Radwor postupi z dwěmaj mustwomaj

Mittwoch, 09. Mai 2018
Artikel bewerten
(0 Stimmen)

W 1. wokrjesnej lize dyrbješe prěnje bli­dote­nisowe mustwo DJK Konjecy k poslednjej dypkownej hrě pola ST Rakec nastu­pić. Z Michałom Elstnerom a Pětrom Bejmu stajnaj hrajerjej wupadny­štaj. Konječenjo mějachu mało nadźije na dypki. Tak partiju tež 5:10 přěhrachu. Mjerzaca pak poražka přiwšěm njebě. Hižo­ do hry bě jasne, zo stanu so z wicemištrom wokrjesa. Rjany to wuspěch serbskich blidotenistow. Dypki w poslednjej winowatostnej hrě dobychu Maćij Kokla, Dierk Šewc, Alojs Čóška a André Čórlich – kóždy jedyn. Rezerwowaj hra­jerjej z třećeho mustwa Dominik Čórlich a Roland Šołta wostaštaj bjez dypka.

W 1. wokrjesnej klasy doby Konječan­ske druhe mustwo pola SV Gelenauwa V z 10:5. Jurij Brězan a Daniel Zukunft docpěštaj z optimalnymaj 2,5 dypkomaj wusahowacy wukon. Tež Dietmar Hrjehor z dwěmaj dobyćomaj połnje přeswědči. Křesćan Gruhn a Rainer Roßmy, kóždaj z jednym dypkom, měještaj tohorunja swój podźěl na jasnym triumfje. Jeničce pola Stefena Woka (0) wjele hromadu njeběžeše.

Veröffentlicht in Sport
Bitte anmelden, um einen Kommentar zu posten

Anzeige

  • Spěchowanski kruh za serbsku ludowu kulturu je 16. a 17. měrca mjeztym 28. serbske jutrowne wiki w Budyskim Serbskim domje wuhotował. Wiki běchu jara wuspěšne, tež nastupajo ličbu wopytowarstwa. Tule smy wam někotre fotowe impresije z wikow zestajeli