We wustajeńcy pokazuja keramiku srjedźowěka

Montag, 18. Juli 2016
Artikel bewerten
(0 Stimmen)
Dr. Jens Henker (nalěwo) je wopytowarjam noweje wustajeńcy w Radušu minjeny pjatk eksponaty rozłožił.  Foto: Peter Becker Dr. Jens Henker (nalěwo) je wopytowarjam noweje wustajeńcy w Radušu minjeny pjatk eksponaty rozłožił. Foto: Peter Becker

Raduš (SN/MkWj). We wobłuku tematiskeho lěta „Rjemjesło mjez zašłosću a zajutřišim“ pokazuje Słowjanske hrodźišćo Raduš wot minjeneho pjatka wustajeńcu „Z ruku činjene – formowane, wjerćane, palene“ hornčerstwo srjedźowěka w Delnjej Łužicy.

Kaž tamniši muzej zdźěla, dokumentuje wustajeńca wšelake techniki hornčerjenja, kotrež běchu so w běhu lět wobstajnje dale wuwiwali. Při tym je w 13. lětstotku k zjednoćenju wjacorych technikow dóšło, z čimž nasta za tehdyši čas moderna technologija. K tomu namakachu nowe składźišća běłeje hliny. Techniku palenja pak dale wuwichu a twarjachu efektiwne pjecy. W 14. lětstotku su we Łužicy prěni króć kamjeninowu keramiku produkowali.

Tele wuwiće w nowej přehladce dokumentuja. Wustajena keramika pochadźa mjez druhim z wobšěrnych wurywanjow we wotbagrowanymaj wsomaj Psowe Górki (Klein Görigk) a Rogowje, na kotrejuž městnje stej dźensa brunicowej jamje Wjelcej-juh a Janšojce. Nimo toho pokazuja w Radušu prěni króć namakanki, kotrež běchu w 1990tych lětach při wury­wanjach w něhdyšej hornčerni Nowych Wikow­ (Neupetershain) našli.

Veröffentlicht in Kultura
Bitte anmelden, um einen Kommentar zu posten

Anzeige