Rjanosć w sakralnych rumach hrateje hudźby sej wotkrywać

Donnerstag, 29. März 2018
Artikel bewerten
(0 Stimmen)

Zaměrne ničenje sakralnych twarjenjow po cyłej Čěskosłowakskej je hač do dźewjećdźesatych lět minjeneho lětstotka nimale k pozhubjenju wusahowacych architektoniskich pomnikow a wuměłskich twórbow wjedło. Po lěće 1989 přeměnichu so tele objekty pomału na debjenki našeje domizny. Ateizm po Karla Marxowym manifesće njeje jich wu­znam jenož duchownje wothódnoćił, ale tež historisce a materielnje.

Krok po kroku započachu po lěće 1989 pychu wjesnych a měšćanskich cyr­kwjow wobnowjeć. Nawróćili njejsu so ludźo do nich hłownje wěry, ale jich ­wurjadneje duchowneje a kulturneje atmo­sfery dla. Wuchadźišćo za mnohe rekonstrukcije a wobdźěłanja běchu přede­wšěm wopyty w hodownym času z tradiciju połnócnych Božich mšow a pěsnjow. K jutram wopytuja ludźo koncerty sakralneje hudźby.

Veröffentlicht in Kultura

Galerie

dalši wobraz (1) Cyrkej swj. Bonifacija w Dolnim Hanychovje (nalěwo) a cyrkej swj. Vojtěcha w Ostašovje (naprawo), měšćanskimaj dźělomaj Libe reca. Wobydlerjo angažuja so za jeju wožiwjenje a wužiwanje tež za kulturne zarjadowanja. Milan Turek
dalši wobraz (2) Cyrkej swj. Chrystofa w Kryštoforo Údoli
Bitte anmelden, um einen Kommentar zu posten

Anzeige

  • Sernjany su swoju róčnicu prěnjeho naspomnjenja wsy před 600 lětami z wosebitym wjesnym swjedźenjom wuspěšnje woswjećili. Tule nańdźeće někotre fotowe impresije wo tym:
Zerna feierte unlängst die Ersterwähnung des Ortes vor 600 Jahren mit einem beson