Nowa galerija zmóžnja nowe perspektiwy

Donnerstag, 02. Juni 2016
Artikel bewerten
(0 Stimmen)
W nowowuhotowanej galeriji Budyskeho Serbskeho muzeja móže Christina Boguszowa tež twórbam Jana Buka wjace městna dać.  Foto: Carmen Schumann W nowowuhotowanej galeriji Budyskeho Serbskeho muzeja móže Christina Boguszowa tež twórbam Jana Buka wjace městna dać. Foto: Carmen Schumann

Budyšin (SN/CoR). Běchu-li mnozy Mjezynarodny dźeń muzejow 22. meje za to wužiwali, zo bychu so po nowowuhotowanym wotrjedźe tworjaceho wuměłstwa w Budyskim Serbskim muzeju wodźić dali, bě zajim na podobny poskitk wčera na zarjadowanju „Kofej w třoch“ skerje snadny. Zajimcam předstaji direktorka muzeja Christina Boguszowa nowu galeriju, w kotrejž njejsu jenož načasni serbscy wuměłcy wjele bóle zastupjeni hač do toho, ale kotraž skići tež jednot­liwym twórbam wjace městna. „Rum­nosće tule su wězo wobmjezowane, to njehodźi so změnić. Přiwšěm so jara wje­selu, zo je so poradźiło z přetwarom wopytowarjam zmóžnić, sej wobrazy z wjetšim wotstawkom wobhladać a twórby tak na so skutkować dać“, Boguszowa rozłoži. Tak nimaš jenož daloki wid na wulku mólbu „Rěka 1“ Iris Brankačkoweje, ale tež nowu perspektiwu na rozdźělne rozestajenje z brunicu w twórbach Horsta Šlosarja a Jürgena Maćija. Z wulkej nowonakupju zwjetša nowočasneho wuměłstwa loni zwisowaše tež žadanje spěchowarjow, zo maja so twórby zjawnosći spřistupnić.

Veröffentlicht in Kultura
Bitte anmelden, um einen Kommentar zu posten

Anzeige