Protyka (10.06.22)

Freitag, 10. Juni 2022 geschrieben von:

Pjatk 10. do 12.6.   Skakanski a jěchanski turněr w Holešowskej Dubrawce

Pjatk 10.6. 19:30 Kulturna zahroda SLA: „Moja archa Horni Hajnk 2. dźěl“ na Budyskej wobydlerskej zahrodźe

Sobotu 11. a 12.6.   Skakske mišterstwa w jězdźenju ze zapřahom Paničičansko-Kukowskeho jěchanskeho towarstwa w Hórkach

   76. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Bukecach

   Wjesny swjedźeń w Koćinje

Sobotu 11.6. 8:00 Slaviamarš z Hórkow do Radworja 50 km přez serbske wsy; po tym swjedźeń

  19:30 Kulturna zahroda SLA: „Syman Hejduška so předstaja“ na Budyskej wobydlerskej zahrodźe

  14:30 Předstajenje oratorija „Podlěćo“ w Bukecach

Njedźelu 12.6. 15:30 Dźěćace dźiwadło „Čmjeła Hana chce do dowola lećeć“ w Drježdźanskim gmejnskim centrumje swj. Antoniusa

  17:00 Prezentacija noweje němskeje knihi „Im Fokus: Korla Awgust Kocor (1822-1904)“ w Budyskim Serbskim muzeju

Póndźelu 13.6. 18:00 Poswjećenje Nukničanskeje kapałki

  18:00 Gmejnska rada Hamor

  19:30 Smochčanski forum pod hesłom „Rědko je cyrkej telko kreje widźało“ w Smochčanskim kubłanišću swj. Bena

Wutoru 14.6. 10:00 Šulerski koncert SLA „Bubon Berta“ w Oberlichtenauwje

  13:00 Srjedźnostawski dźeń BVMW na Butrowej horje w Biskopicach

„Na zabytych slědach“ rěka nowa wustajeńca, kotruž su wutoru w Budyskej Serbskej kulturnej informaciji wotewrěli. Widźeć su wuslědki lońšeje dźěłarnički pod nawodom Maje Nageloweje, kotruž bě Spěchowanski kruh za serbsku ludowu kulturu w 30. lěće swojeho wobstaća w Delnim Wujězdźe organizował. Lea Suchec ze Sulšec słužeše wobdźělnikam, mjez kotrymiž běše tež Marko Bruk (naprawo), jako model w katolskej drasće. Přehladka w SKI je hač do srjedź awgusta přistupna. Foto: SN/Božena Šimanec

Pokiwy (10.06.22)

Freitag, 10. Juni 2022 geschrieben von:

INO w retrospektiwje

Budyšin. Pod hesłom „Wuměłstwo a přiroda – INO – Ingerose Jänichen-Kucharska – Retrospektiwa“ wotewru jutře, sobotu, wosebitu wustajeńcu w Muzeju Budyšin. Přehladka wopřijima wjace hač 200 objektow, mjez druhim mólby a keramiki Jänichen-Kucharskeje, znateje pod pseudonymom INO. Wernisaža, kotruž Połčničanski instrumentalny ansambl muzikalisce wob­rubja, započnje so w 15 hodź. Zastup je darmotny.

Wožiwja tradicionalny swjedźeń

Hónikecy. Po nimale pjeć lět trajacej přestawce wuhotuje Hórnikečanska Energijowa fabrika njedźelu, 12. junija, znowa swjedźeń „Fabrik.Fest.Spiele“. Wot 8 hodź. čakaja mjez druhim čaporowe wiki a dźěłarnička za modelowu železničku na wopytowarjow. Dale koncertuja mjez druhim skupinje Die Notlösung a Boogie Hechte kaž tež Frank Proft & band. Zastup płaći regularnje 7,50 eurow resp. 4 eurow potuńšeny.

Prezentacija biografije Kocora

Rozhłós (10.06.22)

Freitag, 10. Juni 2022 geschrieben von:

njedźelu hornjoserbsce

10:00 Kemše w Bukecach (live)

11:00 Łužica tutón tydźeń

11:20 800 lět Bukecy

12:00 Impresije z prapremjery „Kak klinči domizna – Sinfonija kulturow“

po tym zbožopřeća

delnjoserbsce

12:30  Aktualny magacin, mjez druhim z přinoškom „Wjedro w nalěću“ a z nowostkami „Kukowskeju kokulow“

13:00 Tematiske wusyłanje: Nalětnje pućowanje po domiznje

13:40 Nabožne wusyłanje

(Katharina Köhlerowa)

po tym zbožopřeća

Pokiwy (09.06.22)

Donnerstag, 09. Juni 2022 geschrieben von:

