Pokiwy (02.06.17)

Freitag, 02. Juni 2017
Artikel bewerten
(0 Stimmen)

Serb dóstanje swjećiznu

Drježdźany. Na Božej mši w Drježdźanskej katedrali wudźěli biskop Heinrich Timmerevers jutře, sobotu, w 10 hodź. dwěmaj mužomaj měšnisku swjećiznu. Jedyn z njeju je Florian Mróz z Kulowa. Na Božu mšu su serbscy wěriwi přeprošeni a namołwjeni, tež w narodnej drasće prezencu pokazać. Swoju primicu změje Florian Mróz njedźelu, 4. junija, w 9 hodź. w Kulowskej cyrkwi.

Na „rjadowniske zetkanje“

Pěskecy. Wot jutřišeho hač do póndźele wotměje so w Pěskecach wjesny swjedźeń. Nimo póndźelneje kopańcy změja tam jutře wječor reje, kotrež mjenuja „rjadowniske zetkanje“. Na nje mjenujcy njejsu jenož młodostni přeprošeni, ale runje tak ći, kotřiž su starši hač 30 lět, njejsu so snano hižo chwilu widźeli a chcedźa zaso raz zhromadnje swjećić a bjesadować. Njedźelu přihotuja swójbny swjedźeń z Chróšćanskimi muzikantami, z kołojězbami z wohnjowej woboru kaž tež z kofejom a tykancom.

Wotewru wustajeńcu

Veröffentlicht in Pokiwy
Bitte anmelden, um einen Kommentar zu posten

Anzeige

 • Serbski komponist, hudźbnik a spěwar Měrćin Weclich je minjenu sobotu a njedźelu w Budyskim Kamjentnym domje přewšo wuspěšnje koncertował. Přeprosył bě sej za to mnohimi hosći kaž tež młodych talentow, kotřiž z nim zhromadnje na jewišću publikum zaho
 • Měrćin Weclich a Serbski młodźinski oktet - Martin Wetzlich und das Sorbische Jugendoktett
 • Měrćin Weclich a dźěćaca spěwna skupina Šumlabrum - Martin Wetzlich und die sorbischer Kindergesangsgruppe Schumlabrumm
 • Šumlabrum - Schumlabrumm
 • Šumlabrum - Schumlabrumm
 • Měrćin Weclich a młody hudźbnik Chrystof Mikławšk (wotprawa) – Martin Wetzlich und Christoph Mikwauschk (von rechts)
 • Jamila Hórnikec - Jamila Hornig
 • Matteo Hórnik - Matteo Hornig
 • Rejwarki a rejwarjo Serbskeho folklorneho ansambla Wudwor – Tänzerinnen und Tänzer des Sorbischen Folkloreensembles Wudwor
 • Live-hudźba je najlěpša - Live-Musik ist die allerbeste
 • Walentin Bjedrich při pianje - Valentin Bedrich am Piano
 • Kapała pod nawodom Malty Rogackeho (2. wotprawa) je live hudźiła - Malte Rogacki (2. von rechts) und Band spielten live
 • Měrćin Weclich a Měrko Brankačk (wotlěwa) – Martin Wetzlich und Mirko Brankatschk (von links)
 • Poradźenej kocnertaj - Zwei wirklich gelungene Konzerte