Rozhłós (25.02.22)

Freitag, 25. Februar 2022 geschrieben von:

njedźelu hornjoserbsce

11:00 Łužica tutón tydźeń

11:20 Ćežišćowe wusyłanje: Wójna na Ukrainje

12:00 Nabožne wusyłanje

(Pětr Mróz)

po tym zbožopřeća

delnjoserbsce

12:30  Aktualny magacin, mjez druhim z přinoškom wo 20lětnym wobstaću serwisa za serbsku drastu Antje Lehnitz a z kolumnu „Sorbus domestica“

13:00 Martina Golašojc – portret serbskeje žurnalistki

13:40 Nabožne wusyłanje

(Katharina Köhlerowa)

po tym zbožopřeća

Do kina (23.02.22)

Mittwoch, 23. Februar 2022 geschrieben von:
24.2.–2.3.2022 Budyski filmowy palast: The Batman: srj 19:30 Studio 666: štw, pj a wu 20:00 Sneak Preview: pó 20:00 Total Recall: wu 19:45 Uncharted: wšědnje 14:15 (nimo pó a srj), 17:15 a 19:45 (nimo srj) | srj 20:00 Wunderschön: wšědnje 16:45 a 20:00 Spider-Man: No Way Home: wšědnje 16:45 a 19:45 Moonfall: wšědnje 17:15 a 19:30 Tod auf dem Nil: wšědnje 20:00 | so a nj 17:00 Clifford der große rote Hund: wšědnje 14:45 (nimo pó a srj) a 17:00 | nj 12:30 Sing – Die Show deines Lebens: wšědnje 14:30 (nimo pó a srj) a 17:00 | nj 12:00 In 80 Tagen um die Welt: wšědnje 14:45 (nimo pó a srj) a 17:15 | nj 12:45 Die Schule der magischen Tiere: wšědnje 15:00 (nimo pó a srj) | nj 12:00 Encanto: wšědnje 14:30 (nimo pó a srj) | nj 12:15 Träume sind wie wilde Tiger: wšědnje 14:45 (nimo pó a srj) | nj 12:15 Marry Me – Verheiratet auf den ersten Blick: wšědnje 17:00 (nimo so a nj) a 19:30 (nimo wu) Lauras Stern: wšědnje 15:00 (nimo pó a srj) | nj 13:00 House of Gucci: so a nj 19:45 The King’s Man – The Beginning: štw, so, pó a srj 19:30 The Sadness: pj, nj a wu 19:30 Contra: nj 12:30

Spěwytwórc Dirk Zöllner a mjez druhim jako gitarist skupiny Pankow znaty André­ Drechsler prezentujetaj jutře za tydźeń, 26. februara, w 20 hodź. swój ­aktualny program „Herzkasper“ w Budyskim Kamjentnym domje. Zajimcy njech maja so do spěcha, mnóstwo wopytowarjow je wobmjezowane. Foto: PR

Protyka (18.02.22)

Freitag, 18. Februar 2022 geschrieben von:

Sobotu 19.2. 9:00 Dźěłarnička wo prawym wurězowanju sadowcow na Wojerowskej dźěćacej a młodźinskej farmje

  18:00 Palenje hodownych štomow z wubědźowanjom dalokomjetanja při Pěskečanskej wohnjowej woborje

  19:45 Čitanje „Ein neues Leben in 80 Tagen – Tagebuch eines Pilgers“ z Klausom Reinholdom w Chróšćanskej putniskej hospodźe

Póndźelu 21.2. 14:00 Prózdninski program „Šula anno 1900“ we Wojerowskim měšćanskim muzeju

  14:00 Darowanje kreje na Kulowskim Starym dwórnišću

Wutrou 22.2. 10:00 Prózdninski program „Fantastiske wobrazy z pisaneho drjewa a hozdźow“ w Muzeju Budyšin

  13:00 Prózdninski program „Barbojte swěty“ w Muzeju Budyšin

  14:00 Seniorski škot w Radworskej „Meji“

  14:00 Prózdninski program „Historiske metody konserwěrowanja“ we Wojerowskim měšćanskim muzeju

  14:00 Darowanje kreje na Kulowskim Starym dwórnišću

  16:00 Hornčerska dźěłarnička z Marion Sperlingowej w Smjerdźečanskim kubłanskim srjedźišću LIPA

