Pokiwaj (22.11.16)

Dienstag, 22. November 2016
Artikel bewerten
(0 Stimmen)

Wo identiće a sydlenskim rumje

Budyšin. W Budyskim Serbskim instituće přednošuje dr. Lutz Laschewski z Rostockskeje uniwersity jutře, 23. nowembra, w 14 hodź. na temu „Kulturna identita a rum. Konstituowanje serbskeho sydlenskeho ruma jako socialny proces“. Přednošk je wěnowany prašenjam, nastawacym we wobłuku politiskeho planowanja we Łužicy. Tak póńdźe wo postajenje serbskeho sydlenskeho ruma kaž tež wo wopisanje naprawow, kotrež maja wobchowanju a spěchowanju serbskeje kultury słužić. Dalše prašenje je, kak hodźi so powšitkowna towaršnostna „wužitnosć“ serbskeje kultury za cyły region spěchować. Přednošowar rozjimuje tele prašenja před pozadkom powšitkownych towaršnostnych trendow. Zarjadowanje je zjawne a budźe w němskej rěči. Dr. Laschewski wuči zdobom wo socialnowědomostnych­ prašenjach wobswěta na BTU w Choćebuzu.

Socialne poradźowanje

Veröffentlicht in Pokiwy
Bitte anmelden, um einen Kommentar zu posten

Anzeige

 • Serbski komponist, hudźbnik a spěwar Měrćin Weclich je minjenu sobotu a njedźelu w Budyskim Kamjentnym domje přewšo wuspěšnje koncertował. Přeprosył bě sej za to mnohimi hosći kaž tež młodych talentow, kotřiž z nim zhromadnje na jewišću publikum zaho
 • Měrćin Weclich a Serbski młodźinski oktet - Martin Wetzlich und das Sorbische Jugendoktett
 • Měrćin Weclich a dźěćaca spěwna skupina Šumlabrum - Martin Wetzlich und die sorbischer Kindergesangsgruppe Schumlabrumm
 • Šumlabrum - Schumlabrumm
 • Šumlabrum - Schumlabrumm
 • Měrćin Weclich a młody hudźbnik Chrystof Mikławšk (wotprawa) – Martin Wetzlich und Christoph Mikwauschk (von rechts)
 • Jamila Hórnikec - Jamila Hornig
 • Matteo Hórnik - Matteo Hornig
 • Rejwarki a rejwarjo Serbskeho folklorneho ansambla Wudwor – Tänzerinnen und Tänzer des Sorbischen Folkloreensembles Wudwor
 • Live-hudźba je najlěpša - Live-Musik ist die allerbeste
 • Walentin Bjedrich při pianje - Valentin Bedrich am Piano
 • Kapała pod nawodom Malty Rogackeho (2. wotprawa) je live hudźiła - Malte Rogacki (2. von rechts) und Band spielten live
 • Měrćin Weclich a Měrko Brankačk (wotlěwa) – Martin Wetzlich und Mirko Brankatschk (von links)
 • Poradźenej kocnertaj - Zwei wirklich gelungene Konzerte