Pokiwy (05.04.16)

Dienstag, 05. April 2016
Artikel bewerten
(0 Stimmen)

Na Maćičnu akademiju

Budyšin. Přichodne zarjadowanje Maćičneje akademije wotměje so štwórtk, 7. apryla, w 19.30 hodź. w Budyskim „Wjelbiku“ na Žitnej. Nawodnica archiwa, biblioteki a pokładownje Budyskeho tachantstwa dr. Birgit Mitzscherlich porěči na temu „Stawizny a stawiznički ze Serbskeho seminara w Praze“. Přednošk budźe němskorěčny, zastup darmotny. Stawizniska­ sekcija Maćicy Serbskeje wšitkich wutrobnje přeproša.

Za kurs so přizjewić

Budyšin. Sakski wukubłanski a wupruwowanski kanal (SAEK) přewjedźe nětko w aprylu wjacore kursy pod hesłom „Mój swójbny film/dowolowy film“. Wob­dźělnicy nawuknu tam prawje z widejokameru wobchadźeć, wobrazy profesionelnje wuhotować, film digitalnje třihać a móža wšitko praktisce zwučować. ­Kursy wotměja so 12., 14., 19. a 21. apryla stajnje wot 16 do 20 hodź. w Budyskim studiju SAEK na Arnošta Mukowej čo. 8. Wobdźělenje płaći 40 eurow na wosobu (potuńšene 20 eurow). Přizjewjenja při­jimuja pod telefonowym čisłom 03591/ 464 177 abo e-mailnje pod adresu bautzen­@saek.de.

Do jastwa pohladnyć

Veröffentlicht in Pokiwy
Bitte anmelden, um einen Kommentar zu posten

Anzeige