Pokiwy (06.05.22)

Freitag, 06. Mai 2022 geschrieben von:

Dźeń wotewrjenych duri

Budyšin. Po dwulětnej přestawce wuhotuje Budyska wokrjesna hudźbna šula jutře, sobotu, dźeń wotewrjenych duri zaso jako prezencne zarjadowanje. Wot 10 do 14 hodź. móža so zajimcy wo tam wuwučowanych předmjetach wobhonić a so na instrumentach wuspytać. Solisća a hudźbne cyłki kubłanišća postaraja so wo muzikaliske wobrubjenje.

Lipjenjo koncertuja w Lipsku

Lipsk. Chór Lipa a Markkleebergscy wokalisća přeprošatej na zhromadny serbsko-němski koncert „Hudźba zwjazuje“, njedźelu, 8. meje, w 17 hodź do Stareje wikowanskeje bursy (Alte Handelsbörse) wosrjedź Lipska. Zastupne lisćiki dóstanu zajimcy při wječornej kasy za 20 eurow (potuńšene dźesać eurow). Je to zarjadowanje Towaršnosće Hieronymusa Lottera za spěchowanje Lipšćanskeho muzeja měšćanskich stawiznow.

Słowjanscy sydlerjo Wendlanda

Rozhłós (06.05.22)

Freitag, 06. Mai 2022 geschrieben von:

njedźelu hornjoserbsce

11:00 Łužica tutón tydźeń

11:20 „Moja hudźba“­ z dr. Sonju Wölkowej

12:00 Nabožne wusyłanje

(Krystof Rummel)

po tym zbožopřeća

delnjoserbsce

12:30  Aktualny magacin, mjez druhim z přinoškom wo Dnju maćerje a z woprašowanjom k situaciji w Ukrainje

13:00 Tematiske wusyłanje: Dźeń wuswobodźenja a wójna w Ukrainje

13:40 Nabožne wusyłanje

(Katharina Köhlerowa)

po tym zbožopřeća

Kónc doby a wužadanje

Freitag, 06. Mai 2022 geschrieben von:

W srjedźišću mejskeho wudaća telewizijneho magacina Wuhladko stej portretowacy přinošk pod hesłom „Kónc doby – wjesnjanosta z najdlěšim słužbnym časom w Sakskej zastanje“. We wopisowanju sćelaka MDR k tomu rěka: „12. junija 2022 su we wjele gmejnach w Budyskim wokrjesu wólby wjesnjanostow. Tež Franc Brusk so za to zajimuje, ale hižo nic tak kaž dotal. Nimale poł lětstotka, wot 1974, je wón wjesnjanosta we Worklecach. Nětko wjeseli so na zasłuženy wuměnk. Wuhladko je jeho cyły dźeń přewodźało. Zhladujemy z nim na čas do přewróta a po tym a bilancujemy.“

Pokiwy (05.05.22)

Donnerstag, 05. Mai 2022 geschrieben von:

Dalše hry w kopańcy

krajna klasa

07.05.  14:00 VfB Žitawa –

  BSV 68 Sebnica

07.05. 15:00 FSV Wódrjeńca 02 –

  TSV Rotacija Drježdźany

07.05. 15:00 Rakečanske ST –

  VfB Běła Woda 1909

08.05. 15:00 SG Weixdorf –

  SJ Chrósćicy

wokrjesna wyša liga

07.05. 15:00 TSV Wachau –

  ST Porchow

07.05. 15:00 Wojerowski FC –

  ST Kinspork/Łužnica

07.05. 15:00 ST Horni kraj-Sprjewja –

  ST Marijina hwězda

08.05. 10:30 LSV Hory –

  Biskopičanske KT II

08.05. 14:00 Sokoł Ralbicy/Hórki –

  SG Großnaundorf

Jutře wječor do Ralbic

Koparske mustwo starych knjezow Sokoła Ralbicy/Hórki hraje jutře, pjatk, wječor wot 18.30 hodź. w Ralbicach we wob­łuku wólnočasneje koparskeje ligi Zapadołužiskeho koparskeho zwjazka přećiwo mustwu Hrajneho zjednoćenstwa Bluń/Lubuš. Kopać chcedźa dwójce 40 mjeńšin.

Do kina (04.05.22)

Mittwoch, 04. Mai 2022 geschrieben von:
5.5.–11.5.2022 Budyski filmowy palast: Biene Maja – Das geheime Königreich: wšědnje 14:20 (nimo pó a srj) a 16:50 | nj 11:40 Sneak Preview: pó 20:00 Doctor Strange in the Multiverse of Madness: wšědnje 14:30 (nimo pó a srj), 16:30 a 19:30 | pj a so 22:40 Doctor Strange in the Multiverse of Madness w 3 D: wšědnje 14:00 (nimo pó a srj), 17:0 a 20:00 | pj a so 22:00 À la Carte! – Freiheit geht durch nen Magen: pj 17:00 | pó 20:00 Willi und die Wunderkröte: nj 14:30 Downton Abbey 2: Eine neue Ära: wšědnje 14:40 (nimo pó a srj), 17:10 a 19:50 | pj a so 22:30 Wolke unterm Dach: wšědnje 17:20 The Lost City – Das Geheimnis der verlorenen Stadt: wšědnje 19:20 Phantastische Tierwesen: Dumbledores Geheimnisse: wšědnje 16:20 a 19:40 | nj 11:30 | pj a so 22:30 Eingeschlossene Gesellschaft: wšědnje 20:00 Sonic the Hedgehog 2: wšědnje 14:10 (nimo pó a srj) a 17:00 | nj 11:30 Wunderschön: wšědnje 16:30 (nimo pj) a 19:10 (nimo pó) The Northman: wšědnje 19:30 (nimo pó) | pj a so 22:20 Die Gangster Gang: wšědnje 14:00 (nimo pó a srj) | nj 11:40 Die Häschenschule – Der große Eierklau: štw, pj, so a wu 14:30 | nj 12:00 Der Wolf und der Löwe: wšědnje 14:10 (nimo pó a srj) | nj 11:50 Die Schule der magischen Tiere: nj 12:00 In 80 Tagen um die Welt: nj 11:50 Morbius: pj a so 22:50 The Batman: pj a so 21:50 Ambulance: pj a so 22:20

