Pokiwy (23.06.17)

Freitag, 23. Juni 2017
Artikel bewerten
(0 Stimmen)

Rukopis jenož hač do njedźele

Budyšin. Jenož hišće hač do njedźele, 25. junija, pokazuje Budyski Serbski muzej Mikławša Jakubicowy rukopisny přełožk Noweho testamenta we wosebitej wustajeńcy „Pjeć lětstotkow – Serbja a reformacija“. Přehladka k reformaciskemu jubilejej pak wostanje dale hač do njedźele, 27. awgusta, přistupna. Tón dźeń wotměje so tam swójbne popołdnjo z literarno-hudźbnymi chłóšćenkami.

Lětni koncert w cyrkwi

Lejno (Geierswalde). Spěwarjo wokalneho ansambla amici della musica přeprošeja lubowarjow chóroweho spěwanja jutře w 19.30 hodź. na koncert do Lejnjanskeje wjesneje cyrkwički. Wječor lubi­ mnohostronskosć cunich, temperamentnych a jazzowych zynkow.

Wuměłstwo w busu

Budyšin. W času wot 12 do 17 hodź. budźetej jutře a njedźelu wuměłstwowej busaj mjez Budyšinom a Połčnicu po puću. Sobujěducy, kotřiž su sej woseity lisćik kupili, móža w busu wšelakich wuměłcow dožiwić. Busaj dowjezetej zajimcow na šěsć wuměłstwowych městnow, mjez druhim do klóštra Marijineje hwězdy­ w Pančicach-Kukowje. Telefoniske naprašowanje­ su móžne pod čisłom 03592/51 92 892.

Veröffentlicht in Pokiwy
Bitte anmelden, um einen Kommentar zu posten

Anzeige

 • Serbski komponist, hudźbnik a spěwar Měrćin Weclich je minjenu sobotu a njedźelu w Budyskim Kamjentnym domje přewšo wuspěšnje koncertował. Přeprosył bě sej za to mnohimi hosći kaž tež młodych talentow, kotřiž z nim zhromadnje na jewišću publikum zaho
 • Měrćin Weclich a Serbski młodźinski oktet - Martin Wetzlich und das Sorbische Jugendoktett
 • Měrćin Weclich a dźěćaca spěwna skupina Šumlabrum - Martin Wetzlich und die sorbischer Kindergesangsgruppe Schumlabrumm
 • Šumlabrum - Schumlabrumm
 • Šumlabrum - Schumlabrumm
 • Měrćin Weclich a młody hudźbnik Chrystof Mikławšk (wotprawa) – Martin Wetzlich und Christoph Mikwauschk (von rechts)
 • Jamila Hórnikec - Jamila Hornig
 • Matteo Hórnik - Matteo Hornig
 • Rejwarki a rejwarjo Serbskeho folklorneho ansambla Wudwor – Tänzerinnen und Tänzer des Sorbischen Folkloreensembles Wudwor
 • Live-hudźba je najlěpša - Live-Musik ist die allerbeste
 • Walentin Bjedrich při pianje - Valentin Bedrich am Piano
 • Kapała pod nawodom Malty Rogackeho (2. wotprawa) je live hudźiła - Malte Rogacki (2. von rechts) und Band spielten live
 • Měrćin Weclich a Měrko Brankačk (wotlěwa) – Martin Wetzlich und Mirko Brankatschk (von links)
 • Poradźenej kocnertaj - Zwei wirklich gelungene Konzerte