Pokiwy (30.06.17)

Freitag, 30. Juni 2017
Artikel bewerten
(0 Stimmen)

Swjeća jubilej

Nowa Wjeska. Ze swjedźenskim kóncom tydźenja swjeći Nowa Wjeska jutře a njedźelu 400. róčnicu wobstaća. Jutře, sobotu, su wot 15 hodź. přede­wšěm mali wjesnjenjo a jich hosćo na dźěćacy swjedźeń přeprošeni. Wječor su reje z diskoteku a live-hudźbu. Wjeršk budźe njedźelu w 14.30 hodź. swjedźenski ćah, kotryž steji pod hesłom „Wot wowčernje k srjedźišću.“

Elektroniske zynki w sotrowni

Mały Wjelkow. We wobłuku kultur­neho lěća předstaji Drježdźanski spěwar a komponist Tobias Herzz Hallbauer jutře w Małowjelkowskej sotrowni elektroniske zynki. Započatk je w 20 hodź. Nazajtra, 2. julija, hraje na samsnym městnje duwo Kračkowskij. Zaklinča ruske romancy, klasiske kompozicije a francoske šansony kaž tež moderna hudźba. Koncert započnje so w 14 hodź.

Wo dźiwich zelach

Dołha Boršć. Spěchowanske towarstwo hornjołužiskeje holanskeje a hatneje krajiny přeproša zajimcow jutře, sobotu, wot 14 do 17 hodź. na zelowe pućowanje. Na seminaru móža wobdźělnicy w Dołhoboršćanskej přirodoškitnej sta­ciji wjele wo dźiwich zelach Hornjeje Łužicy zhonić. Dalše informacije pod tel. čo. 035 8 93/50 8 571

Veröffentlicht in Pokiwy
Bitte anmelden, um einen Kommentar zu posten

Anzeige

 • Serbski komponist, hudźbnik a spěwar Měrćin Weclich je minjenu sobotu a njedźelu w Budyskim Kamjentnym domje přewšo wuspěšnje koncertował. Přeprosył bě sej za to mnohimi hosći kaž tež młodych talentow, kotřiž z nim zhromadnje na jewišću publikum zaho
 • Měrćin Weclich a Serbski młodźinski oktet - Martin Wetzlich und das Sorbische Jugendoktett
 • Měrćin Weclich a dźěćaca spěwna skupina Šumlabrum - Martin Wetzlich und die sorbischer Kindergesangsgruppe Schumlabrumm
 • Šumlabrum - Schumlabrumm
 • Šumlabrum - Schumlabrumm
 • Měrćin Weclich a młody hudźbnik Chrystof Mikławšk (wotprawa) – Martin Wetzlich und Christoph Mikwauschk (von rechts)
 • Jamila Hórnikec - Jamila Hornig
 • Matteo Hórnik - Matteo Hornig
 • Rejwarki a rejwarjo Serbskeho folklorneho ansambla Wudwor – Tänzerinnen und Tänzer des Sorbischen Folkloreensembles Wudwor
 • Live-hudźba je najlěpša - Live-Musik ist die allerbeste
 • Walentin Bjedrich při pianje - Valentin Bedrich am Piano
 • Kapała pod nawodom Malty Rogackeho (2. wotprawa) je live hudźiła - Malte Rogacki (2. von rechts) und Band spielten live
 • Měrćin Weclich a Měrko Brankačk (wotlěwa) – Martin Wetzlich und Mirko Brankatschk (von links)
 • Poradźenej kocnertaj - Zwei wirklich gelungene Konzerte