Na wopyće w Finskej

Freitag, 18. November 2022 geschrieben von:

Štóž w Finskej do šule chodźi, wuknje znajmjeńša dwě rěči: finšćinu a šwedšćinu. Byrnjež jenož mało Finow šwedšćinu jako maćeršćinu podawało, je za wšitkich wobydlerjow zawjazowace, wobě krajnej rěči wuknyć. To so někotrym Finam derje lubi, druzy maja to za njetrjebawše nućenje. Mustwo redakcije telewizijneho magacina Łužyca wokoło Britty Wulf je skandinawiski kraj wopytało a nazhoniło, kak so zakonsce postajena dwurěčnosć Finskeje wšědny dźeń praktikuje.

Telewizija RBB wusyła nowembersku Łužycu jutře, sobotu, wuwzaćnje w 12.30 hodź. Wospjetowanje na samsnym sćelaku slěduje srjedu, 23. nowembra, w 3.35 hodź. W mediatece RBB je magacin wot jutřišeje soboty cyłe lěto kóždy čas přistupny.

Do kina (17.11.22)

Donnerstag, 17. November 2022 geschrieben von:

17.11. – 23.11.2022 Budyski filmowy ­palast:

Rheingold: pj a so 22:10 Bodies ­Bodies Bodies: pj 22:45 Black Adam: štw, so, pó a srj 19:20 | pj a so 22:00 Der Nach­name: wšědnje 20:00 Halloween Ends: pj, nj a srj 19:45 | pj a so 22:30 Hui Buh und das Hexenschloss: nj 12:15 | wšědnje 14:15 (nimo štw, pó a srj) a 17:15 Smile – Siehst du es auch?: štw, so a wu 19:45 | pj a so 22:15 ­Ticket ins Paradies: pj, nj a wu 19:40 Black Panther: Wakanda Forever (3D): pj, so, nj a wu 14:15 | wšědnje 16:15 a 19:30 (nimo pó) | pj a so 22:15 Black Panther: Wakanda Forever: wšědnje 16:45 a 19:00 Der Gesang der Fluss­krebse: nj 12:15 Sneak ­Preview: pó 20:00 Die Mu­cklas ... und wie sie zu Pettersson und Findus kamen: nj 12:20 | pj, so, nj a wu 15:15 Lyle – Mein Freund, das Krokodil: nj 12:45 | wšědnje 14:50 (nimo štw, pó a srj) a 17:30 (nimo pj) Die Schule der magischen Tiere 2: nj 12:00 | wšědnje 14:20 (nimo štw, pó a srj) a 16:40 Ein Weih­nachtsfest für Teddy: pj, so, nj a wu 14:10 | wšědnje 15:50 (nimo pj) Meine Chaosfee & Ich: nj 12:20 Minions – Auf der Suche nach dem ­Mini-Boss: wšědnje 14:50 (nimo štw, pó a srj) Der Junge Häuptling Winnetou: nj 12:00 Das Leben ein Tanz: pj 17:00 | pó 20:00 Top Gun Maverick: pj a so 22:10 Bros: so 22:45 Mrs. Harris und ein Kleid von Dior: wšědnje 16:50 a 20:00 The Magic Flute – Das Vermächtnis der Zauberflöte: nj 12:10 | wšědnje 17:20 a 19:20 Einfach mal was Schönes: pj, so, nj a wu 14:15 | wšědnje 17:30 a 20:00 | pj a so 22:30

Pokiwy (11.11.22)

Freitag, 11. November 2022 geschrieben von:

Mjeńšinowe rěče na podiju

Choćebuz. Nowy wotrjad „Regionalne wuwiće a škit mjeńšinow“ Serbskeho instituta wuhotuje štwórtk, 17. nowembra, wot 9 do 17 hodź. mjezynarodnu konferencu a podijowu diskusiju „Mjeńšinowe rěče w Francoskej: Strategije a zadźěwki rěčneho planowanja“ w Starym měšćanskim domje Choćebuz. Na přikładźe francoskich mjeńšinowych rěčow chcedźa trěbnosć a móžnosće rěčneho planowanja předstajić a diskutować, kak je na serbšćinu nałožować. Zajimcy njech přizjewja so bjez komdy z mailku na .

Jazz na swětowym niwowje

Budyšin. Po dwulětnej přestawce wotměje so znowa mytowanski koncert „Čerstwy wětřik přez młody jazz“, a to dźensa, pjatk, w Budyskim Kamjentnym domje. Z hosćom budźe pólska skupina Horntet, kotraž je lětuše wubědźowanje „Krokus“ Jeleniogórskeho jazzoweho festiwala dobyła. Koncert započnje so w 20 hodź., zastup je darmotny. Přizamknje so open stage, wšitkim zajimcam přistupne jewišćo za spontane hudźenje.