Protyka (29.04.22)

Freitag, 29. April 2022 geschrieben von:

Pjatk 29.4. 18:00 Koncert młodych hudźbnych talentow we wobłuku 55. Wojerowskich hudźbnych swjedźenskich dnjow we Forumje Wojerowskeje Łužiskeje hale

Sobotu 30.4.   Wotewrjenje wustajeńcy k zahajenju noweje sezony we Wulkodubrawskim elektropórclinowym muzeju Margarećina hěta

  15:00 Hłowna zhromadźizna Maćicy Serbskeje w Budyskim Serbskim muzeju; po tym přijeće składno­stnje 175lětneho wobstaća towarstwa w Budyskim hosćenu „Burghof“

Njedźelu 1.5.   Wubědźowanja Łužiskeho kćenjoweho běha w Kamjencu

  10:00 Swójbny dźeń na Jitkowskim Helmec Krabatowym dworje

  10:00 Wulka bursa nalětnich kćějakow we Wochožanskim parku błudźenkow

  11:00 Nalětni swjedźeń w Čornochołmčanskim Krabatowym młynje

  13:00 6. měnjenska bursa rostlin při Miłočanskej skale

  14:00 18. bikerowy nyšpor ze žohnowanjom motorskich w Ralbicach ze slědowacym wulětom

  14:00 Koncert dujerskeje kapały Horjany a dźěłarničkoweho orchestra Budyskich dujerjow z Helmutom Zsaititsom w Chróšćanskej „Jednoće“

  15:00 Dj Madstep koncertuje pod Budyskej Bohatej wěžu

Pokiwy (29.04.22)

Freitag, 29. April 2022 geschrieben von:

Hudźbnicy koncertuja

Budyšin/Chrósćicy. Budyski młodźinski dujerski orchester wuhotuje dźěłarničku za zajimowanych hudźbnikow. W tym zwisku koncertuje jutře, sobotu, w 14.30 hodź. w Budyskim Kamjentnym domje najprjedy młodźinski dujerski orchester, w 15.30 hodź. zahudźi kapała, wobstejaca z wobdźělnikow dźěłarnički. Nazajtra, njedźelu, zapiska w 14 hodź. w Chróšćanskej „Jednoće“ kapała Horjany. W 15.30 hodź. přizamknje so znowa dźěłarničkowa kapała. Zastup je darmotny.

Nalětni swjedźeń

Čorny Chołmc. Krabatowy młyn w Čornym Chołmcu přeprošuje njedźelu, 1. meje, wot 11 hodź. na nalětni swjedźeń. Na jewišću dožiwja wopytowarjo Orchester Łužiska brunica, baletnu skupinu Wojerowskeje Łužiskeje hale, Krabatowu drastowu skupinu a Chróšćanskich muzikantow. Regionalni wikowarjo swoje wudźěłki poskićeja.

Nalětni koncert Mejenjow a dźěći

Hižo wot srjedy wijachu młodostni Chróšćanskeho młodźinskeho kluba kóždy wječor pilnje ranku za swoju lětušu meju. ­Jutře chcedźa mejski štom w 16 hodź. na nawsy stajić a wječor potom paslenu chodojtu na wulkim wohenju spalić. Na mnohich wsach ­we Łužicy nałožkaj po dwulětnej přestawce bjez wjetšich wobmjezowanjow zaso pěstuja. Foto: Feliks Haza

Hódančko (29.04.22)

Freitag, 29. April 2022 geschrieben von:

Jeli pytane słowa 1–27 prawje wuhódaće, wučitaće z wuzběhnjeneju rjadow słowje wuznawanja.

1 swójbny, 2 drohotny płun, 3 afriska rěka, 4 wólnočasna zabawa, 5 grjekski pismik, 6 alfabet, 7 ratar, 8 moderator, 9 štom, 10 ličba, 11 stolica Norwegskeje, 12 přitok Wolgi, 13 narod, 14 doniž skrótš., 15 nic křesćan, 16 potomnik, 17 dźewjeć němsce, 18 ně­hdyša republika, 19 Zjednoćene ­narody, 20 humorist, 21 wolij jendźelsce, 22 ptak, 23 wobkroma twarjenja němsce, 24 forma komunikacije skrótš., 25 swójbna, 26 Druck serbsce, 27 lokomotiwa a wagony

Rozhłós (29.04.22)

Freitag, 29. April 2022 geschrieben von:

njedźelu hornjoserbsce

11:00 Łužica tutón tydźeń

11:20 Tematiske wusyłanje: Kralowa huslerska kniha­

12:00 Nabožne wusyłanje

(Tomaš Dawidowski)

po tym zbožopřeća

delnjoserbsce

12:30  Aktualny magacin, mjez druhim z přinoškom wo knižnej premjerje zběrki „Ze žiwjenja serbskeho fararja“ a recensiju noweje tačele Caroliny Eyckec

13:00 Tematiske wusyłanje: Hudźba a politika

13:40 Nabožne wusyłanje

(Hartmut Leipner)

po tym zbožopřeća

Anzeige