Dalše hry w kopańcy

wokrjesna wyša liga

11.06. 15:00  ST Hnašecy-Dobruša –

Natwar Němske Pazlicy

11.06. 15:00  Póst Germania Budyšin –

ST Horni kraj-Sprjewja

11.06. 15:00  HZ Łaz/Běły Chołmc –

Wojerowski FC

11.06. 15:00  Módro-běli Kulow –

Sokoł Ralbicy/Hórki

11.06. 15:00  ST Marijina hwězda –

TSV Wachau

11.06. 15:00  ST Kinspork/Łužnica –

ST Porchow

11.06. 15:00  SG Großnaundorf –

Biskopičanske KT II

wokrjesna liga, stafla 1

11.06. 15:00  FV Ottendorf-Okrilla 05 –

HZ Huska/Hodźij

11.06. 15:00  TSV Wjazońca –

ST Kubšicy

11.06. 15:00  TSV Wjernarjecy –

ST Wjelećin

11.06. 15:00  Zeleno-běli Bukecy –

Zeleno-běli Sepicy

11.06. 15:00  SV Frankenthal –

Bretnig-Hauswalde

12.06. 15:00  SV Haselbachtal

– Arnsdorfske KT

wokrjesna liga, stafla 2

11.06. 13:00 HZ Wóslink/Skaskow/Kulow II – ST Radwor

11.06. 14:00  HZ Hórnikečanski jězor –

SJ Chrósćicy II

11.06. 15:00  ST 1896 Wulka Dubrawa –

ST Nadrózna Hrabowka

11.06. 15:00  Wojerowski FC II –

Traktor Malešecy

11.06. 15:00 FSV Łuty –

SJ Njebjelčicy

12.06. 15:00 ST Hlinowc –

ST Lubuš

12.06. 15:00  Módro-běli Minakał –

Rakečanske ST II

wokrjesna klasa, stafla 1

10.06. 18:30  HZ Budyšink/Malešecy II –

HZ Hodźij II/Huska II

11.06. 13:00 ST Wjelećin II –

TSV Wóspork/Hrodźišćo

11.06. 13:00  HZ Wulka Dubrawa II/

Radwor II –

Germania Budyšin II

11.06. 13:00  HZ Wjernarjecy II/Wjazońca II – HZ ST Horni kraj-Sprjewja II

12.06. 13:30  ST Mały Wjelkow –

Do kina (09.06.22)

Donnerstag, 09. Juni 2022 geschrieben von:
9.6.–15.6.2022 Budyski filmowy ­palast: Jurassic World: Ein neues Zeit­alter w 3 D: wšědnje 13:55 (nimo pó a srj), 17:00 a 20:00 | pj a so 22.30 Jurassic World: Ein neues Zeitalter: wšědnje 16:30 (nimo nj) | nj 16:45 | pj, su, wu a srj 19:30 | štw, nj a pó 19:45 | pj a so 22:10 Belle: nj 17:00 | štw 20:00 Paw Patrol: Jet to the Rescue: so a nj 14:20 a 15:30 | nj 12:00 a 13:10 Das Mädchen mit den goldenen Händen: pj 17:00 | pó 20:00 Sneak Preview: pó 20:00 Mia and Me – Das Geheimnis von Centopia: wšědnje 14:45 (nimo pó a srj) a 17:10 | nj 12:00 Immenhof – Das große Versprechen: 14:10 (nimo pó a srj) a 16:50 (nimo nj) | nj 12:15 Biene Maja – Das geheime Königreich: nj 11:45 | štw, pj, so a wu 14:45 Top Gun Maverick: wšědnje 14:20 (nimo pó a srj), 17:00 a 19:50 | pj a so 22:40 Doctor Strange in the Multiverse of Madness: wšědnje 16:40 (nimo pj) a 19:15 | pj a so 22:00 Dog: wšědnje 17:15 (nimo štw a pó) a 19:40 | pj a so 23:00 Willi und die Wunderkröte: štw 14:20 Der kleine Nick auf Schatzsuche: wšědnje 14:20 (nimo pó a srj) | nj 12:00 Sonic the Hedgehog 2: nj 11:45 | štw, so, pó a srj 16:40 Der Wolf und der Löwe: nj 12:00 | pj, nj a wu 14:20 Die Gangster Gang: wšědnje 15:00 (nimo pó a srj) Die Schule der magischen Tiere: nj 12:45 Phantastische Tierwesen: Dumbledores Geheimnisse: wšědnje 19:20 (nimo pó) | pj, nj a wu 16:40 | pj a so 22.

