Pokiwy (02.02.18)

Freitag, 02. Februar 2018
Artikel bewerten
(0 Stimmen)

Film „Krabat“ w muzeju

Budyšin. Jutře, 3. februara, pokazaja w Budyskim Serbskim muzeju film Marka Kreuzpaintnera „Krabat“ z lěta 2008. Započatk je we 18 hodź. Do toho změja wopytowarjo přiležnosć, sej dźěl kulisow Čorneho młyna z paska we wosebitej wustajeńcy wobhladać.

Na wiki móžnosćow

Wojerecy. Towarstwa hornjołužiskeho regiona móža so jutře wot 10 do 16 hodź. na Wojerowskich wikach móžnosćow zajimowanemu publikumej prezentować. Tójšto towarstwow so nadźija, zo móže w forumje Wojerowskeje Łužiskeje hale dorost za sebje zdobyć.

Předstajenje wupadnje

Lejno. Za njedźelu, 4. februara, pla­no­wane předstajenje Serbskeje lajskeje dźiwadłoweje skupiny Šunow-Konjecy „Ku­rowa klinika ,Wjesoła mysl‘ “ w Lejnjanskim hosćencu dyrbi bohužel wupadnyć. Kaž skupina zdźěli, je jedna z hrajerkow schorjeła.

Žadne rjemjesło wobdźiwać

Zemicy-Tumicy. Štóž ma zajim sej wobhladać, kak wučomnicy žadne rjemjesło kamjenjećesanja w kamjenje­ćesarskej šuli w Zemicach-Tumicach wuknu­, je tam jutře wot 9 do 12 hodź. witany. Tón dźeń chcedźa tež dźěła minjeneho šulskeho lěta předstajić.

Veröffentlicht in Pokiwy
Bitte anmelden, um einen Kommentar zu posten

Anzeige