Suchota dwě miliardźe eurow škody zawiniła

Freitag, 03. August 2018
Artikel bewerten
(0 Stimmen)

Berlin/Brüssel (dpa/SN). Po trochowanju zawěsćernjow načini suchota ratarjam lětsa škodu dweju miliardow eurow. To je wulki rozdźěl porno tamnym lětam, zdźěla zjednoćenstwo Zwjazkoweho zawěsćenskeho hospodarstwa (GDV) w Berlinje. Minjene 25 lět su wjedrowe rizika – kaž wichor, krupy, suchota a powodźenja, žnjenske straty – 500 milionow eurow wuskutkowali. Podobnje wulka škoda suchoty dla kaž lětsa bě w lěće 2003.

Ratarski fachowc GDV Rainer Langner wuswětli, zo móža so burja přećiwo škodam suchoty zawěsćić. „Přinoški pak su tak wysoke, zo móža sej je ratarjo tuchwilu financielnje lědma dowolić.“ Pozadk toho je, zo drje suchota njeje tak časta a prawidłowna, za to pak je wjele kónčin potrjechenych. Krupy načinjeja škody jenož we wěstych regionach. Tohodla je 500 milionow hektarow ratarskeje płoniny přećiwo krupam zawěsćenych, ale jenož 5 000 hektarow přećiwo škodam suchoty dla.

Veröffentlicht in Politika
Bitte anmelden, um einen Kommentar zu posten

Anzeige

  • Sernjany su swoju róčnicu prěnjeho naspomnjenja wsy před 600 lětami z wosebitym wjesnym swjedźenjom wuspěšnje woswjećili. Tule nańdźeće někotre fotowe impresije wo tym:
Zerna feierte unlängst die Ersterwähnung des Ortes vor 600 Jahren mit einem beson