Maja jenož hišće5 000 kartkow Empfehlung

Mittwoch, 01. Juni 2016
Artikel bewerten
(0 Stimmen)
Nowa Budyska Olsenowa cwólba je po puću: Wot 9. junija njewitaja István Kobjela alias Benny, Kjeld (Rainer Gruß) a Egon (Olaf Hais) (wotzady) publikum na 21. Budyskim lětnim dźiwadle jeno ze šikwanym Chevroletom, ale tež z nowej stawizničku, kotruž je sej Lutz Hillmann wumyslił. Foto: SN/Maćij Bulank Nowa Budyska Olsenowa cwólba je po puću: Wot 9. junija njewitaja István Kobjela alias Benny, Kjeld (Rainer Gruß) a Egon (Olaf Hais) (wotzady) publikum na 21. Budyskim lětnim dźiwadle jeno ze šikwanym Chevroletom, ale tež z nowej stawizničku, kotruž je sej Lutz Hillmann wumyslił. Foto: SN/Maćij Bulank

Lětnje dźiwadło lětsa z dwěmaj trawersomaj

Budyšin (SN/CoR). Razantnje pojědźe István Kobjela alias Benny z wulkim starym Chevroletom na asfaltowany dwór Budyskeho hrodu. Zhromadnje z Kjeldom (Rainer Gruß) chcetaj runje z jastwa pušćeneho Egona (Olaf Hais) wotewzać, a wězo wjeselitaj so hižo na jeho nowy plan. Tutu scenu lětušeho 21. Budyskeho lětnjeho dźiwadła sposrědkowa na wčerawšej nowinarskej konferency prěni zaćišć toho, što na publikum z kruchom „Olsenowa cwólba a wulki pozadnik“ wot 9. junija čaka. Tudyši fanojo danskeje cwólby pak njejsu čakali. Z 30 000 je hižo do premjery nimale 90 procentow zastupnych lisćikow předatych. „Sym přemóženy hladajo na wulki zajim. Boju so, zo njemóžemy wulkemu wothłosej snano wotpowědować“, rjekny intendant NSLDź Lutz Hillmann. Z wulkim wuspěchom bě NSLDź štyrnaće lět hač do 2012 Olsenowu cwólbu pokazowało. Nětko zbywa za nowy, wot Lutza Hillmanna na zakładźe 13 filmow spisany a inscenowany kruch jenož hišće 5 000 zastupnych lisćikow­ za 35 předstajenjow hač do 17. julija, kaž nawodnica wopytowarskeho serwisa Brigitte Zimmermann zdźěli.

Veröffentlicht in Kultura
Bitte anmelden, um einen Kommentar zu posten

Anzeige

 • Jara awtentiske běchu poskićenja ansambla Zabava z Ruskeje.
 • Na zahajenju festiwala štwórtk w Budyskim NSLDź počesćichu přitomni Juraja Kubánku (3. wotprawa) z trójnej serbskej sławu.
 • Hosćo z Peruwa zbudźichu ze swojimi přewšo pisanymi kostimami tójšto zajima.
 • Pólski cyłk z Bolesławieca na štwórtkownym swjedźenskim ćahu k zahajenju festiwala "Łužica 2019" po Budyšinje
 • Algeričenjo na jewišću NSLDź
 • Rejwarjo z Boliwiskeje
 • XIII. mjezynarodny folklorny festiwal "Łužica 2019" je zahajeny. Tule namakaće impresije z prěnich wustupow wobdźělenych skupin. Tule předstajichu skupiny štwórtk dopołdnja w Němsko-Serbskim ludowym dźiwadle hižo raz dźěćom swoje poskićenja, na wobra
 • Rejwarki a rejwarjo Serbskeho folklorneho ansambla Wudowor su zdobom hosćićeljo festiwala.
 • Rejwarki a rejwarjo z pólskeho Bolesławieca
 • Zajim zbudźi tež skupina ze Sewjerneje Makedonskeje
 • Dalši hosćićeljo łužiskeho mjezynarodneho festiwala: Serbska rejwanska skupina Smjerdźaca z hudźbnikami folklorneje skupiny Sprjewjan
 • Překwapjenka běchu mnohim wuměłcy z Peruwa.
 • Prěni raz spožčichu lětsa zarjadowarjo mjezynarodneho folklorneho festiwala wosebite myto a diplom za wurjadny wuměłski wukon. Jón dósta słowakski ansambl Bobańovci za swoju přirodnosć, awtentiskosć a originalitu.
 • Rejwarjo algeriskeho cyłka Couleurs d‘ Algerie
 • Boliwiscy rejwarjo a rejwarki w kostimach na jewišću
 • Boliwičenjo "in action"
 • Sobotu wječor běchu po Chrósćicach mnozy nadróžni muzikanća po puću.
 • Pólski młodźinski orchester z Leśnicy zahaji sobotny wječor na farskim dworje.
 • Tójšto ludźi zhromadźi so na programy na jewišću při gmejnskim zarjedźe ...
 • ... a wobhlada sej poskićenja skupin.
 • Na Koklic statoku předstajichu so tež čłonojo skupiny Wotała. Wšitcy z nich su bywši rejwarjo Smjerdźečanskeje rejwanskeje skupiny.
 • Smjerdźečanscy rewjarjo na jewišću pola Koklic
 • Pohlad z jewišća na dwór Wjeselic statoka
 • Na Zahrodnikec-Grutekc statoku pokaza mjez druhim tež Slepjanski folklorny ansambl dźěle swojeho programa.
 • Tež Slepjanscy wuměłcy hižo zahe na dorost mysla.
 • Wšitcy sobuskutkowacy słowakskeho ansambla Bobańovci zamóža znajmjeńša jedyn instrument piskać, spěwać a rejwać.
 • Na Kralec statoku knježeše čiła atmosfera.
 • Schow před krótkim dešćom pytachu sej tež hosćo na Kilankec statoku pod wulkimi předešćnikami.
 • Pólscy hosćo z pokazku ze swojeho programa na Kilankec statoku
 • Wo tym, zo bě sej na lětuši festiwal sobotu a njedźelu do Chrósćic wjac hosći dojěło hač hewak, swědčachu kopate połne parkowanišća.
 • Kultura zwjazuje, kaž tule Smjerdźečanskej rejwarce a algeriskeho rejwarja.
 • Sčasami nimale přepjelnjeny bě Koklic statok.
 • Wudworscy při poslednich přihotach na sobotny wustup na farskim dworje.
 • Wudworscy na farskim dworje
 • Jewišćo při gmejnje bě stajnje derje wopytane.
 • Rjanolinki-rejwarki Smjerdźečanskeje rejwanskeje skupiny
 • Serbska reja je jewišću při gmejnje tójšto pasantow do rejki prosyła.
 • Lóze hólcy wječor na jewišću Zahrodnikec-Grutkec statoka
 • Kabaretna skupina Lózy hólcy pokazachu přitomnym we wobłuku programa "Chróšćan special" na Zahrodnikec-Grutkec statoku, zo njejsu w běhu lět ničo zabyli
 • Na Wjeselic statoku zahudźi skupina NIMO ...
 • ... band wokoło Brězanec bratrow Józefa a Jana.
 • Tež němska skupina Slapstickers pokaza, što zamóže.