Protyka (10.12.21)

Freitag, 10. Dezember 2021 geschrieben von:

Sobotu 11.12. 16:00 Pišćelowy nyšpor w swětle swěčkow w cyrkwi swj. Pětra w Budyšinje

  18:00 Žiwy adwentny kalender w Radworskej cyrkwi

Njedźelu 12.12. 16:00 Smyčkarjo SLA wobrubja kemše w Njeswačidle

Srjedu 15.12. 19:00 Zhromadźizna zarjadniskeho zwjazka Při Klóšterskej wodźe w Chróšćanskej „Jednoće“

Sobotu 18.12. 9:00 Kreatiwna dźěłarnička za šulerki a šulerjow 6. do 8. lětnika we Worklečanskim Don Boskowym domje

  13:00 Kreatiwna dźěłarnička za šulerki a šulerjow 6. do 8. lětnika we Worklečanskim Don Boskowym domje

Njedźelu 19.12. 17:00 Smyčkarjo SLA wobrubja kemše w Šěrachowskej katolskej cyrkwi

Pokiwy (10.12.21)

Freitag, 10. Dezember 2021 geschrieben von:

Město koncert wotprajiło

Budyšin. Hodowny komornohudźbny koncert trija Jörga Kandla a wioli­nista Floriana Mayera, kotryž chcyše město Budyšin jutře w Marje-Marćinej cyrkwi wuhotować, korony dla wupadnje. Kaž zarjad za hospodarstwo, kulturu a zjawnostne dźěło zdźěli, móža sej wšitcy, kotřiž su sej zastupny lisćik kupili, płaćiznu za njón „samozrozumliwje narunać dać“. Za to dosaha jednora mejlka z do­społnym mjenom a bankowym zwiskom na .

Hudźba w swětle swěčkow

Budyšin. Štwórty a posledni „Pišćelowy nyšpor w swětle swěčkow“ lětušeho adwentneho rjadu Budyskeje ewangelskeje wosady swj. Pětra wuhotuje Michael Tittmann z Waltersdorfa. Sobotu, 18. decembra, zaklinča w 16 hodź. we wosadnej cyrkwi twórby mjez druhim Johanna Sebastiana Bacha a Johanna Gottfrieda Walthera. Zastup je darmotny.

Kreatiwna dźěłarnička

Rozhłós (10.12.21)

Freitag, 10. Dezember 2021 geschrieben von:

njedźelu hornjoserbsce

11:00 Łužica tutón tydźeń z powěsćemi a pokiwami

11:15 Adwentna hudźba

11:45 Adwentne woknješko (3.) – Lisćik z přećemi

12:00 Nabožne wusyłanje

(Jan Malink)

po tym zbožopřeća

delnjoserbsce

12:30  Aktualny magacin, mjez druhim z přinoškom wo wustajeńcy Choćebuskeho Serbskeho muzeja „Sammelsurbium“

13:00 Hodowna bajka

13:40 Nabožne wusyłanje

(Cyril Pjech )

po tym zbožopřeća

Pokiwy (03.12.21)

Freitag, 03. Dezember 2021 geschrieben von:

Hodowny swing za dobry skutk

Budyšin. Budyske serwisowe kluby Lions, Leos, Rotary a Soroptimist kaž tež towarstwo Kamjentny dom wuhotuja jutře­, sobotu, beneficny koncert „Swingin’ Santa“. Młodostni ze Sakskeje a Pólskeje su za njón wjacore mjezynarodne hodowne spěwy, aranžowane w stilu swinga a jazza, nahrawali. Stream započnje so w 15 hodź. pod . Pjenježne dary zběraja ­lětsa z pomocu telefoniskeje hotline 0 35 91 / 5 31 99 67. Dochody chcedźa serwisowe kluby powšitkownowužitnym iniciatiwam a akcijam přewostajić.

Do hód dlěje nakupować

Pančicy-Kukow. Klóšterski wobchod w Pančicach-Kukowje rozšěri po wšitkich adwentnych sobotach swoje wotewrjenske časy. Zajimcy móža tam potom stajnje wot 10 do 16 hodź. nakupować. Přistup pak maja po prawidle 2-G jeničce šćěpjeni a wustrowjeni.×÷

Informuja wo hrajkach

Křižowka (03.12.21)

Freitag, 03. Dezember 2021 geschrieben von:

Wodorunje: 2 dźěl zymskeje drasty, 5 čorny ptak, 6 typ němskich awtow, 7 lud, 10 wodźaca pčołka, 13 njetrjebane, 14 wobydler južneje Pólskeje, 15 sibirska rěka

Padorunje: 1 zběhadło, 2 nócny wotpočink, 3 typ čěskich awtow, 4 rubježne zwěrjo, 8 lubosć italsce, 9 grjekski pismik, 11 waha zapakowanja, 12 šulska žurla

Protyka (03.12.21)

Freitag, 03. Dezember 2021 geschrieben von:

Sobotu  4.12. 9:30 2. digitalizaciska konferenca Załožba za serbski lud, online pod

  16:00 Pišćelowy nyšpor w swětle swěčkow w cyrkwi swj. Pětra w Budyšinje – Chróstawski organist Hans Christian Martin hraje twórby mj. dr. Dietricha Buxtehudy a Johanna Sebastiana Bacha

