Rozhłós (17.12.21)

Freitag, 17. Dezember 2021 geschrieben von:

njedźelu hornjoserbsce

11:00 Łužica tutón tydźeń z powěsćemi a pokiwami

11:20 Literarne wubědźowanje LND a Załožby za serbski lud

11:45 Adwentne woknješko (4.)

12:00 Nabožne wusyłanje

(Měrćin Deleńk)

po tym zbožopřeća

delnjoserbsce

12:30  Aktualny magacin, mjez druhim z přinoškom wo nowej drasće za Janšojske bože dźěćo

13:00 Hudźba w adwenće: Hodowna kantata

13:40 Nabožne wusyłanje

(Christiana Piniekowa )

po tym zbožopřeća

Adwent w Błótach

Freitag, 17. Dezember 2021 geschrieben von:

W decemberskim wudaću telewizijneho magacina Łužyca wita moderator Christian Matthée přihladowarjow z Błótow. Wón bě so na puć nastajił, zo by městnosć našoł, hdźež hodźitej so adwentna nalada a koronowe postajenja zjednoćić. W Bórkowach bě wuspěšny a poda so mjez druhim na jězbu z čołmikom po jónkrótnej wódnej kónčinje groblow. Wosebity hósć wusyłanja je Bernd Pittkunings. Serbski spěwacy poet chce přihladowarjam na swoje wašnje hodowne začuća wobradźić.

Telewizija RBB wusyła Łužycu jutře, 18. decembra, w 13.20 hodź. Wospjetowanje na samsnym sćelaku slěduje srjedu, 22. decembra, w 2.45 hodź. W mediatece RBB je magacin wot jutřišeho cyłe lěto kóždy čas přistupny.

Swjata Borbora po puću była

Freitag, 10. Dezember 2021 geschrieben von:
Swjatu Borboru tež w Serbskich Pazlicach zaso witać bě tamniša wjesna młodźina lěta 2015 zrodźiła. Spočatnje je swj. Borbora z pomocnicomaj po wsy chodźiła a kóžde dźěćo doma wopytała. Pozdźišo so jej swj. Mikławš přidruži. Minjeny tydźeń rozłožichu młodostni a młodostne dźěćom we wsy znowa stawiznu swj. Borbory a dachu jim wišnjowu hałžku, kotraž k hodam kćěje, staja-li ju do wody. Dźěći přednjesechu swjatymaj baseń, zaspěwachu spěwčk abo na instrumenće zahudźichu a to koronowych postajenjow dla před domom a nic kaž z wašnjom w dobrej stwě. Zapłać Bóh Serbskopazličanskim młodostnym – woni su nimale cyły dźeń za nałožk woprowali – kaž tež młodymaj maćerjomaj, kotrejž stej pomhałoj jich zdrasćić. Foto: Claudia Liznarjowa

Protyka (10.12.21)

Freitag, 10. Dezember 2021 geschrieben von:

Sobotu 11.12. 16:00 Pišćelowy nyšpor w swětle swěčkow w cyrkwi swj. Pětra w Budyšinje

  18:00 Žiwy adwentny kalender w Radworskej cyrkwi

Njedźelu 12.12. 16:00 Smyčkarjo SLA wobrubja kemše w Njeswačidle

Srjedu 15.12. 19:00 Zhromadźizna zarjadniskeho zwjazka Při Klóšterskej wodźe w Chróšćanskej „Jednoće“

Sobotu 18.12. 9:00 Kreatiwna dźěłarnička za šulerki a šulerjow 6. do 8. lětnika we Worklečanskim Don Boskowym domje

  13:00 Kreatiwna dźěłarnička za šulerki a šulerjow 6. do 8. lětnika we Worklečanskim Don Boskowym domje

Njedźelu 19.12. 17:00 Smyčkarjo SLA wobrubja kemše w Šěrachowskej katolskej cyrkwi

Pokiwy (10.12.21)

Freitag, 10. Dezember 2021 geschrieben von:

Město koncert wotprajiło

Budyšin. Hodowny komornohudźbny koncert trija Jörga Kandla a wioli­nista Floriana Mayera, kotryž chcyše město Budyšin jutře w Marje-Marćinej cyrkwi wuhotować, korony dla wupadnje. Kaž zarjad za hospodarstwo, kulturu a zjawnostne dźěło zdźěli, móža sej wšitcy, kotřiž su sej zastupny lisćik kupili, płaćiznu za njón „samozrozumliwje narunać dać“. Za to dosaha jednora mejlka z do­społnym mjenom a bankowym zwiskom na .

Hudźba w swětle swěčkow

Budyšin. Štwórty a posledni „Pišćelowy nyšpor w swětle swěčkow“ lětušeho adwentneho rjadu Budyskeje ewangelskeje wosady swj. Pětra wuhotuje Michael Tittmann z Waltersdorfa. Sobotu, 18. decembra, zaklinča w 16 hodź. we wosadnej cyrkwi twórby mjez druhim Johanna Sebastiana Bacha a Johanna Gottfrieda Walthera. Zastup je darmotny.