Štyrilětne wobstaće

W Rakečanskej ewangelskej cyrkwi je zwukowa instalacija Pawołskeho chóra „Stwórba“ hišće hač do 25. nowembra dožiwić. Wopytowar zaznawa na hudźbu wothłosowane swětłowe efekty, štož lubi wosebite dožiwjenje bibliskeje stawizny wo stworjenju swěta. Wuslědk je 22 mjeńšin trajace spirituelne hudźbne dožiwjenje. Za čas instalacije móže so připosłuchar po cyrkwi pohibować a tak hudźbu ze wšelakich perspektiwow dožiwić a to wšědnje wot 9 do 20 hodź. Foto: Feliks Haza

Rozhłós (11.11.22)

Freitag, 11. November 2022 geschrieben von:

njedźelu hornjoserbsce

11:00 Łužica tutón tydźeń, mjez druhim z přinoškom wo wólbje póstniskich princowych porikow

11:20 Cannabis: Pro a kontra

12:00 Nabožne wusyłanje

(Gabriš Nawka)

po tym zbožopřeća

delnjoserbsce

12:30 Aktualny magacin, mjez druhim z reportažu z Choćebuskeho filmoweho festiwala

13:00 Tematiske wusyłanje: Minjace so krajiny w Pólskej

13:40 Nabožne wusyłanje

(Hartmut Leipner)

po tym zbožopřeća

Do kina (10.11.22)

Donnerstag, 10. November 2022 geschrieben von:

10.11. – 16.11.2022 Budyski filmowy ­palast:

Serbski ludowy ansambl předstaji njedźelu, 6. nowembra, dalši raz baletny kruch „Za Marju – Wosrjedź nocy“. W 17 hodź. ­pokazaja rejwarki a rejwarjo na žurli SLA w Budyšinje wuměłsce wujimki žiwjenja dr. Marje Grólmusec, kotrejež dźenikowe ­zapiski, čitane wot Gabriele Marije Šmajdźineje, inscenaciju pohonjuja. Foto: Martin Pižga

Křižowka (04.11.22)

Freitag, 04. November 2022 geschrieben von:

Wodorunje: 1 awtowa značka Kamjenca, 3 ćěłozwučowanje, 7 wjesne powołanje, 8 ličba 2 hinak pisana, 9 „aktualna kamera“ skrótš., 10 nic nutř, 11 štož je zakazane, 12 hudźbna twórba, 14 nic wón, 15 kazachski jězor, 17 kontinent

Padorunje: 1 knježićelka, 2 wolijowa rostlina, 3 afriska pusćina, 4 skrótšenka za reklamu, 5 brazilske město skrótš., 6 muske předmjeno, 10 dźeń tydźenja, 11 muski hłós, 13 italska rěka, 15 žónski hłós, 16 kaž čo. 7 wodorunje

Na 51. sezonu norow

Freitag, 04. November 2022 geschrieben von:
Serbske Pazlicy. 11.11., dypkownje w 11.11 hodź., hdyž norojo w Njebjelčanskej gmejnje ceptar přewozmu, wotewrja Serbskopazličanske karnewalowe towarstwo swoju 51. sezonu. 12. nazymnika budu wólby noweho princa, na kotrež princowski por Marcel II. a Christina II. ze „Zubneje skały“ a karnewalowe towarstwo w 19.30 hodź. do Njebjelčanskeje Bjesady přeproša. Zastupne lisćiki dó­stanjeće pola Hübenthalec w Serbskich Pazlicach (03578/ 30 35 05) wšědnje wot 17 hodź. Zbytne lisćiki su při wječornej kasy na předań.

Pokiwy (04.11.22)

Freitag, 04. November 2022 geschrieben von:

Přehladka Helle Stoletzki

Choćebuz. Wuměłstwowa hala Łužica w Choćebuzu stanje so z hosćićelom wosebiteje wustajeńcy „MĚKI_soft“. Hella Stoletzki pokaza portrety młodych Serbowkow a Serbow kaž tež mólby, wotbłyšćowace „wuskutki pandemije na poměr bliskosće a distancy“. Wernisaža budźe jutře, sobotu, we 18 hodź.

Kuratoriske wodźenje

Budyšin. Serbski muzej w Budyšinje wuhotuje zajutřišim, njedźelu, wodźeni po wosebitej wustajeńcy „Wšitko je krajina“. Christina Boguszowa rozłoži zajimcam w 15 hodź. němsce a w 16 hodź. serbsce wustajane twórby Jana Buka. Wutoru, 15. nowembra, slěduje dalše wodźenje jako zazběh prezentacije knihi „Twórby Jana Buka na a w twarjenjach“.

Němska před sto lětami

Anzeige