: Portret hudźbneje wučerki Waltraut Stoltoweje

13:40 Nabožne wusyłanje

(Franc Juro Deuse)

po tym zbožopřeća

Wólby, murja, horiska

Freitag, 02. Juli 2021 geschrieben von:

Najwobšěrniši přinošk přichodneho wusyłanja telewizijneho magacina Wuhladko wěnuje so njedawno wotmětej 20. hłownej a wólbnej zhromadźiznje Domowiny w Slepom. Dalši wažny podawk, kotryž telewiznicy wobswětleja, je jubilej před sto lětami nowozałoženeho Drježdźansko-Mišnjanskeho biskopstwa. Tež stawizniski wobłuk magacina zaběra so z róčnicu. Fachowcy rozjimaja, kak je so twar Berlinskeje murje před 60 lětami na wobydlerjow NDR, hospodarstwo kraja a nic naposledk na Serbow wuskutkował. Nimo toho poda so filmowe mustwo na pućowanje podłu noweje šćežki Ćišinskeho w Pančicach-Kukowje. Trochu zdalenišo a předewšěm wyše po puću je tuchwilu Elias Bětka w Pamirskich wjel­horinach. Wuhladko je so pola njeho wo stawje naročneje wuprawy wobhoniło.

Telewizija MDR wusyła Wuhladko jutře w 11.45 hodź. Wospjetowanje na samsnym sćelaku slěduje póndźelu, 5. julija, w 6.10 hodź. W telewiziji RBB pokazaja magacin sobotu, 10. julija w 13.30 hodź.

Na lětnjej zahrodźe Wojerowskeje Kulturneje fabriki su njedawno dobyćerjo lońšeho spěwneho wubědźowanja „Hoyschrecke“ koncertowali. Mjez akterami na jewišću bě tež Paula Linke z Lipska, kotraž zawěsći sej loni w nowembrje 2. městno w hódno­ćenju jury a dobyćerski podest we wothłosowanju publikuma, kotrež běchu jenož online přewjedli. Foto: Gernot Menzel

Delnjoserbski spěw (25.06.21)

Freitag, 25. Juni 2021 geschrieben von:

Jeli pytane słowa 1–12 prawje zapisaće, wučitaće z přidaćom dalšich pismikow hornjoserbsku wersiju delnjoserbskeho spěwa

1 dźěl ratarskeho kubła, 2 rola, 3 hłuboka dźěra, 4 wučbny předmjet skrótš., 5 měsac, 6 hudźbne znamjo, 7 ličba, 8 norwegska stolica, 9 zapal, 10 mlěć imperatiw, 11 nócny ptak, 12 kupa w Srjedźnym morju

Neuheiten LND