Ćěmnota so rozswětliła Empfehlung

Freitag, 29. Juni 2018
Artikel bewerten
(0 Stimmen)
Lětuše Krabatowe swjedźenske hry na arealu Čornochołmčanskeho Krabatoweho młyna su zahajene. Po zjawnej generalce srjedu  wječor bě wčera oficialna premjera. Wobě předstajeni běštej wupředatej. Tež za dalše 13 razow su wšitke zastupne lisćiki rozebrane. Nimo powědkow wokoło Krabata a Čorneho młynka wěnuja so w inscenaciji tohorunja aktualnym łužiskim temam. Tak ma Čerwjenawka namjet, kak hodźał so problem z wjelkami rozrisać.  Foto: Gernot Menzel Lětuše Krabatowe swjedźenske hry na arealu Čornochołmčanskeho Krabatoweho młyna su zahajene. Po zjawnej generalce srjedu wječor bě wčera oficialna premjera. Wobě předstajeni běštej wupředatej. Tež za dalše 13 razow su wšitke zastupne lisćiki rozebrane. Nimo powědkow wokoło Krabata a Čorneho młynka wěnuja so w inscenaciji tohorunja aktualnym łužiskim temam. Tak ma Čerwjenawka namjet, kak hodźał so problem z wjelkami rozrisać. Foto: Gernot Menzel

Lětuše Krabatowe swjedźenske hry z nowym cyklusom zahajene

Čorny Chołmc (JK/SN). Lěto trajacu wćip­nosć, kak z Krabatom w Čornym Chołmcu dale dźe, spokojichu wčera z wulkotnje poradźenej premjeru lětušich swjedźenskich hrow. Přihladowarjo dožiwichu spočatk noweho cyklusa z napjeće wočakowanym předstajenjom inscenacije „W swětle ćěmnoty“. Režiser Michael Kuhn, kotrehož dožiwichu přihladowarjo w róli młynskeho Jura, je z powołanskimi a lajskimi dźiwadźelnikami naročnu a hnujacu stawiznu inscenował. Spočatk to noweho cyklusa powědkow wokoło Krabata a Čorneho młynka.

Loni připowědźene nowowusměrjenje a fakt, zo chcyše mustwo wokoło Siebeckec man­dźelskeju něšto noweho zahajić, je putacu stawiznu, wěnowanu Čor­nemu młynej, nastać dał. Dotal zwučeny ramik, wopyt sakskeho krala Awgusta pola swojeho přećela, wyška Šadowica, je režiser wobchował a tak přihladowarjam wolóžił so do stawizny zažiwić. Ta wěnuje so na přikładźe wosoby Čorneho młynka a jeho dóńta dwěmaj stronomaj čłowječeho byća: dobremu a złemu a wšědnemu bojej mjez nimaj.

Veröffentlicht in Kultura
Bitte anmelden, um einen Kommentar zu posten

Anzeige