Trofeja znowa do Chrósćic

Montag, 23. Juli 2018
Artikel bewerten
(0 Stimmen)
Tydźenja je Dawid Matik (nalěwo, Pančicy) swój debit w Serbskej koparskej wubrance dał, wčera steješe wón mjez žerdźomaj při 2. serbskim supercupje w Njebjelčicach. Tule widźimy scenu k 1:0 za Sokoł Ralbicy/Hórki w połfinalu. Pančičenjo pak móžachu  duel zwjertnyć a z 3:1 dobyć.  Foto: Feliks Haza Tydźenja je Dawid Matik (nalěwo, Pančicy) swój debit w Serbskej koparskej wubrance dał, wčera steješe wón mjez žerdźomaj při 2. serbskim supercupje w Njebjelčicach. Tule widźimy scenu k 1:0 za Sokoł Ralbicy/Hórki w połfinalu. Pančičenjo pak móžachu duel zwjertnyć a z 3:1 dobyć. Foto: Feliks Haza

Druhi serbski supercup w Njebjelčicach

Po lońšej premjerje přichwatachu wčera ze SJ Chrósćicy, Sokołom Ralbicy/Hórki, ST 1922 Radwor a ST Marijinej hwězdu znowa štyri serbske koparske cyłki do Njebjelčanskeho stadiona. Domjacy sami so na turněrje njewobdźělichu, dokelž běchu loni poslednje městno wobsadźili. Najebać tužne wjedro witaše Sportowa jednotka Njebjelčicy, kotraž turněr wuhotowaše, tójšto přihladowarjow. Woni widźachu mjez druhim tuchwilnu formu cyłkow a kopicu nowopřichadow, kiž w kóždym mustwje sobu kopachu.

W prěnim połfinalu měrjachu naj­prjedy Chróšćenjo a Radworčenjo swoje mocy. Sčasom přewza faworit z Chrósćic, kotryž hraje w krajnej klasy, komando a doby hru suwerenje z 2:0. Wosebje čěski nowopřichad Jakub Beneš, kiž docpě tež nawjedowanje, tu pozitiwnje napadny. Radworčenjo spytachu z konterami abo přez standardy k wuspěchej dóńć, tola defensiwa SJC steješe derje a tuž docpě zakitowar pokala tež wčera zaso jako prěni finale.

Veröffentlicht in Sport

Galerie

dalši wobraz (1) Předsyda a jednaćel SJ Njebjelčicy Bjarnat Deleńk a Křesćan Rječka gratulujetaj Pančičanskemu kapitanej Jakobusej Kuringej (wotprawa) k 2. městnu.
Bitte anmelden, um einen Kommentar zu posten

Anzeige