Pokiwy (07.04.17)

Freitag, 07. April 2017
Artikel bewerten
(0 Stimmen)

Wo putnikowanju a hospodźe

Radwor. Štóž so za putnikowanje zajimuje, njech njeskomdźi přednošk Moniki Gerdesoweje dźensa, po kemšach, kotrež su w 19 hodź., w Radworskim „Słodeńku“, něhdyšej lutowarni. Chróšćanka porěči tam wo swojich putnikowanjach po Europje a wo hosćoch w swojej putniskej hospodźe. Přeprošujetej kružk młodych swójbow a chór Meja.

Do hudźbneje šule

Kamjenc. Jutře, 8. apryla, wot 14 do 17 hodź. su zajimcy do regionalneje wotnožki Budyskeje wokrjesneje hudźbneje šule na dźeń wotewrjenych duri witani. Zajimowanym staršim a jich dźěćom poskića tam přiležnosć, sej wšelake instrumenty zbližić. Fachowi wučerjo budu na prašenja hosći wotmołwjeć. We wobłukowym programje pokazaja hudźbni šulerjo swoje kmanosće.

Kak prjedownicy honjachu?

Budyšin. Jutře, sobotu, w 11 hodź. powjedźe muzejowy nawoda a archeologa dr. Jürgen Vollbrecht zajimcow po nowej wosebitej wustajeńcy Budyskeho měšćanskeho muzeja. Z archeologiskeho wida chce wón zajimcam hońtwu a žiwjenje w kamjentnym času spřistupnić a rozłožić.

W korčmach hejsować

Veröffentlicht in Pokiwy
Bitte anmelden, um einen Kommentar zu posten

Anzeige