Njedźelu  5.12. 9:00  Livestream ze serbskeje Božeje mšě na  Youtube- kanalu Chróšćanskeje wosady

  10:30 Ewangelske kemše z hudźbu w Budyskej cyrkwi    swj. Pětra z Marie Hänsel (sopran) a Michaelom     Vetterom (pišćele)

  15:00 Spěwanje adwentskich pěsnjow w Budyskej cyrkwi swj. Pětra ze sopranistku Sabinu Kowollik a organistom Michaelom Vetterom

  16:30 Spěwanje adwentskich pěsnjow w Budyskej cyrk- wi swj. Pětra ze sopranistku Sabinu Kowollik a or -         ganistom Michaelom Vetterom

Póndźelu  6.12. 17:00 13. posedźenje Budyskeho wokrjesneho sejmika w „Krónje“ na Kamjentnej hasy 

  18:00 Posedźenje gmejnskeje rady Hamor

Wutoru  7.12. 18:00 Posedźenje gmejnskeje rady Łaz

  19:00 Posedźenje gmejnskeje rady Slepo

  20:15 Digitalny wječor rjadu Budyskeje žónskeje inicia-    tiwy „Žony na tym městnje“ (online)

Srjedu  8.12. 18:00  Serbski „žiwy adwent“ Rakečanskeje bjesady při farskej bróžni w Rakecach

Rozhłós (03.12.21)

Freitag, 03. Dezember 2021 geschrieben von:

njedźelu hornjoserbsce

11:00 Łužica tutón tydźeń z powěsćemi a pokiwami

11:20 Serbska digitalizacija 2.0 – Digitalizaciska konferenca Digiserb

11:45 Adwentne woknješko (2.)

12:00 Nabožne wusyłanje

(Wito Sćapan)

po tym zbožopřeća

delnjoserbsce

12:30  Aktualny magacin, mjez druhim z rozprawu wo posedźenju župy Delnja Łužica

13:00 Tematiske wusyłanje: Wosebite dny w hodowniku

13:40 Nabožne wusyłanje

(Cyril Pjech )

po tym zbožopřeća

Serbja a korona

Freitag, 03. Dezember 2021 geschrieben von:
Ćežišćo přichodneho telewizijneho magacina Wuhladko je aktualne połoženje w zwisku z koronawirusom. Serbske kónčiny su w Sakskej wot „štwórteje žołmy“ ćežko potrjechene. Samo někotre šule su zaso zawrjene, zjawne žiwjenje so dźeń a mjenje wotměwa. Wuhladko rozprawja wo tuchwilnym stawje a wo naprawach, kotrež so nětko zawjedu. Dalšej temje budźetej swjedźenskej koncertaj Serbskeho muskeho chóra Delany, wuhotowanej k 50. róčnicy załoženja cyłka, a spožčenje Zwjazkoweho zasłužboweho křiža Bjarnatej Cyžej. Nimo toho wěnuja so lětušej 147. schadźowance a nowej referentce Domowiny za naležnosće kubłanja a spěchowanje dorosta Katrin Suchec-Dźisławkowej. Telewizija MDR wusyła Wuhladko jutře, sobotu, w 11.45 hodź. Wo­spjetowani slědujetej póndźelu, 6. decembra, w 6.40 hodź. (MDR) a sobotu, 11. decembra, w 13.25 hodź. (RBB).

Pokiwy (26.11.21)

Freitag, 26. November 2021 geschrieben von:

Dalša digitalna schadźowanka

Choćebuz. Kaž hižo hornjoserbski pendant minjeny kónc tydźenja Załožba za serbski lud tež lětušu 37. schadowanku ryzy digitalnje wuhotuje. Pod móža sej zajimcy program jutře, sobotu, wobhladać. Livestream započnje so w 19 hodź. Program zwoprawdźa „wjacore delnjoserbske skupiny a iniciatiwy“, wo hudźbne wobrubjenje postaraja so skupina Brankatschki, šansoneta die Herrmann a DJ Tobi.

„Dźiwi zapad“ a samotne kupy

Dešno. Domizniski muzej Dešno wěnuje swoju lětušu hodownu wustajeńcu z drjewom tworjacemu wuměłcej Fredej Kunzy. Pod nadpismom „Saksa na pućowanju – Dyrdomdeje pola Indianow, pola z přirodu zwjazanych ludow a na samotnych kupach“ pokazuja z truženymi figurami sceny z „noweho swěta“ a z oceaniskich atolow. Wernisaža budźe zajutřišim, njedźelu, w 13 hodź. Přizamknje so hodowne spěwanje chóra Łužyca. Přehladka je hač do klětušeho 20. měrca přistupna, a nic jenož w regularnym wopytowanskim času, ale tež adwentne njedźele a hodowne swjate dny.

Wirtuelny adwentny kalender

Płastowka (26.11.21)

Freitag, 26. November 2021 geschrieben von:
1 dohodowny čas, 2 farar w Baćonju, 3 klima, 4 twarjenje, 5 něhdyša kulturna doba, 6 dźěl košle, 7 swětnišćo, 8 nic blisko, 9 woblečenje

Anzeige