Hižo wjace hač 30 přizjewjenjow

Donnerstag, 19. April 2018
Artikel bewerten
(0 Stimmen)

Budyšin (SN/bn). Serbski institut wuhotuje tež lětsa zaso „Lětni kurs za serbsku rěč a kulturu“. Poskitk, kotryž dwulětnje zarjaduja, měri so předewšěm na studentow, docentow a profesorow slawistikich předmjetow. W nowinskej zdźělence pak institut na to skedźbnja, zo su tež posrědnicy a přełožowarjo serbšćiny kaž tež wuměłcy witani.

Kurs wopřijima hornjo- a delnjoserbske zwučowanja za započatkarjow a pokročenych; rěčespytne, stawizniske, kulturnostawizniske a ludowědne čitanja kaž tež specialne kursy. ­Nimo toho přihotuja ekskursije ke kulturnohistorisce wažnym městnosćam Łužicy kaž tež zetkawanja ze serbskej kulturu a jeje wuměłcami.

Za zajimcow ze słowjanskeho wukraja je so Serbski institut ze Załožbu za serbski lud lětsa znowa na wosebite kondicije dojednał. Město 600 eurow respektiwnje 450 ­eurow za studentow płaći kurs za wobdźělnikow z Pólskeje, Čěskeje abo Chorwatskeje jenož 300 respektiwnje 200 ­eurow. Wšitke sumy kryja kóšty za wuwučowanja kaž tež wuprawy a wobsahuja nóclěh runje tak kaž zastaranje.

Veröffentlicht in Kultura
Bitte anmelden, um einen Kommentar zu posten

Anzeige

  • Sernjany su swoju róčnicu prěnjeho naspomnjenja wsy před 600 lětami z wosebitym wjesnym swjedźenjom wuspěšnje woswjećili. Tule nańdźeće někotre fotowe impresije wo tym:
Zerna feierte unlängst die Ersterwähnung des Ortes vor 600 Jahren mit einem beson