Wizije za „2030+“

Mittwoch, 22. August 2018
Artikel bewerten
(0 Stimmen)

Budyšin (SN/bn). Towarstwo Partnerstwo za demokratiju (PFD) je wčera w Budyšinje na hłownej žurli krajnoradneho zarjada konferencu „Budyska dźěłarnja za přichod“ wuhotowało. Zastupjerjo zjednoćenstwow, drustwow, wobydlerskich iniciatiwow, policije a měšćanskeje rady diskutowachu za třomi ćežišćowymi blidami wo stawje a perspektiwach sprjewineho města a wokoliny.

Prěni kružk wěnowaše so prašenju, hač a w kotrej měrje je wobdźělenje na towaršnostnym žiwjenju w Budyšinje zaručene. Kaž debata wujewi, drje je poskitk wulki, zajim na nim pak skerje snadny. Měło so přepytować, hač zaleži to na wopačnym wusměrjenju poskitkow abo na njedosahacym wašnju komunikacije. Za druhim blidom pytachu pod hesłom „kooperacija“ bjez konkretneho wuslědka za móžnosćemi, towarstwa a předewzaćelow lěpje ze sobu zwjazać. Třeće, njekontrowersne ćežišćo bě wažnosć čestnohamtskeho skutkowanja za towaršnostnu zhromadnosć.

Veröffentlicht in Politika
Bitte anmelden, um einen Kommentar zu posten

Anzeige

  • 21. jolka-swjedźeń w Nuknicy je nimo. Štož zwostanje su dopomnjenki na rjany žortny a zabawny wječor w Nukničanskej Brězanec bróžni. Někotre impresije serbskeho wječora w Nuknicy, kotrež je naša fotografowka-wolontarka Hanka Šěnec zhotowiła, wam tule
  • Serbske Nowiny-LND-Tuchmacherstr. 27 02625 Bautzen: Jolka 12.01.2019
  • Serbske Nowiny-LND-Tuchmacherstr. 27 02625 Bautzen: Jolka 12.01.2019