Pokiwy (19.01.18)

Freitag, 19. Januar 2018
Artikel bewerten
(0 Stimmen)

Šulerjow lěpje zeznać

Kulow. Tež lětsa zarjaduje Wyša šula „Korla Awgust Kocor“ Kulow dźeń wotewrjenych duri, a to jutře wot 10 hodź. Na spočatku chcedźa šulerjo a wučerjo hosći w sportowej hali z wotměnjawym programom překwapić. Tak dóstanu wopytowarjo mały zaćišć wo wšědnym šulskim dnju a wo podawanju wučby. Po programje móža so zajimcy po kubłanišću rozhladować. W 13 hodź. tam šulske durje zaso zawru.

Sorbian Art Trio „zapyri“

Budyšin. Jutře wotměje so w Budyskim Kamjentnym domje wot 21. 30 hodź. koncert „Lit the house with Serbska murja 2.0“, a to cyle w znamjenju serbsko-němskeho přećelstwa. Lětsa su sej organizatorojo, mjez druhim towarstwo Serbska murja, jako hłownu skupinu Sorbian Art Trio přeprosyli. Ale tež fanojo EDM a technohudźby su witani. Štóž chce hač do ranja w pjećich, wostać a njeje hišće 18 lět, njech na „maćernu cedlku“ njezabudźe.

Swjedźeń swjateho Bosćana

Veröffentlicht in Pokiwy
Bitte anmelden, um einen Kommentar zu posten

Anzeige

  • 21. jolka-swjedźeń w Nuknicy je nimo. Štož zwostanje su dopomnjenki na rjany žortny a zabawny wječor w Nukničanskej Brězanec bróžni. Někotre impresije serbskeho wječora w Nuknicy, kotrež je naša fotografowka-wolontarka Hanka Šěnec zhotowiła, wam tule
  • Serbske Nowiny-LND-Tuchmacherstr. 27 02625 Bautzen: Jolka 12.01.2019
  • Serbske Nowiny-LND-Tuchmacherstr. 27 02625 Bautzen: Jolka 12.01.2019