Přichodne pruwowanje

Dienstag, 07. August 2018
Artikel bewerten
(0 Stimmen)
Wjace hač 30 knihow, mjez druhim romany, krótkopowědančka, reportaže, dramatiku a wěcnu literaturu, je Křesćan Krawc dotal  spisał. Dźensa swjeći k najwuznamnišim serbskim spisowaćelam słušacy rodźeny Lemišowčan wosomdźesaćiny. Wjace hač 30 knihow, mjez druhim romany, krótkopowědančka, reportaže, dramatiku a wěcnu literaturu, je Křesćan Krawc dotal spisał. Dźensa swjeći k najwuznamnišim serbskim spisowaćelam słušacy rodźeny Lemišowčan wosomdźesaćiny.

Wuznamny awtor pjero dale wótři – mjez druhim na nowym polu

Dźensa swjeći Křesćan Krawc wosomdźesaćiny. Rodźeny Lemišowčan słuša k najwuznamnišim a najproduktiwnišim serbskim spisowaćelam našeho časa. Dokładny wid na stawizniske a towaršnostne podawizny, zrozumliwa, často dokumentariska rěč a wuraznje serbski fokus jeho twórby wuznamjenjeja. „Moje sujety budu přeco w Serbach jednać a změja stajnje serbski poćah jako jadro powědanja“, awtor rozłožuje. Jubilej jemu „docyła wažny njeje, na žiwjenskich problemach dźě tón ničo njezměni. Čuju so trochu kaž před abiturnym pruwowanjom. A scyła: Dyrbiš za swjedźeń telko organizować a hosćom stajnje prawu wotmołwu dać. Što chceš tež hewak w Hrubjelčicach činić? Do Sprjewje skočić? Snano to tuchwilu ani tajka špatna ideja njeje ...“ Přiwšěm je tajka ličba, tajki datum, přeco tež woblubowana přiležnosć, so jubilara prašeć, kak wróćo zhladujo wažne stołpy swojeho žiwjenja posudźuje. „Hdyž čłowjek rjec njemóže: ‚Kajki hłupak sym tehdy był‘, njetrjebaš docyła z tym započeć. Sy-li stajnje prawje měł, je to najwostudliše.

Veröffentlicht in Kultura

Galerie

dalši wobraz (1) Jubilar wjetšinu swojich spisow sam do němčiny přełožuje. Foto: SN/Maćij Bulank
Bitte anmelden, um einen Kommentar zu posten

Anzeige

  • Spěchowanski kruh za serbsku ludowu kulturu je 16. a 17. měrca mjeztym 28. serbske jutrowne wiki w Budyskim Serbskim domje wuhotował. Wiki běchu jara wuspěšne, tež nastupajo ličbu wopytowarstwa. Tule smy wam někotre fotowe impresije z wikow zestajeli