Kreatiwna dźěłarnička

Rozhłós (10.12.21)

Freitag, 10. Dezember 2021 geschrieben von:

njedźelu hornjoserbsce

11:00 Łužica tutón tydźeń z powěsćemi a pokiwami

11:15 Adwentna hudźba

11:45 Adwentne woknješko (3.) – Lisćik z přećemi

12:00 Nabožne wusyłanje

(Jan Malink)

po tym zbožopřeća

delnjoserbsce

12:30  Aktualny magacin, mjez druhim z přinoškom wo wustajeńcy Choćebuskeho Serbskeho muzeja „Sammelsurbium“

13:00 Hodowna bajka

13:40 Nabožne wusyłanje

(Cyril Pjech )

po tym zbožopřeća

Pokiwy (03.12.21)

Freitag, 03. Dezember 2021 geschrieben von:

Hodowny swing za dobry skutk

Budyšin. Budyske serwisowe kluby Lions, Leos, Rotary a Soroptimist kaž tež towarstwo Kamjentny dom wuhotuja jutře­, sobotu, beneficny koncert „Swingin’ Santa“. Młodostni ze Sakskeje a Pólskeje su za njón wjacore mjezynarodne hodowne spěwy, aranžowane w stilu swinga a jazza, nahrawali. Stream započnje so w 15 hodź. pod . Pjenježne dary zběraja ­lětsa z pomocu telefoniskeje hotline 0 35 91 / 5 31 99 67. Dochody chcedźa serwisowe kluby powšitkownowužitnym iniciatiwam a akcijam přewostajić.

Do hód dlěje nakupować

Pančicy-Kukow. Klóšterski wobchod w Pančicach-Kukowje rozšěri po wšitkich adwentnych sobotach swoje wotewrjenske časy. Zajimcy móža tam potom stajnje wot 10 do 16 hodź. nakupować. Přistup pak maja po prawidle 2-G jeničce šćěpjeni a wustrowjeni.×÷

Informuja wo hrajkach

Křižowka (03.12.21)

Freitag, 03. Dezember 2021 geschrieben von:

Wodorunje: 2 dźěl zymskeje drasty, 5 čorny ptak, 6 typ němskich awtow, 7 lud, 10 wodźaca pčołka, 13 njetrjebane, 14 wobydler južneje Pólskeje, 15 sibirska rěka

Padorunje: 1 zběhadło, 2 nócny wotpočink, 3 typ čěskich awtow, 4 rubježne zwěrjo, 8 lubosć italsce, 9 grjekski pismik, 11 waha zapakowanja, 12 šulska žurla

Protyka (03.12.21)

Freitag, 03. Dezember 2021 geschrieben von:

Sobotu  4.12. 9:30 2. digitalizaciska konferenca Załožba za serbski lud, online pod

  16:00 Pišćelowy nyšpor w swětle swěčkow w cyrkwi swj. Pětra w Budyšinje – Chróstawski organist Hans Christian Martin hraje twórby mj. dr. Dietricha Buxtehudy a Johanna Sebastiana Bacha

Njedźelu  5.12. 9:00  Livestream ze serbskeje Božeje mšě na  Youtube- kanalu Chróšćanskeje wosady

  10:30 Ewangelske kemše z hudźbu w Budyskej cyrkwi    swj. Pětra z Marie Hänsel (sopran) a Michaelom     Vetterom (pišćele)

  15:00 Spěwanje adwentskich pěsnjow w Budyskej cyrkwi swj. Pětra ze sopranistku Sabinu Kowollik a organistom Michaelom Vetterom

  16:30 Spěwanje adwentskich pěsnjow w Budyskej cyrk- wi swj. Pětra ze sopranistku Sabinu Kowollik a or -         ganistom Michaelom Vetterom

Póndźelu  6.12. 17:00 13. posedźenje Budyskeho wokrjesneho sejmika w „Krónje“ na Kamjentnej hasy 

  18:00 Posedźenje gmejnskeje rady Hamor

Wutoru  7.12. 18:00 Posedźenje gmejnskeje rady Łaz

  19:00 Posedźenje gmejnskeje rady Slepo

  20:15 Digitalny wječor rjadu Budyskeje žónskeje inicia-    tiwy „Žony na tym městnje“ (online)

Srjedu  8.12. 18:00  Serbski „žiwy adwent“ Rakečanskeje bjesady při farskej bróžni w Rakecach

Rozhłós (03.12.21)

Freitag, 03. Dezember 2021 geschrieben von:

njedźelu hornjoserbsce

11:00 Łužica tutón tydźeń z powěsćemi a pokiwami

11:20 Serbska digitalizacija 2.0 – Digitalizaciska konferenca Digiserb

11:45 Adwentne woknješko (2.)

12:00 Nabožne wusyłanje

(Wito Sćapan)

po tym zbožopřeća

delnjoserbsce

12:30  Aktualny magacin, mjez druhim z rozprawu wo posedźenju župy Delnja Łužica

13:00 Tematiske wusyłanje: Wosebite dny w hodowniku

13:40 Nabožne wusyłanje

(Cyril Pjech )

po tym zbožopřeća

Neuheiten LND