Křižowka (03.12.21)

Freitag, 03. Dezember 2021 geschrieben von:

Wodorunje: 2 dźěl zymskeje drasty, 5 čorny ptak, 6 typ němskich awtow, 7 lud, 10 wodźaca pčołka, 13 njetrjebane, 14 wobydler južneje Pólskeje, 15 sibirska rěka

Padorunje: 1 zběhadło, 2 nócny wotpočink, 3 typ čěskich awtow, 4 rubježne zwěrjo, 8 lubosć italsce, 9 grjekski pismik, 11 waha zapakowanja, 12 šulska žurla

Protyka (03.12.21)

Freitag, 03. Dezember 2021 geschrieben von:

Sobotu  4.12. 9:30 2. digitalizaciska konferenca Załožba za serbski lud, online pod

  16:00 Pišćelowy nyšpor w swětle swěčkow w cyrkwi swj. Pětra w Budyšinje – Chróstawski organist Hans Christian Martin hraje twórby mj. dr. Dietricha Buxtehudy a Johanna Sebastiana Bacha

Njedźelu  5.12. 9:00  Livestream ze serbskeje Božeje mšě na  Youtube- kanalu Chróšćanskeje wosady

  10:30 Ewangelske kemše z hudźbu w Budyskej cyrkwi    swj. Pětra z Marie Hänsel (sopran) a Michaelom     Vetterom (pišćele)

  15:00 Spěwanje adwentskich pěsnjow w Budyskej cyrkwi swj. Pětra ze sopranistku Sabinu Kowollik a organistom Michaelom Vetterom

  16:30 Spěwanje adwentskich pěsnjow w Budyskej cyrk- wi swj. Pětra ze sopranistku Sabinu Kowollik a or -         ganistom Michaelom Vetterom

Póndźelu  6.12. 17:00 13. posedźenje Budyskeho wokrjesneho sejmika w „Krónje“ na Kamjentnej hasy 

  18:00 Posedźenje gmejnskeje rady Hamor

Wutoru  7.12. 18:00 Posedźenje gmejnskeje rady Łaz

  19:00 Posedźenje gmejnskeje rady Slepo

  20:15 Digitalny wječor rjadu Budyskeje žónskeje inicia-    tiwy „Žony na tym městnje“ (online)

Srjedu  8.12. 18:00  Serbski „žiwy adwent“ Rakečanskeje bjesady při farskej bróžni w Rakecach

Rozhłós (03.12.21)

Freitag, 03. Dezember 2021 geschrieben von:

njedźelu hornjoserbsce

11:00 Łužica tutón tydźeń z powěsćemi a pokiwami

11:20 Serbska digitalizacija 2.0 – Digitalizaciska konferenca Digiserb

11:45 Adwentne woknješko (2.)

12:00 Nabožne wusyłanje

(Wito Sćapan)

po tym zbožopřeća

delnjoserbsce

12:30  Aktualny magacin, mjez druhim z rozprawu wo posedźenju župy Delnja Łužica

13:00 Tematiske wusyłanje: Wosebite dny w hodowniku

13:40 Nabožne wusyłanje

(Cyril Pjech )

po tym zbožopřeća

Serbja a korona

Freitag, 03. Dezember 2021 geschrieben von:
Ćežišćo přichodneho telewizijneho magacina Wuhladko je aktualne połoženje w zwisku z koronawirusom. Serbske kónčiny su w Sakskej wot „štwórteje žołmy“ ćežko potrjechene. Samo někotre šule su zaso zawrjene, zjawne žiwjenje so dźeń a mjenje wotměwa. Wuhladko rozprawja wo tuchwilnym stawje a wo naprawach, kotrež so nětko zawjedu. Dalšej temje budźetej swjedźenskej koncertaj Serbskeho muskeho chóra Delany, wuhotowanej k 50. róčnicy załoženja cyłka, a spožčenje Zwjazkoweho zasłužboweho křiža Bjarnatej Cyžej. Nimo toho wěnuja so lětušej 147. schadźowance a nowej referentce Domowiny za naležnosće kubłanja a spěchowanje dorosta Katrin Suchec-Dźisławkowej. Telewizija MDR wusyła Wuhladko jutře, sobotu, w 11.45 hodź. Wo­spjetowani slědujetej póndźelu, 6. decembra, w 6.40 hodź. (MDR) a sobotu, 11. decembra, w 13.25 hodź. (RBB).

Pokiwy (26.11.21)

Freitag, 26. November 2021 geschrieben von:

Dalša digitalna schadźowanka

Choćebuz. Kaž hižo hornjoserbski pendant minjeny kónc tydźenja Załožba za serbski lud tež lětušu 37. schadowanku ryzy digitalnje wuhotuje. Pod móža sej zajimcy program jutře, sobotu, wobhladać. Livestream započnje so w 19 hodź. Program zwoprawdźa „wjacore delnjoserbske skupiny a iniciatiwy“, wo hudźbne wobrubjenje postaraja so skupina Brankatschki, šansoneta die Herrmann a DJ Tobi.

„Dźiwi zapad“ a samotne kupy

Dešno. Domizniski muzej Dešno wěnuje swoju lětušu hodownu wustajeńcu z drjewom tworjacemu wuměłcej Fredej Kunzy. Pod nadpismom „Saksa na pućowanju – Dyrdomdeje pola Indianow, pola z přirodu zwjazanych ludow a na samotnych kupach“ pokazuja z truženymi figurami sceny z „noweho swěta“ a z oceaniskich atolow. Wernisaža budźe zajutřišim, njedźelu, w 13 hodź. Přizamknje so hodowne spěwanje chóra Łužyca. Přehladka je hač do klětušeho 20. měrca přistupna, a nic jenož w regularnym wopytowanskim času, ale tež adwentne njedźele a hodowne swjate dny.