  19:00 Informaciske zarjadowanje wo naslědnym zastaranju z energiju w Njebjelčicach

Pokiwy (18.02.22)

Freitag, 18. Februar 2022 geschrieben von:

„Gundijej“ k narodninam

Wojerecy. Kulturna fabrika we Woje­recach prezentuje we wobłuku swojeho poskitka programoweho kina „Blow up“ póndźelu, 21. februara, wosebity wječor wopominanja. W 19 hodź. pokazaja film Petera Rochi „Die Schmerzen der Lausitz – Žałosći nam Łužyca“. Předstajenju přizamknje so wječor ze spěwami a tekstami 21. februara 1955 rodźeneho Ger­harda „Gundija“ Gundermanna, kotrež Christian Völker-Kieschnick přednjese. Zastup za zhromadnje z towarstwom Gundermanns Seilschaft wuhotowane zarjadowanje płaći 6 eurow resp. 4 eura w potuńšenju.

Penploter jako grat kreatiwity

Wojerecy. Bywši docent Wuměłstwoweje wysokeje šule Burg Giebichenstein w Halle nad Solawu Tom Witschel spo­srědkuje zajimcam wospjet pozadki, zasady a rjemjesło wašnja tworjenja pen­plo­ter we Wojerowskim Zusowym kompjuterowym muzeju ZCOM. Tale technika wopisuje zdźěłanje ručneje grafiki a jeje mechanisku reprodukciju z ploterom. Dźěłarnička startuje štwórtk, 24. februara, w 15 hodź. Přizjewće so darmotnje pod .

Dołhi puć do njewotwisnosće

Rozhłós (18.02.22)

Freitag, 18. Februar 2022 geschrieben von:

njedźelu hornjoserbsce

11:00 Łužica tutón tydźeń

11:20 Parlički z rozhłosoweho archiwa – Dudak Hanzo Šuster

11:45 Interview z Helmutom Rychtarjom-wosomdźesatnikom

12:00 Nabožne wusyłanje

(Krystof Rummel)

po tym zbožopřeća

delnjoserbsce

12:30  Aktualny magacin, mjez druhim z přinoškom wo jubileju Strjažowskeho domizniskeho towarstwa

13:00 Tematiske wusyłanje: Werner Měškank w portreće

13:40 Nabožne wusyłanje

(Cyril Pjech)

po tym zbožopřeća

Wo starych bohach

Freitag, 18. Februar 2022 geschrieben von:

Moderator telewizijneho magacina Łu­žyca Christian Matthée wita přihlado­warjow tónraz z haja słowjanskich bohow w Nowej Wsy pola Choćebuskeho wuchodneho jězora. Tam rozmołwja so z wjelelětnym kuratorom Choćebuskeho Serbskeho muzeja Wernerom Měškankom wo dźensa lědma hišće znatych nabož­nych předstawach našich prjedownikow.

Dalšej programowej dypkaj wěnujetej so prašenju, kak lětsa w Delnjej Łužicy najebać koronu nałožk zapusta pěstuja, a situaciji wobydlerjow Trjebina hladajo na wotbagrowanje dźěla wsy. Nimo toho rozprawjeja telewiznicy wo wopomnjeću lětušich 100. posmjertnin wučerja, kantora a nowinarja Kita Šwjele.

Pod hesłom „In memoriam“ spominaja na serbskeju komponistow Jana Bulanka a njedawno zemrěteho Jura Mětška.

Telewizija RBB wusyła Łužycu jutře, 19. februara, w 13.30 hodź. Wospjetowanje na samsnym sćelaku slěduje srjedu, 23. februara, w 3.15 hodź. W mediatece RBB móžeće sej magacin wot jutřišeho cyłe lěto kóždy čas wobhladać.