Protyka (03.06.22)

Freitag, 03. Juni 2022 geschrieben von:

Pjatk 3.6. 19:00 Wotewrjenje wustajeńcy „Serscy wuměłcy – Serbja we wuměłstwje“ w Chócebuskej Łužiskej wuměłstwowej hali

Sobotu 4.6. 9:30 Dźěłarnički we wobłuku lětušeho hudźbneho wubědźowanja „Beat“ w Budyskim Kamjentnym domje

  21:00 Błótowska powěsćowa nóc SLA při Bismarckowej wěži w Bórkowach

Njedźelu 5. a 6.6.   Swjatkowny swjedźeń na Mortkowskej Jakubecec twjerdźiznje

Njedźelu 5.6.   Wjesny swjedźeń w Brěžkach

  10:00 Rańše piwko při Serbskopazličanskim młodźinskim klubje

  14:00 Kuratorske wjedźenje po wustajeńcy „Party w 21. lětstotku“ w serbskej rěči w Budyskim Serbskim muzeju

  15:00 Kuratorske wjedźenje po wustajeńcy „Party w 21. lětstotku“ w němskej rěči w Budyskim Serbskim muzeju

  21:00 Błótowska powěsćowa nóc SLA při Bismarckowej wěži w Bórkowach

Póndźelu 6.6.    Dźeń młynow z poskitkami mjez druhim w Čornochołmčanskim Krabatowym młynje

  11:00 Swjedźeń na Dnju młynow při Łuhowskim młynje

  13:00 40. koparski turněr wjesnych mustwow na swjatkownej póndźeli w Pěskecach

  14:00 Serbske swjatkowne kemše w Turjeju

  20:30 Błótowska powěsćowa nóc SLA při Bismarckowej wěži w Bórkowach

Křižowka (03.06.22)

Freitag, 03. Juni 2022 geschrieben von:

Wodorunje: 1 šesty měsac, 6 sudobjo, 10 swójbna, 12 muza astronomije, 13 wjes pola Lubnjowa, 14 Schlange serbsce, 15 grjekska stolica, 17 ... a podłu, 18 swjaty byk-ćělc Egyptowčanow, 20 často, 21 wjes w Delanach, 23 Zjednoćene staty, 24 hłuboka dźěra, 26 alfabet, 29 tebi

Padorunje: 1 nic sewjer, 2 planet, 3 nic pod, 4 štož je moderne, je ..., 5 ródna wjes Bjarnata Krawca, 7 přećiwo, 8 wubědźowanišćo, 9 swójbny, 10 ludowje: nje­zmysł, 11 čěske město, 15 podłožki sudnistwa, 16 psej słušacy, 17 lěta w powětře, 18 něhdyša šwedska skupina, 19 typ ćahow, 20 čěski reformator, 21 něhdyši němski zwjazkowy prezident, 22 Los ­Angeles, 24 wosobinski pronomen, 25 motorske NDR

Pokiwaj (03.06.22)

Freitag, 03. Juni 2022 geschrieben von:

„Interdisciplinarna prapremjera“

Drježdźany. We wobłuku Drježdźanskich hudźbnych dnjow zaklinči wutoru, 7. junija, prěni raz produkcija „Kak klinči domizna – Sinfonija kulturow“ ze serbskim podźělom. Prezentacija w Kulturnym palasće započnje so w 19.30 hodź.

Čěska prapremjera serbskeje opery

Praha. Tež w Čěskej wopominaja lětsa Korlu Awgusta Kocora. Towarstwo přećelow Serbow wuhotuje w tym zwisku wosebity koncert, a to štwórtk, 9. junija w 19.30 hodź. w Praskim konserwatoriju. Tamniši studenća budu wujimki z opery „Wodźan“, skomponowanu wot Kocora na libreto Handrija Dučmana, předstajić.

Rozhłós (03.06.22)

Freitag, 03. Juni 2022 geschrieben von:

njedźelu hornjoserbsce

11:00 Łužica tutón tydźeń

11:20 Tydźeń do wólbow we wokrjesu a w komunach

12:00 Nabožne wusyłanje

(Pětr Mróz)

po tym zbožopřeća

delnjoserbsce

12:30  Aktualny magacin

13:00 Tematiske wusyłanje: Dźeniki Bogumiła Šwjele

13:40 Nabožne wusyłanje

(Tobias Pawoł Jachmann)

po tym zbožopřeća

póndźelu hornjoserbsce

09:00 Boža mša w Róžeńće (live)

10:30 Hudźba do swjateho dnja

11:00 Serwisowe pokiwy

11:15 Pěskečanski sportowy swjatk a wujimki z oratorija „Podlěćo“

1200 Recensija: Kniha Benedikta Dyrlicha „Na motawych mjezach“

20:00 Radijo Satkula

delnjoserbsce

12:30  Nabožne wusyłanje

(Bernd Pittkunings)

13:00 Tematiske wusyłanje: Wulět Delnjoserbskeho gymnazija Choćebuz do Dešna

po tym zbožopřeća

Anzeige