Boja so komplikacijow

Mittwoch, 25. Juli 2018
Artikel bewerten
(0 Stimmen)

Zwjazkowe knježerstwo přećiwo serbskim kóncowkam w dokumentach

Berlin (SN/MkWj). Na njedawnej „Rozmołwje ze Saksami“ ministerskeho prezidenta Michaela Kretschmera (CDU) w Budyšinje je so runje tak wo tym rě­čało kaž na zjawnym posedźenju sakskeho wuběrka za wědomosć, wysoke šule a kulturu Sakskeho krajneho sejma srjedź junija: Móžnosć, zo móža Serbowki swoju serbsku kóncowku swójbneho mjena do wupokaza zapisać dać. Dokelž dyrbjało zwjazkowe knježerstwo za to wobstejacy zakoń wo změnje mjena za přisłušnikow narodneje mjeńšiny (Minderheitennamensänderungsgesetz) z lěta 1997 wotpowědnje změnić, je so za­pósłanča Lěwicy w zwjazkowym sejmje Caren Lay z pisomnym naprašowanjom na zwjazkowe ministerstwo za justicu a škit přetrjebarjow wobroćiła. Wona chcyše wědźeć, ke kajkemu wuslědkej je knježerstwo w Berlinje při pruwowanju wotpowědneje próstwy přišło a hač ma zasadnje za trjeba, zo směli Serbowki specifisku žónsku kóncowku w dokumentach wužiwać.

Veröffentlicht in Politika
Bitte anmelden, um einen Kommentar zu posten

Anzeige

  • Tež lětsa je Domowina na swjedźenskim zarjadowanju wjacorym čestnohamtsce skutkowacym Serbam Myta Domowiny, Čestne znamješko Domowny a tohorunja čestne čłonstwo třěšneho zwjazka spožčiła.  Mjez wuznamjenjenymi běchu zastupjerjo wjacorych generacijow.