Do kina (16.02.22)

Mittwoch, 16. Februar 2022 geschrieben von:
17.2.–23.2.2022 Budyski filmowy palast: Uncharted: wšědnje 14:15, 17:15 a 19:45 Sneak Preview: pó 20:00 Der Alpinist: štw 20:00 | nj 17:00 Clifford der große rote Hund: wšědnje 14:45 | nj 12:30 | wu a srj 9:00, 9:30, 10:00 a 19:15 Tod auf dem Nil: wšědnje 14:00, 16:45 a 19:30 Marry Me – Verheiratet auf den ersten Bick: wšědnje 17:00 a 19:45 Wunderschön: wšědnje 14:30, 17:00 a 20:00 Moonfall: wšědnje 17:15 a 20:00 (nimo štw) | štw 19:30 Sing – Die Show deines Lebens: wšědnje 14:45 a 17:15 | nj 12:15 In 80 Tagen um die Welt: wšědnje 14:45 a 16:45 | srj 10:30 Die Schule der magischen Tiere: nj 12:00 | wu a srj 10:15 Träume sind wie wilde Tiger: nj 12:00 | štw, so, pó a srj 14:15 Lauras Stern: wšědnje 15:00 | nj 13:00 | wu a srj 10:30 Encanto: nj 12:15 | pj, nj a wu 14:15 Spider-Man: No Way Home: wšědnje 16:30 a 19:30 (nimo štw a pó) House of Gucci: pj, nj a wu 19:30 Contra: nj 12:15 The Sadness: wšědnje 20:00 The King’s Man – The Beginning: štw, so, pó a srj 19:30

Protyka (11.02.22)

Freitag, 11. Februar 2022 geschrieben von:

Sobotu 12.2. 19:30 Premjera dźiwadłoweho krucha „Šěrcec Hanka“ na hłownym jewišću Budyskeho NSLDź

  19:30 Onlinowe póstnicy towarstwa Sorabija Lipsk

Póndźelu 14. do 18.2.   Prózdninski poskitk „Cirkus“ na Wojerowskej dźěćacej a młodźinskej farmje

   Prózdninski poskitk „Zymske prózdniny raz hinak“ w Smjerdźečanskim kubłanskim srjedźišću LIPA

Wutoru 15.2. 10:00 Prózdninski poskitk „Wot lenu k płatej“ w Budyskim Serbskim muzeju

Srjedu 16.2. 17:00 Gmejnska rada Rakecy

  18:00 Přaza w Lubnjowskim kulturnym centrumje

Štwórtk 17.2. 18:30 Gmejnska rada Ralbicy-Róžant

Sobotu 19.2. 9:00 Dźěłarnička wo prawym wurězowanju sadowcow na Wojerowskej dźěćacej a młodźinskej farmje

  19:45 Čitanje „Ein neues Leben in 80 Tagen – Tagebuch eines Pilgers“ z Klausom Reinholdom w Chróšćanskej putniskej hospodźe

Wutrou 22.2. 16:00 Hornčerska dźěłarnička z Marion Sperlingowej w Smjerdźečanskim kubłanskim srjedźišću LIPA

  19:00 Informaciske zarjadowanje wo naslědnym zastaranju z energiju w Njebjelčanskim gmejnskim centrumje

Srjedu 23.2. 18:00 Přaza w Lubnjowskim kulturnym centrumje

Štwórtk 24.2. 10:00 Prózdninski poskitk „Klanki sami tworić“ w Budyskim Serbskim muzeju

Pokiwy (11.02.22)

Freitag, 11. Februar 2022 geschrieben von:

Wirtuozaj koncertujetaj

Kamjenc. Wirtuoza na gitarje Johannes Monno a renoměrowany wiolinist Kolja Lessing koncertujetaj jutře, sobotu, w Kamjenskej radnicy. Mjez druhim zaklinča w 19 hodź. twórby Johanna Sebastiana Bacha, Niccole Paganinija a Maxa Regera. Koncertej přizamknje so předstajenje noweho zwjazka Kolje Lessinga z hudźbnowědomostnymi esejemi. Zastupne lisćiki při wječornej kasy płaća 18,50 eurow, přistup do radnicy je po prawidle 2G+ móžny.

Wobkuzłaca magija na jewišću

Budyšin. Towarstwo Kamjentny dom prezentuje jutře, sobotu, w 20 hodź. hóstny program „Magier 3.0“. Christoph Köhler, Lars Ruth a Marco Weissenberg chcedźa publikum ze swojoraznej měšeńcu kuzłarjenja, kabareta a humoristiskeho improwizowanja zawjeselić. Zbytne zastupne lisćiki su při wječornej kasy na předań a płaća 30 eurow. Přistup do Kamjentneho domu je po prawidle 2G+ móžny.

Lipšćanske póstnicy digitalnje

Anzeige