Wirtuelny adwentny kalender

Płastowka (26.11.21)

Freitag, 26. November 2021 geschrieben von:
1 dohodowny čas, 2 farar w Baćonju, 3 klima, 4 twarjenje, 5 něhdyša kulturna doba, 6 dźěl košle, 7 swětnišćo, 8 nic blisko, 9 woblečenje

Protyka (26.11.21)

Freitag, 26. November 2021 geschrieben von:

Sobotu 27.11. 19:00 47. schadowanka, livestream z Choćebuza pod www.schadźowanka.de

Njedźelu 28.11. 13:00 Wotewrjenje wustajeńcy „Saksa na pućowanju – Dyrdomdeje pola Indianow, pola z přirodu zwjazanych ludow a na samotnych kupach“ w Dešnjanskim Domizniskim muzeju

Wutoru  30.11.  17:00 Měšćanska rada Wojerecy

  19.30 Předstajenje inscenacije „Lügenpresse“, livestream pod www.steinhaus-bautzen.de

Srjedu 1.12. 10:00 Dźěłarnička Serbskeho instituta „Multiple Trans-       formationen: Gesellschaftliche Erfahrung und       kultureller Wandel in Ostdeutschland und Ost-       mitteleuropa vor und nach 1989“

  19:00 Gmejnska rada Trjebin

Štwórtk 2.12. 10:00 Dźěłarnička Serbskeho instituta „Multiple Transformationen: Gesellschaftliche Erfahrung und       kultureller Wandel in Ostdeutschland und Ost       mitteleuropa vor und nach 1989

  19:00 Gmejnska rada Dźěwin

Rozhłós (26.11.21)

Freitag, 26. November 2021 geschrieben von:

njedźelu hornjoserbsce

11:00 Łužica tutón tydźeń

11:20 Jednaćel Ludoweho nakładnistwa Domowina Syman Pětr Cyž live w studiju

11:45 Adwentne woknješko (1)

12:00  Nabožne wusyłanje

(Krystof Rummel)

po tym zbožopřeća

delnjoserbsce

12:30  Aktualny magacin, mjez druhim z přinoškom wo aktualnym stawje korony we Łužicy

13:00 Tematiske wusyłanje: Skutkowanje chóra Žylow

13:40 Nabožne wusyłanje

(Madlena Norbergowa)

po tym zbožopřeća

Protyka (19.11.21)

Freitag, 19. November 2021 geschrieben von:

Pjatk 19. a 20.11.   Nowa rytmusowa dźěłarnička za nawodne wosobiny pod hesłom „Při pulsu žiwjenja“ w Smochčanskim kubłanišću swj. Bena

Pjatk 19.11. 17:30 Zwjazkowe předsydstwo Domowiny

  18:00 Kamjenska nakupowanska nóc

  19:00 Wotewrjenje wustajeńcy k „Tu żyjemy – Hier leben wir“ k němsko-pólskemu cyklusej dźěłarničkow z Kulturnym centrumom Jelenia Góra w Budyskim Kamjentnym domje

  19:30 Koncert z IC Falkenbergom w Budyskim Dźiwadle na hrodźe

  19:30 Gala operetow „Sy swět za mnje“ SLA w šwicarskim Vispje

Sobotu 20.11. 14:00 Paslenje adwentneje pychi z přirodnych materialijow w Njeswačanskej přirodnoškitnej staciji

  17:00 Gala operetow „Sy swět za mnje“ SLA w šwicarskim Schwadenje

  19:30 147. schadźowanka, livestream z Budyskeje ­„Króny“ pod

Njedźelu 21.11.   Smjertna njedźela

   Kermuša w Ralbicach

   Wólby wjesnjanosty w Bóšicach

  14:00 Młodźinski nyšpor z wobrazami fotografki ­Kerstin Kacmar z Berlina na temu „Družki“ w Chrósćicach

Póndźelu 22. do 25.11.   Towarstwo swj. Filomeny w Smjerdźacej zběra hodowne pakćiki za potrěbnych w Čěskej a Bołharskej (stajnje wot 17 do 18 hodź.)

Pokiwy (19.11.21)

Freitag, 19. November 2021 geschrieben von:

Spěwy Boda Wartki zaklinča

Budyšin. Dźiwadźelnik Tomaš Cyž prezentuje jutře, 20. nowembra, swój program „Herzensangelegenheiten“ na małej žurli Budyskeho Dźiwadła na hrodźe. Něhdźe dwuhodźinski program započnje so w 19.30 hodź. a wopřijima spěwy kabaretista Boda Wartki. Cyž interpretuje je po wašnju šansoniera spěwajo a na klawěrje hrajo. Hudźbne přinoški zwjazuje wón z krótkimi, často satiriskimi scenami. Zastup płaći 14 eurow.

Cyłotny wuměłstwowy proces

Wojerecy. We wobłuku wosebiteje wustajeńcy Wojerowskeho Zusoweho kompjuteroweho muzeja ZCOM „A bit of art“ chce bywši docent Wuměłstwoweje wysokeje šule Burg Giebichenstein w Halle nad Solawu Tom Witschel zajimcam pozadki, zasady a rjemjesło wašnja tworjenja penplotter zbližić. Tale technika wopisuje zdźěłanje ručneje grafiki a jeje mechanisku reprodukciju z ploterom; kónčna twórba a proces nastaća stej po tejle filozofiji wobstatk zhromadneho kreatiwneho cyłka. Wotpowědnu dźěłarničku přewjedźe Witschel jutře, sobotu, wot 14 do 17 hodź. Přizjewjeće so pod .

Film z Domröse a Šmajdźinej

Anzeige