Slawisća so w Serbiskej schadźuja

Dienstag, 21. August 2018
Artikel bewerten
(0 Stimmen)

XVI. mjezynarodny kongres slawistow w Běłohrodźe skići wobdźělnikam wobšěrne rozestajenje ze wšěmi aspekta­mi tohole wědomostneho pola. Tež Łužiscy Serbja su wobdźěleni.

Běłohród (SN/bn). Na lětušim XVI. mjezynarodnym kongresu slawistow w serbiskej stolicy Běłohrodźe, kotryž su wčera swjatočnje zahajili, je tež delegacija Serbskeho instituta z hosćom. Dr. Jana Šołćina, čłonka Komisije za słowjanske spisowne rěče w Mjezynarodnym komiteju slawistow (MKS), změje přednošk wo serbskej rěčnej politice a problemach implementacije teoretiskich koncepcijow. Dr. Anja Pohončowa wobdźěli so jako­ čłonka Komisije za slawistisku rěčespytnu bibliografiju w MKS z referatom wo zawjazanju Serbskeje bibliografije do dru­hich digitalnych informaciskich systemow. A priwatny docent dr. Thomas Menzel porěči wo kompleksnosći flektiwiskich strukturow w hornjo- a delnjoserbšćinje. Wšitke tři přednoški budu serbskorěčne.

Veröffentlicht in Kultura
Bitte anmelden, um einen Kommentar zu posten

Anzeige